Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1158/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1158/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 69k
24.10.2016
PE593.584v01-00
 
B8-1158/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))


Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Jean-Luc Schaffhauser εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))  
B8-1158/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 26ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου επιδεινώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η χώρα κατέλαβε την 151η θέση στον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, ενώ το 2005 ήταν στην 98η θέση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του Τύπου συνιστούν ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία οποιασδήποτε δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκική Κυβέρνηση καταχράται την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 2016 για να περιορίσει σημαντικά την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, 89 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια των έξι πρώτων εβδομάδων της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ έκλεισαν 104 μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα πάνω από 2 300 δημοσιογράφοι να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και να έχει ανακληθεί η διαπίστευση Τύπου σε τουλάχιστον 330 δημοσιογράφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναρίθμητοι άλλοι δημοσιογράφοι τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση σε αστυνομικά κελιά, έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, ή δεν έχουν ακόμα τεθεί υπό κράτηση αλλά έχει εκδοθεί σε βάρος τους ένταλμα κράτησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες και συστηματικές παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου σημειώθηκαν επίσης και πριν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και την επακόλουθη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου μεταξύ των πιο περιώνυμων υποθέσεων είναι η έρευνα για τρομοκρατία και κατασκοπεία στην εφημερίδα Cumhuriyet το Μάιο 2015 επειδή κυκλοφόρησε ένα βίντεο και δημοσίευμα που έδειχναν φορτηγά φορτωμένα με όπλα για τζιχαντιστές στη Συρία, η σύλληψη του αρχισυντάκτη της εν λόγω εφημερίδας Can Dunder και του δημοσιογράφου Erden Gul τον Νοέμβριο, η αστυνομική επιδρομή στους τηλεοπτικούς σταθμούς και τις εφημερίδες του ομίλου Ipek, και η απόλυση των δημοσιογράφων του τον Οκτώβριο του 2015, και η ανάληψη του ελέγχου της εφημερίδας Zaman από την Κυβέρνηση το Μάρτιο 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο δίωξης μόνο από την κυβέρνηση ή τη δικαιοσύνη, αλλά υφίστανται και οχλοκρατική βία, όπως η επίθεση κατά της εφημερίδας Hurriyet από πλήθος του οποίου ηγείτο βουλευτής του ΑΚΡ το Σεπτέμβριο 2015, και ο ξυλοδαρμός από τέσσερις άνδρες του δημοσιογράφου Ahmet Hakan, δημοσιογράφου της Hürriyet·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία έχουν πλήξει και πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών όπως τη γερμανίδα γελοιογράφο Jan Βöhmermann και τον ολλανδό δημοσιογράφο Εbru Umar·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο αυτή στην Τουρκία υπόκεινται σε φραγή χιλιάδες ιστοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι τουρκικές αρχές έχουν υποβάλει τα τρία τέταρτα σχεδόν των παγκόσμιων αιτήσεων Twitter για την εξάλειψη tweets και τη φραγή λογαριασμών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης δεν είναι το μόνο διαρθρωτικό πρόβλημα στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων, η μεταχείριση των θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, η άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η ασάφεια όσον αφορά τις τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία και το Ιράκ·

1.  καλεί την Κυβέρνηση της Τουρκίας να τηρεί όλους τους όρους της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και να πάψει τις διακρίσεις σε βάρος πολιτών όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.  καλεί το Συμβούλιο να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση της Τουρκίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου