Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1158/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1158/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 15

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 249kWORD 62k
24.10.2016
PE593.584v01-00
 
B8-1158/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))


Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))  
B8-1158/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että lehdistönvapauden tilanne on heikentynyt Turkissa huomattavasti kymmenen viime vuoden aikana; huomauttaa, että vuonna 2016 Turkki oli Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä sijalla 151, kun se vuonna 2005 oli samassa indeksissä sijalla 98;

B.  katsoo, että sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat demokratian olennaisia ja perusluonteisia osatekijöitä;

C.  ottaa huomioon, että Turkki on yhä EU:n jäsenehdokasvaltio;

D.  katsoo, että Turkin hallitus käyttää poikkeustilaa ja 15. heinäkuuta 2016 tehtyä epäonnistunutta vallankaappausyritystä väärin rajoittaakseen vakavasti sananvapautta ja lehdistönvapautta;

E.  huomauttaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan poikkeustilan kuuden ensimmäisen viikon aikana pidätettiin 89 toimittajaa ja suljettiin 104 tiedotusvälinettä ja että yli 2 300 toimittajaa on menettänyt työpaikkansa ja ainakin 330 toimittajalta on peruttu akkreditointi; toteaa, että lukemattomissa muissa tapauksissa toimittajia on pidätettyinä poliisin pidätysselleissä, heitä on pidätetty ja vapautettu ilman syytteitä tai heitä ei ole vielä pidätetty mutta heistä on annettu pidätysmääräys;

F.  ottaa huomioon, että lehdistönvapautta on loukattu lukuisia kertoja ja järjestelmällisesti myös ennen epäonnistunutta vallankaappausyritystä ja sen jälkeistä poikkeustilaa, ja mainitsee näistä tunnetuimpina esimerkkeinä, että Cumhuriyet-sanomalehteä vastaan aloitettiin toukokuussa 2015 terrorismi- ja vakoilututkinta sen julkaistua videon ja uutisen Syyrian jihadisteille aseita kuljettavista rekoista, että kyseisen sanomalehden päätoimittaja Can Dündar ja toimittaja Erdem Gül pidätettiin marraskuussa 2015, että poliisi ratsasi Ipek-mediatalon televisioasemia ja sanomalehtiä ja sen toimittajia irtisanottiin lokakuussa 2015 ja että hallitus otti hallintaansa Zaman-sanomalehden maaliskuussa 2016;

G.  toteaa, että toimittajat ovat joutuneet paitsi viranomais- tai oikeustoimien myös joukkoväkivallan kohteeksi, sillä erään AKP-puolueeseen kuuluvan parlamentin jäsenen johtama väkijoukko teki iskun Hürriyet-sanomalehteen syyskuussa 2015 ja neljä miestä pahoinpiteli lehden toimittajan Ahmet Hakanin;

H.  huomauttaa, että lehdistönvapauteen Turkissa kohdistuneet loukkaukset ovat vaikuttaneet myös Euroopan maiden kansalaisiin, kuten saksalaiseen satiirikkoon Jan Böhmermanniin ja alankomaalaiseen toimittajaan Ebru Umariin;

I.  ottaa huomioon, että Turkissa estetään tällä hetkellä pääsy tuhansille verkkosivustoille; huomauttaa, että Human Rights Watchin mukaan Turkin viranomaiset esittivät vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes kolme neljäsosaa kaikista koko maailmassa Twitterille esitetyistä pyynnöistä, jotka koskivat twiittien poistamista ja tilien sulkemista;

J.  katsoo, että sananvapauden ja lehdistönvapauden loukkaaminen ei ole Turkissa ainoa rakenteellinen ongelma; huomauttaa, että ongelmia ovat esimerkiksi myös uskonnollisten ja muiden vähemmistöryhmien kohtelu sekä se, että Turkki kieltäytyy tunnustamasta Kyproksen tasavaltaa eikä ole täsmentänyt kantaansa Syyrian ja Irakin terroristiryhmiin;

1.  kehottaa Turkin hallitusta kunnioittamaan kaikkia demokratian ja oikeusvaltion edellytyksiä ja lopettamaan kansalaisten syrjinnän sananvapauden ja muiden perusoikeuksien yhteydessä;

2.  kehottaa neuvostoa lopettamaan neuvottelut Turkin liittymisestä EU:hun;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Turkin hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö