Eljárás : 2016/2956(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1161/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1161/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0422

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 278kWORD 86k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Navi Pillay 2014. június 16-i nyilatkozatára, melyben elítéli az ISIL által elkövetett törvénytelen kivégzéseket, kifejtve, hogy azok szinte bizonyosan háborús bűncselekménynek minősülnek,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Irakról és Szíriáról szóló határozataira, különösen a Dáis által elkövetett közelmúltbeli terrortámadásokat elítélő 2299(2016). és 2249(2015). sz. határozatára,

–  tekintettel az iraki helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), az Irakban és Szíriában kialakult helyzetről, az ISIS által indított offenzíváról, többek között a kisebbségek üldözéséről szóló 2014. szeptember 18-i(2), valamint az Irakban és Szíriában, különösen az ISIS-szel összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló 2015. február 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini által az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás keretében létrejött EU–Irak együttműködési tanács második ülését követően, 2016. október 18-án tett észrevételekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az iraki hadsereg a Dáis elleni nemzetközi koalíció, a Kurd Regionális Kormány Pesmerga erői és a népi mobilizációs egységek támogatásával megkezdte a második legnagyobb iraki város, Moszul, illetve a „moszuli folyosóban” fekvő számos város és falu Dáis alóli felszabadítását;

B.  mivel a Moszulban élő 1,5 millió emberre kihatással lehetnek a város Dáistól való visszafoglalására irányuló katonai műveletek; mivel az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának értékelése szerint a harcok intenzitása és kiterjedése függvényében akár egymillióan is otthonuk elhagyására kényszerülhetnek;

C.  mivel az EU egyike az Irakot dúló konfliktusban érintett személyek számára a humanitárius elvek és szükségletek alapján humanitárius segítséget nyújtó legfontosabb adományozóknak, és tevékenyen részt vesz a Moszulban és Havidzsában jelenleg kialakult humanitárius vészhelyzetre reagáló humanitárius segítségnyújtásban, életmentő sürgősségi segélyt nyújtva a legkiszolgáltatottabb emberek számára;

D.  mivel Moszul városa olyan többnemzetiségű város, ahol szunnita arab többség és káldeusok/szírek/asszírok, kurdok, jeziditák, sabakok, kakaék és türkmének (síiták és szunniták) élnek egymás mellett; mivel a várost övező területet is etnikai-vallási sokszínűség jellemzi: a Ninivei-fennsíkon keresztények, a Szindzsár-hegységben jeziditák, Tal Afar körül pedig muszlim türkmének tömörülnek;

E.  mivel a harci módszerek és a polgári lakossággal való bánásmód a megbékélés és a fejlődés politikai sarokkövének tekinthető;

F.  mivel a Parlament 2016. február 4-én elismerte, hogy a Dáis népirtást követ el a keresztények, jeziditák és más vallási kisebbségek ellen, illetve üldözésnek, atrocitásoknak teszi ki azokat a muszlimokat, akik nem értenek egyet az iszlám Dáis általi értelmezésével, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekménynek minősülő bűncselekményeket követnek el ellenük;

G.  mivel az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás szerinti Együttműködési Tanács 2016. október 18-án Brüsszelben tartotta második ülését, hogy megvitassa Irak közvetlen humanitárius, illetve a stabilitást érintő nehézségeit;

1.  határozottan támogatja a Moszul Dáis alóli felszabadítása céljából indított iraki műveleteket; a műveleteket a Dáis tartós felszámolását célzó jelenlegi globális erőfeszítések döntő elemének tartja; hangot ad bizakodásának, hogy Irak győzedelmeskedik a közös ellenség elleni harcban és felszabadítja Moszult és az ország többi részét a Dáis uralma alól;

2.  újólag megerősíti Irak függetlensége, területi integritása és szuverenitása, illetve arra irányuló joga melletti támogatását, hogy mindezek megőrzése érdekében megtegye a szükséges lépéseket;

3.  sürgeti az EU-t, az ENSZ-t és a nemzetközi közösség egészét, hogy a számos iraki régióban jelenleg zajló felszabadító műveletek során humanitárius és katonai segítség nyújtásával továbbra is támogassák az iraki kormány stabilitását; üdvözli, hogy az EU 50 millió eurós humanitárius segítséget nyújtott a moszuli régiónak;

4.  felszólítja az EU-t és tagállamait az együttműködésre, hogy a menekültek és a belső menekültek visszatérése és letelepedése érdekében segítsék Irak és a Kurd Regionális Kormány hatóságait a felszabadított területek – például a Szindzsár-hegység, a Ninivei-fennsík és Moszul – biztosításában és újjáépítésében;

5.  aggasztónak tartja a Törökország és Irak közötti közelmúltbeli feszültségeket; felszólítja Törökországot, hogy maradéktalanul tartsa tiszteletben Irak területi integritását és szuverenitását, és tartózkodjon mindennemű katonai fellépéstől Irakban az iraki kormány hozzájárulása nélkül; hangsúlyozza az Irak és a régió többi országa közötti párbeszéd előmozdításának fontosságát egy biztonságosabb Közel-Kelet megteremtése érdekében;

6.  hangsúlyozza, hogy a Dáis Irak és a régió tágabb problémáinak tünete, valamint kiemeli, hogy mindenképpen szükség van a síiták és a szunniták közötti politikai megállapodásra Irakban, különösen Moszul felszabadulását követően, valamint a szélesebb régióban; hangsúlyozza a Dáis elleni iraki és szíriai küzdelem összefonódását; ezért aggasztónak tartja a Dáis harcosok Moszulból Szíriába tartó átköltözését; nyomatékosítja, hogy a Dáis, a Dzsabhat an-Nuszra (jelenlegi nevén: Fatah as-Sam Front) és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által megnevezett további terrorista szervezetek elleni küzdelemnek továbbra is prioritást kell élveznie Iránban és Szíriában egyaránt, és a konfliktusban érintett összes felet emlékezteti arra, hogy a polgári lakosság védelme és a nemzetközi jog tiszteletben tartása mindenek felett áll;

7.  felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy a harcok alatt és után tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot, valamint a konfliktus során az arányosság, a különbségtétel és az elővigyázatosság elvét kövessék; a konfliktusban érintett valamennyi felet sürgeti, hogy nyissanak humanitárius folyosókat a konfliktus elől menekülő polgári lakosság számára, elkerülve azt, hogy Moszulban rekedjenek és a Dáis élő pajzsként használja őket, nyújtsanak biztonságot és humanitárius segítséget, valamint a nemzeti és nemzetközi normáknak megfelelően biztosítsanak támogatást és védelmet a polgári lakosságnak a biztonsági átvilágítás során, különösen pedig gondoskodjanak arról, hogy a családokat ne szakítsák szét és ne kerüljenek veszélybe a gyermekek, továbbá építsenek ki egy harmadik felet bevonó nyomon követési ENSZ- mechanizmust; különösen szorgalmazza az összes elővigyázatossági lépés meghozatalát, amelyekkel garantálni lehet, hogy a bombázásokban ne sérüljenek a gyermekek és családjaik, minimális legyen az áldozatok száma, valamint megóvják a polgári infrastruktúrát, nevezetesen az iskolákat és a kórházakat;

8.  emlékeztet arra, hogy a polgári lakosság megkímélése és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása a megbékélés és a fejlődés alapvető politikai sarokköve, az egyetlen útja a gyűlölet és a megosztottság felszámolásának, a közösségek közötti feszültség csillapításának, valamint egy stabil és prosperáló Irak megalapozásának;

9.  sürgeti az iraki vezetésű katonai koalíciót, hogy az elszámoltathatóság biztosítása érdekében tegye meg az összes szükséges lépést a Dáis által elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűnök bizonyítékainak megőrzése érdekében;

10.  hangsúlyozza a biztonság időben történő és eredményes biztosításának életbevágó fontosságát többek között valóban biztonságos, állandó védelem alatt álló útvonalakkal, aknamentesítéssel, valamint a jogállamiság és az alapvető szolgáltatások – például egészségügy, villamos áram, oktatás – helyreállításával a felszabadított területeken; figyelmeztet, hogy az alapvető szolgáltatások, a biztonság, valamint a kiváltó okokkal és a szociális kohézióval foglalkozó, hosszú távú stratégia biztosításának elmulasztása a szélsőséges csoportok újbóli felbukkanásához vezethet; ezért szorgalmazza, hogy legyen erőteljes kapcsolat a humanitárius segélyek és a fejlesztési együttműködés között, hogy a humanitárius célú segélyek Irak stabilitásának, ellenálló képességének és fejlődésének támogatásává alakuljanak át;

11.  kiemeli Moszul jelentőségét Irak egésze szempontjából, és szorgalmazza, hogy az új moszuli irányításban a kisebbségek is képviseltessék magukat; hangsúlyozza, hogy az etnikai és vallási kisebbségeknek legitim joguk a politikában való részvétel, valamint tulajdonjogaik helyreállítása; felszólít az olyan különböző etnikai és vallási kisebbségek békés egymás mellett élésére és jogaik maradéktalan tiszteletben tartására, amelyek hagyományosan erős jelenléttel bírnak és békésen éltek egymás mellett – különösen a Szindzsár-hegységben (jeziditák), a Ninivei-fennsíkon (káldeusok, szírek és asszírok), Tel Afarban és a kirkuki kormányzóság egyes részein –, és felszólít a lakóhelyét elhagyni kényszerült menekültek biztonságos hazatérésének garantálását célzó intézkedések meghozatalára;

12.  felszólítja az EU-t és a tagállamait, továbbá az ENSZ-t és tagállamait, hogy az iraki nemzeti és regionális kormányokkal, valamint az érintett nemzeti és nemzetközi szereplőkkel közösen felügyeljék a Ninivei-fennsík, Tal Afar és Szindzsár – jelenleg belső menekült, menekült vagy máshol menedéket kérő – őslakos népeinek békés visszatérését őseik földjére;

13.  hangsúlyozza, hogy tovább kell folytatni a harcot az iszlám dzsihádista ideológiák – köztük a Dáis által elkövetett bűncselekményekre teológiailag és politikailag uszító szalafista dzsihádizmus – régiós továbbterjedésének megállításáért; felszólítja az uniós tagállamokat, hogy szorgalmazzák az Irakban, Szíriában, Líbiában és máshol a Dáis harcosai által elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények – többek között a jeziditák ellen tervezett népirtás – Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalását;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az iraki kormánynak és képviselőtanácsnak, a kurd regionális kormánynak, Törökország kormányának, az ENSZ főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0171.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0027.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0040.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat