Postupak : 2016/2956(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1160/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1160/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0422

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 172kWORD 77k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.586v01-00
 
B8-1160/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1160/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iraku,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 4. veljače 2016. o sustavnom masovnom ubijanju vjerskih manjina koje provodi tzv. Islamska država(1),

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Iraku i Siriji,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Iraku, a posebno rezolucije 2299 (2016) i 2249 (2015) u kojima se osuđuju nedavni teroristički napadi koje je počinio ISIS,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju i njezine protokole,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su iračke snage započele s velikom ofenzivom kojom žele ponovno zauzeti Mosul, koji je ISIS osvojio u kolovozu 2014.; budući da je Mosul posljednje uporište ISIS-a u Iraku i strateški važan grad za ISIS; budući da, premda su brojevi nepouzdani, grad brani minimalno između 3500 i 5000 boraca; budući da je ofenziva osobito zahtjevna jer taktika kojom se služi ISIS uključuje upotrebu bombaša samoubojica, improviziranih eksplozivnih naprava i bombi postavljenih u automobilima;

B.  budući da bi ofenziva u cilju ponovnog zauzimanja Mosula mogla izazvati veliku humanitarnu krizu; budući da su civili suočeni s nemogućim izborom: ostati u gradu i riskirati da postanu meta, da budu uhvaćeni u unakrsnoj vatri ili iskorišteni kao ljudski štitovi ili pokušati pobjeći kroz minska polja, pritom izbjegavajući snajperiste ISIS-a i kontrolne točke koje također nadzire ISIS; budući da se UN priprema za provedbu velike operacije pružanja humanitarne pomoći nakon oslobađanja Mosula;

C.  budući da su, u isto vrijeme, izbjeglice koje pokušavaju pobjeći, osobito suniti, zabrinuti zbog prisutnosti šijitskih paravojnih skupina koje sudjeluju u toj vojnoj operaciji; budući da su dobro dokumentirana kršenja ljudskih prava koja su počinili pripadnici Narodne mobilizacijske jedinice; budući da je njihovo sudjelovanje u ofenzivi na većinom sunitski Mosul pobudilo strah od odmazde protiv civila;

D.  budući da bi neriješeni sporovi u vezi s unutarnjim granicama u sjevernom Iraku mogli otežati obnovu tog područja nakon okončanja sukoba ako u njihovu rješavanju ne budu sudjelovali vojni akteri koji se bore protiv ISIS-a i međunarodna zajednica u cjelini;

E.  budući da su kršćani (Kaldejci/Sirjaci/Asirci), jezidi, sunitski i šijitski Arapi, Kurdi, Šabaci, Turkmeni, jarsanci i Sabejci-Mandejci do 2003. živjeli u mirnom suživotu na Ninivskoj ravnici, u Tal Afaru i Sindžaru;

F.  budući da je način podjele vlasti u Mosulu prije nego što je ISIL 2014. preuzeo kontrolu bio daleko od savršenog, ali je predstavljao sustav koji je uravnoteženo zastupao interese različitih manjina;

G.  budući da bi prema procjenama UNHCR-a više od milijun ljudi moglo biti raseljeno dok traje operacija ponovnog zauzimanja grada, pri čemu bi veliku većinu izbjeglica činili sunitski muslimani, od kojih mnogi smatraju da iračka vlada pod vodstvom šijita u Bagdadu ne zastupa njihove interese;

H.  budući da su sve države odgovorne za zaštitu svog stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti;

I.  budući da je napetost između iračke vlade i Turske nedavno porasla zbog vojnog kampa Bashiqe u sjevernom Iraku i mogućeg sudjelovanja turskih snaga u borbi da se ISIS-a istjera iz Mosula, drugog najvećeg grada u zemlji;

J.  budući da je iračko Vijeće ministara 21. siječnja 2014. „pristalo, u načelu, okruge Tuz Khurmato, Falludžu i Ninivsku ravnicu pretvoriti u provincije”;

1.  izražava podršku i solidarnost s civilima zatočenima u Mosulu; oštro osuđuje zlodjela koja je ISIS počinio nad civilnim stanovništvom te je iznimno zabrinut zbog izvješća prema kojima postoji mogućnost da se civili tijekom napada koriste kao ljudski štitovi;

2.  podsjeća da iračke vlasti moraju poduzeti konkretne mjere u cilju zaštite civila tijekom kampanje, među ostalim i učinkovitim zapovijedanjem i izvršavanjem nadzora nad paravojnim postrojbama te poduzimanjem svih odgovarajućih mjera predostrožnosti kako bi se izbjegle civilne žrtve i kršenja ljudskih prava tijekom napada; ističe da tijekom operacija snage na tlu moraju poštovati međunarodno humanitarno pravo i pravo o ljudskim pravima;

3.  poziva iračke vlasti i druge aktere na terenu da se pobrinu da civili koji bježe od sukoba imaju siguran put i svu moguću potporu, uključujući sklonište te liječničku i humanitarnu pomoć;

4.  izrazito je zabrinut zbog izvješća u kojima se navode primjeri napada iz osvete i diskriminacije sunitskih Arapa osumnjičenih za sudjelovanje u zločinima tzv. Islamske države; podsjeća da je vlada odgovorna za zaštitu svojih građana te da treba uvesti stroge provjere kako bi se osiguralo da se bilo kojim oblikom podrške ili sredstvima koje pružaju iračka vlada ili drugi akteri uključeni u napad ne potiču kršenja ljudskih prava;

5.  naglašava važnost Mosula za sve iračke etničke skupine i apelira na EU i države članice da surađuju s relevantnim stranama kako bi zajamčili zastupljenost manjina u novoj mosulskoj upravi;

6.  poziva ostale regionalne sile da se prestanu miješati u pitanja iračke unutarnje politike bez dopuštenja iračke vlade;

7.  ističe da će pobjeda nad ISIL-om u Mosulu biti tek korak prema obnovi zemlje u kojoj manjine mogu živjeti u mirnom suživotu; upozorava da bi bilo kakve promjene u etničkom sastavu Mosula mogle dovesti do unutarnjih i regionalnih sukoba;

8.  poziva EU i međunarodnu zajednicu da surađuju s iračkom vladom i kurdskom regionalnom vladom na postizanju konsenzusa o Mosulu i drugim spornim teritorijima, kao što je Kirkuk;

9.  izražava podršku priznanju politički, socijalno i gospodarski ostvarive i održive provincije u Ninivskoj ravnici; ističe važnost okupljanja ljudi radi rasprave o modelu upravljanja buduće provincijske uprave koja će predstavljati sve skupine i manjine;

10.  pohvaljuje organizaciju Hamurabi za ljudska prava, Iračko vijeće za međuvjerski dijalog i Savez iračkih manjina zbog uloženog truda u cilju pružanja prilika manjinama Ninive da izraze svoja stajališta, dodatnog povećanja razine javne osviještenosti o njihovoj tragičnoj situaciji te senzibilizacije donositelja odluka u zemlji na njihova mišljenja;

11.  poziva irački parlament da radi na novom zakonodavstvu o zaštiti manjina te da izmijeni obrazovni kurikul kako bi se poticalo na slavlje i poštovanje različitosti u zemlji;

12.  poziva međunarodnu zajednicu, uključujući EU i njegove države članice, da osigura potrebne sigurnosne uvjete i mogućnosti za sve one koji su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu ili su prisilno raseljeni, da im što prije omogući pravo na povratak, da očuva njihove domove, zemlju, imovinu i osobne stvari, kao i vjerske i kulturne lokalitete te da im pruži priliku za dostojanstven život i budućnost;

13.  apelira na EU i njegove države članice, UN i cijelu međunarodnu zajednicu da surađuju s nacionalnim i regionalnim vladama Republike Iraka te sa svim relevantnim nacionalnim ili međunarodnim akterima u nadgledanju mirne reintegracije pripadnika raseljenih autohtonih naroda; naglašava da EU treba predvoditi taj proces kako bi se zajamčilo da manjine mogu ostvariti svoja legitimna prava; poziva EU da pruži pomoć oslobođenim gradovima koji su bili pod kontrolom ISIS-a te da surađuje s manjinskim predstavnicima u pogledu učinkovitog raspolaganja tom pomoći;

14.  apelira na EU i države članice da izdvoje sredstva za razminiranje područja koja su bila pod okupacijom ISIS-a/Daiša i da surađuju s lokalnim vijećima koja predstavljaju manjine kako bi se zajamčila učinkovita suradnja i kako bi se izbjegla kašnjenja koja bi onemogućila povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, iračkoj vladi i Iračkom vijeću, regionalnoj vladi Kurdistana, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću UN-a za ljudska prava te vladama i tijelima svih strana uključenih u sukob u sjevernom Iraku, posebice u oslobađanje grada Mosula.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0051.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti