Förslag till resolution - B8-1158/2016Förslag till resolution
B8-1158/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för journalister i Turkiet

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Jean‑Luc Schaffhauser för ENF-gruppen

Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1158/2016
Ingivna texter :
B8-1158/2016
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-1158/2016

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet

(2016/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 26 oktober 2016 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen för pressfriheten i Turkiet har avsevärt försämrats under de senaste tio åren. Landet ligger på plats 151 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2016, medan det låg på plats 98 år 2005.

B.  Yttrandefrihet och pressfrihet är väsentliga och grundläggande inslag i varje demokrati.

C.  Turkiet är fortfarande kandidat för EU-medlemskap.

D.  Den turkiska regeringen missbrukar undantagstillståndet och utnyttjar det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016 för att kraftigt begränsa yttrandefriheten och mediefriheten.

E.  Enligt Reportrar utan gränser har 89 journalister gripits under undantagstillståndets första sex veckor, 104 medieföretag har stängts och över 2 300 journalister har därmed förlorat sina jobb, medan minst 330 journalister har fått sina presskort återkallade. Många andra journalister hålls för närvarande i polisförvar eller har frihetsberövats och släppts utan åtal, andra har ännu inte frihetsberövats men en häktningsorder har utfärdats mot dem.

F.  Många och systematiska kränkningar av pressfriheten gjordes även före det misslyckade kuppförsöket och det efterföljande undantagstillståndet. De mest kända fallen är terror- och spioneriutredningen i maj 2015 av tidningen Cumhuriyet, efter att tidningen lagt ut en video och rapporter på nätet som visar lastbilar med vapen till jihadistgrupper i Syrien, gripandet av tidningens chefredaktör Can Dündar och journalisten Erdem Gül i november, polisens razzia mot mediegruppen Ipeks tv-kanaler och tidningar och avskedandet av dess journalister i oktober 2015 samt statens övertag av tidningen Zaman i mars 2016.

G.  Journalister är inte enbart måltavlor för åtgärder från regeringens och rättsväsendets sida utan utsätts också för pöbelvåld, såsom attacken mot tidningen Hürriyet av folkmobbar ledda av en parlamentsledamot från AKP-partiet i september 2015 och misshandeln av tidningens journalist Ahmet Hakan av fyra män.

H.  Kränkningar av mediefriheter i Turkiet har också drabbat medborgare från europeiska länder, till exempel den tyska satirikern Jan Böhmermann och den nederländska journalisten Ebru Umar.

I.  Tusentals webbsidor blockeras för närvarande i Turkiet. Enligt Human Rights Watch stod de turkiska myndigheterna bakom nästan tre fjärdedelar av alla krav från hela världen till Twitter om att avlägsna tweets och blockera konton under de första sex månaderna 2015.

J.  Kränkningen av yttrandefriheten och mediefriheten är inte det enda strukturella problemet i Turkiet. Dessa problem inbegriper också bland annat behandlingen av religiösa grupper och andra minoritetsgrupper, vägran att erkänna republiken Cypern och tvetydigheten i fråga om terroristgrupper i Syrien och Irak.

1.  Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att respektera alla demokratiska villkor och rättsstatsprincipen, och att stoppa diskrimineringen av medborgare när det gäller yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att avbryta förhandlingarna om Turkiets anslutning till EU.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och Turkiets regering.