Postup : 2016/2956(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1159/2016

Předložené texty :

B8-1159/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH USNESENÍ
PDF 273kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.585v01-00
 
B8-1159/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić, Branislav Škripek za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1159/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014(1) a ze dne 17. července 2014 o situaci v Iráku(2),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se Iráku, zejména na ty z roku 2016,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Iráku,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Irák smluvní stranou,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2170 (2014) a rezoluci Rady OSN pro lidská práva S-22/L.1 (2014),

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

–  s ohledem na závěry mezinárodní konference o míru a bezpečnosti v Iráku, která se konala v Paříži dne 15. září 2014,

–  s ohledem na závěrečné připomínky ke kombinované druhé až čtvrté pravidelné zprávě o Iráku zveřejněné Výborem OSN pro práva dítěte dne 3. března 2015,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá'iš,

–  s ohledem na rezoluci č. 2091 (2016) o zahraničních bojovnících v Sýrii a Iráku, kterou přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy dne 27. ledna 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle prohlášení iráckého premiéra Hajdara Abádího byla dne 16. října 2016 zahájena operace vedená iráckými ozbrojenými silami za pomoci kurdských, amerických, britských a francouzských jednotek, jejímž cílem je znovudobytí Mosulu a osvobození tohoto města od Islámského státu v Iráku a Sýrii (ISIS);

B.  vzhledem k tomu, že Mosul je druhým největším městem v Iráku a má pro zemi strategický význam; vzhledem k tomu, že celý region, včetně pláně Ninive, Sindžáru a Tal Afaru, je klíčovým centrem obchodu, které není příliš vzdáleno od hranic Sýrie a Turecka a nachází se v blízkosti jedněch z nejdůležitějších ropných polí v Iráku, jakož i ropovodu zásobujícího Turecko;

C.  vzhledem k tomu, že Mosul padl do rukou jednotek ISIS dne 10. června 2014 a že obsazení tohoto města je považováno za jeden z nejvýraznějších úspěchů Islámského státu;

D.  vzhledem k tomu, že se pod kontrolou ISIS stalo toto město místem, kde je více než 2,5 milionu lidí vystavováno hrůzným činům, k nimž patří veřejné popravy stětím, svrhávání homosexuálů z vrcholů budov a uvězňování mužů s oholenými vousy nebo žen, jež na sobě nemají islámské oblečení, jako jsou burky; vzhledem k tomu, že tato situace vedla v posledních dvou letech k hromadnému exodu, jenž výrazně přispěl k všeobecné uprchlické krizi, neboť město opustily stovky tisíc lidí, kteří jsou nyní vnitřně vysídleni, nebo žijí v cizích zemích;

E.  vzhledem k tomu, že Irák má 38 milionů obyvatel, z nichž 65 % jsou šíitští a 35 % sunnitští muslimové, přičemž sunnité žijí v oblasti Iráku nacházející se severozápadně od Bagdádu; vzhledem k tomu, že etnické a náboženské hranice zůstávají nestabilní a v mnoha oblastech, včetně Mosulu, dochází ke sporům;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2003 žilo v Iráku více než 1,5 milionu křesťanů, ale jejich počet nyní klesnul na méně než 200–350 000 osob, z nichž mnoho žije v chudobě; vzhledem k tomu, že přítomnost křesťanů a dalších menšin v Iráku měla tradičně velký sociální význam a značně přispívala k politické stabilitě, a vzhledem k tomu, že zánik těchto menšin v regionu povede k další destabilizaci;

G.  vzhledem k tomu, že se začínají objevovat křesťanské oddíly domobrany, které působí na místě a spolupracují s iráckou armádou nebo pešmergou;

H.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. února 2016 uznal, že „ISIS/Dá´iš páchá genocidu proti křesťanům a jezídům a dalším náboženským a etnickým menšinám, které nesouhlasí s tím, jak tzv. ISIS/Dá´iš vykládá islám,“ a že „pronásledování, ukrutnosti a mezinárodní zločiny představují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti“;

I.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v souvislosti s pokračující operací usilující o zpětné získání Mosulu varoval, že jakmile boje pokročí do města, očekává se vznik humanitární katastrofy, a že by v důsledku této ofenzívy mohlo být vysídleno více než milion osob;

J.  vzhledem k tomu, že podle „The RINJ Foundation“, nevládní organizace se sídlem v Kanadě, která provozuje lékařské kliniky v Mosulu, jsou případy znásilnění ve městě důkazem páchání genocidy a povedou k odsouzení ISIS za genocidu u Mezinárodního trestního soudu, jenž je stálým mezinárodním tribunálem stíhajícím jednotlivce za válečná znásilnění, genocidu, zločiny proti lidskosti a agresi;

K.  vzhledem k tomu, že významným problémem a výzvou pro místní a mezinárodní jednotky zůstává existence zbyvších pozemních min v regionu, zejména v oblasti pláně Ninive;

1.  vyjadřuje svou podporu Irácké republice a mezinárodní koalici proti Dá'iš v jejich boji za osvobození Mosulu od jednotek ISIS; podporuje územní celistvost Iráku, zejména jeho severních regionů;

2.  zdůrazňuje, že pokračující vojenská kampaň za osvobození Mosulu by měla probíhat v přísném souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

3.  naléhavě vyzývá mezinárodní koalici proti Dá'iš, aby v průběhu operace na osvobození města udělala vše ve svých možnostech pro náležité rozlišování mezi civilním obyvatelstvem a bojovníky s cílem předejít obětem mezi civilisty, zejména těmi, jež jsou používáni jako lidské štíty, a aby usnadnila bezpečný průchod těch civilních obyvatel, kteří nechtějí ve městě zůstat;

4.  rozhodně odsuzuje systematické a široce rozšířené porušování lidských práv, jež páchají teroristé z ISIS a dalších džihádistických skupin v Iráku, zejména v Mosulu, včetně zabíjení rukojmí, všech druhů násilí páchaného na základě náboženské nebo etnické příslušnosti a násilí namířeného proti ženám a osobám LGBTI;

5.  vyzývá Irák, aby podepsal Římský statut, a irácké orgány, aby, nebude-li možné soudit válečné zločince z ISIS na místě, jejich případy předaly Mezinárodnímu trestnímu soudu, jak tento statut umožňuje;

6.  zdůrazňuje, že komunity původních obyvatel Iráku v regionu – křesťanů, jezídů, Turkmenů a dalších – mají právo na život v bezpečí a jistotě v rámci federální struktury Irácké republiky; znovu zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem;

7.  je toho názoru, že sebeurčení komunit v oblasti pláně Ninive na místní úrovni, zejména křesťanů, jezídů, mandejců a šabaků, by opětovně nastolilo a zabezpečilo základní lidská práva původního obyvatelstva tohoto regionu; vyzývá irácké orgány, aby výše uvedeným menšinám poskytly samosprávnou vládu, jak umožňuje federální ústava;

8.  vybízí regionální orgány a mezinárodní společenství, aby vypracovaly humanitární akční plány pro uprchlíky z Mosulu a jejich případný návrat do města, jenž bude pochopitelně záviset na stabilitě nové správy a bezpečnostní situaci ve městě; zdůrazňuje, že původnímu obyvatelstvu a menšinám pocházejícím z oblasti pláně Ninive, Tal Afaru a Sindžáru, jež se vrátí do své domoviny, by měla být plně navrácena jejich základní lidská práva, včetně těch majetkových, která by měla být nadřazena veškerým nárokům na majetková práva ze strany jiných osob;

9.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily zastoupení menšin v nové správě Mosulu; zdůrazňuje, že menšiny mají legitimní právo na účast na politickém životě; naléhavě vyzývá regionální a mezinárodní orgány, aby křesťanským jednotkám domobrany zajistily nezbytné zásobování, a umožnily jim tak zapojit se do osvobozování a dlouhodobé ochrany své vlasti;

10.  vyzývá Evropskou radu, aby ve spolupráci s místními radami zastupujícími menšiny stanovila za svou prioritu odminování půdy v regionu, aby se uprchlíci mohli vrátit domů;

11.  je přesvědčen, že by osvobození Mosulu mohlo být milníkem v úsilí o porážku hrozby představované islamistickými extremisty v celém regionu i za jeho hranicemi a klíčovým faktorem v boji proti terorismu uvnitř EU, neboť úspěchy těchto extremistů vedou k větší radikalizaci uvnitř členských států;

12.  zdůrazňuje, že je zapotřebí pokračovat v celosvětové kampani proti ISIS/Dá'iš v rámci dlouhodobé strategie, včetně financování boje proti terorismu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a vládám a orgánům všech stran zapojených do konfliktu v severním Iráku, zejména do osvobozování Mosulu.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(2)

Úř. věst. C 234, 21.6.2016, s. 25.

Právní upozornění - Ochrana soukromí