Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1158/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1158/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žurnalistų padėties Turkijoje

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1158/2016
Pateikti tekstai :
B8-1158/2016
Priimti tekstai :

B8-1158/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalistų padėties Turkijoje

(2016/2935(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi spaudos laisvės padėtis Turkijoje per pastaruosius dešimt metų gerokai suprastėjo; kadangi 2016 m. šalis užėmė 151-ąją vietą organizacijos „Žurnalistai be sienų“ pasaulio spaudos laisvės indekse, o 2005 m. – 98-ąją vietą;

B.  kadangi žodžio laisvė ir spaudos laisvė yra esminės ir pagrindinės bet kokios demokratijos sudėtinės dalys;

C.  kadangi Turkija vis dar yra kandidatė stoti į ES;

D.  kadangi Turkijos vyriausybė, siekdama griežtai apriboti žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę, piktnaudžiauja nepaprastąja padėtimi ir nepavykusiu 2016 m. liepos 15 d. perversmu;

E.  kadangi, organizacijos „Žurnalistai be sienų“ duomenimis, per pirmąsias šešias nepaprastosios padėties savaites buvo suimti 89 žurnalistai ir uždarytos 104 žiniasklaidos priemonės – daugiau kaip 2 300 žurnalistų vėliau neteko darbo ir panaikintas mažiausiai 330 žurnalistų akreditavimas; kadangi daugybė kitų žurnalistų šiuo metu yra sulaikyti policijos areštinėse, buvo sulaikyti ir paleisti nepateikus jokių kaltinimų arba dar nebuvo sulaikyti, bet buvo išduotas jų sulaikymo orderis;

F.  kadangi daug ir sistemingų spaudos laisvės pažeidimų taip pat įvykdyta prieš nepavykusį perversmą ir po jo paskelbus nepaprastąją padėtį; žinomiausi atvejai yra 2015 m. gegužės mėn. tyrimas dėl laikraščio Cumhuriyet terorizmo ir šnipinėjimo už paskelbtą vaizdo įrašą ir naujienų pranešimą, kuriame buvo rodomi ginklų džihadistams Sirijoje prikrauti sunkvežimiai, minėto laikraščio redaktoriaus Cano Dündaro ir žurnalisto Erdemo Gülio suėmimas lapkričio mėn., 2015 m. spalio mėn. policijos reidas Ipek žiniasklaidos grupės televizijos stotyse ir laikraščių redakcijose ir žurnalistų atleidimas, 2016 m. kovo mėn. vyriausybės įvykdytas laikraščio Zaman perėmimas;

G.  kadangi prieš žurnalistus nukreipti ne tik valdžios ar teisminių institucijų veiksmai, bet jie susiduria ir su minios smurtu, pavyzdžiui, 2015 m. rugsėjo mėn. minia, kuriai vadovavo Teisingumo ir vystymosi partijos (AKP) narys, surengė išpuolį prieš laikraštį Hürriyet ir keturi vyrai sumušė Hürriyet žurnalistą Ahmetą Hakaną;

H.  kadangi žiniasklaidos laisvės pažeidimai Turkijoje taip pat turėjo įtakos Europos šalių piliečiams, pavyzdžiui, Vokietijos satyrikui Janui Böhmermannui ir Nyderlandų žurnalistui Ebru Umarui;

I.  kadangi šiuo metu Turkijoje blokuojama tūkstančiai interneto svetainių; kadangi, organizacijos „Human Rights Watch“ duomenimis, Turkijos valdžios institucijoms tenka atsakomybė už beveik tris ketvirtadalius per pirmuosius šešis 2015 m. mėnesius „Twitter“ pateiktų prašymų iš viso pasaulio pašalinti „Twitter“ žinutes ir blokuoti paskyras;

J.  kadangi žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės pažeidimai nėra vienintelė struktūrinė problema Turkijoje; kadangi tokios problemos taip pat apima, be kita ko, elgesį su religinėmis ir kitomis mažumų grupėmis, atsisakymą pripažinti Kipro Respubliką ir dviprasmiškumą teroristų grupuočių Sirijoje ir Irake atžvilgiu;

1.  ragina Turkijos vyriausybę laikytis visų demokratijos ir teisinės valstybės sąlygų ir liautis diskriminuoti piliečius dėl žodžio laisvės ir kitų pagrindinių teisių;

2.  ragina Tarybą nutraukti derybas dėl Turkijos įstojimo į ES;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai / Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir Turkijos vyriausybei.