Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1162/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1162/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0423

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 474kWORD 74k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.588v01-00
 
B8-1162/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))  
B8-1162/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(1) και το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 12ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία κατατάσσεται 151η σε 180 χώρες σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, βρίσκονταν υπό κράτηση τουλάχιστον 130 δημοσιογράφοι και ότι ο αριθμός των ανέργων δημοσιογράφων είχε φτάσει τους 10.000 μετά τις εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν την απόπειρα πραξικοπήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους μήνες της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σημειώθηκε οπισθοδρόμηση της ελευθερίας του Τύπου που υπερέβη τα προηγούμενα, ήδη ανησυχητικά όρια, καθώς σύμφωνα με την τουρκική ένωση δημοσιογράφων από τις 15 Ιουλίου και εφεξής έχουν συλληφθεί πάνω από 100 δημοσιογράφοι, έχει παύσει η λειτουργία 150 μέσων ενημέρωσης, 2.500 δημοσιογράφοι είναι πλέον άνεργοι ενώ ακυρώθηκαν 660 δημοσιογραφικές ταυτότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους, καθώς δηλώνουν ότι η άσκηση κριτικής δημοσιογραφίας δεν είναι πλέον δυνατή στην Τουρκία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παύσει να λειτουργούν τουλάχιστον 150 πλατφόρμες και σταθμοί ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα αριθ. KHK/668, της 27ης Ιουλίου 2016, που εγκρίθηκε μετά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, προβλέπει την παύση λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων και περιοδικών που συνδέονται με τον Fethullah Gülen· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα προβλέπει επίσης ότι είναι δυνατή η παύση λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων ή περιοδικών, εκδόσεων και διαύλων διανομής, εφόσον διαπιστωθεί ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, κατόπιν προτάσεως επιτροπής ad hoc και με την έγκριση του αρμόδιου υπουργού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Σεπτεμβρίου το γραφείο του τούρκου Πρωθυπουργού εξέδωσε εντολές για το κλείσιμο 23 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών λόγω στήριξης αποσχιστικών και ανατρεπτικών δράσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέτεινε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 90 ακόμη ημέρες, αρχής γενομένης την 19η Οκτωβρίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμμαχία που αποτελείται από 26 διεθνείς ομάδες υπεράσπισης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καταστολής αφορούσαν και κουρδικά και αλεβιτικά τηλεοπτικά κανάλια, εκ των οποίων ορισμένα εδρεύουν εκτός Τουρκίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2014, ζήτησε να υπάρχει συνοχή μεταξύ της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνολικής προόδου που επιτυγχάνουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ιδίως όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·

1.  αναγνωρίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει δικαίωμα και ευθύνη να διερευνήσει τα βίαια γεγονότα που σχετίζονται με την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 και να προσαγάγει όλους τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απαράδεκτη κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, της γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνεται μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου·

3.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του λόγου, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, αποτελεί βασική ευρωπαϊκή αξία και ότι ο ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής σημασίας για μια δημοκρατική κοινωνία· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία είναι καταφανώς ασύμβατη με τις ευρωπαϊκές αξίες·

4.  υπογραμμίζει ότι η Τουρκία δεν πληροί πλέον τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης· ζητεί την άμεση αναστολή της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Τουρκία στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, καθώς οι προϋποθέσεις για την εκταμίευσή της έχουν παύσει να ισχύουν·

5.  πιστεύει ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης υπερβαίνουν τους επιτρεπτούς βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των αδικαιολόγητων περιορισμών στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων, να μην τα χρησιμοποιεί για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και να ανακαλέσει το ταχύτερο δυνατόν την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης·

6.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και την επαναλειτουργία των κλειστών μέσων ενημέρωσης·

7.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις προσωπικές επιθέσεις και τις ενέργειες εκφοβισμού δημοσιογράφων από κυβερνητικούς αξιωματούχους, για τη χρήση του νομοθετικού διατάγματος αριθ. KHK/668 ως εργαλείου για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς και για το γενικό πολιτικό κλίμα, που καλλιεργεί ένα περιβάλλον περιοριστικό της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο·

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και για το γεγονός ότι γίνεται χρήση των διατάξεων εκτάκτου ανάγκης με στόχο την παρενόχληση μελών των οικογενειών δημοσιογράφων που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό ή κρύβονται, με επιβολή μέτρων όπως η ακύρωση των διαβατηρίων τους ή η θέση τους υπό κράτηση αντί για τους κατηγορούμενους·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1)

ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 24.

(2)

ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 105.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου