Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1162/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1162/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 260kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.588v01-00
 
B8-1162/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  
B8-1162/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikkére,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel 2012. december 11-i, az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló állásfoglalására(1), valamint 2013. június 13-i állásfoglalására a sajtó és a média szabadságáról a világban(2),

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az interneten és egyéb környezetben való szabadságáról szóló, 2014. május 12-i uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Törökország által elért haladásról szóló 2015. évi bizottsági jelentésre,

–  tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i tárgyalási keretre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016-ban a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadságra vonatkozó globális indexe szerint Törökország 180 ország közül a 151. helyre került;

B.  mivel az idén október 19-i állapot szerint legalább 130 újságírót tartanak fogva, a munkanélküli újságírók száma pedig a puccskísérletet követő tisztogatások után elérte a 10 000-et;

C.  mivel a szükségállapot hónapjaiban a sajtószabadság a korábbi – már akkor is aggasztó – állapotához képest is szűkebbre szorult, és a Török Újságírók Egyesülete szerint július 15. óta több mint 100 újságírót letartóztattak, 150 médiaorgánumot bezártak, 2500 újságíró elvesztette munkáját és 660-at sajtóigazolványuktól is megfosztottak; mivel nagyszámú újságíró feladja munkáját, mondván hogy kritikai újságírást művelni Törökországban ma már lehetetlen;

D.  mivel legalább 150 internetes és hagyományos médiaplatform, illetve -orgánum működését beszüntették;

E.  mivel a szükségállapot kihirdetését követően jóváhagyott 2016. július 27-i KHK/668 törvényerejű rendelet előirányozza a Fethullah Gülenhez köthető magán rádió- és tévéadók, valamint újságok és hírlapok működésének beszüntetését; mivel a rendelet továbbá úgy rendelkezik, hogy bármely – úgymond nemzetbiztonsági veszélyt jelentő – magán rádió- és tévéadó, újság vagy hírlap, kiadvány vagy terjesztési csatorna működése felfüggeszthető egy eseti bizottság javaslata és az illetékes miniszter jóváhagyása alapján;

F.  mivel szeptember 28-án a török miniszterelnöki hivatal szeparatista és felforgató tevékenység támogatásának vádjával elrendelte 23 tévé- és rádióadó bezárását;

G.  mivel Recep Tayyip Erdogan török elnök a szükségállapotot október 19-étől kezdődően újabb 90 napra meghosszabbította;

H.  mivel 26, a médiaszabadság és az emberi jogok védelmével foglalkozó nemzetközi csoport nyilatkozatban hívott fel a szükségállapot megszüntetésére;

I.  mivel a bezárt adók között kurd és alevi tévécsatornák is vannak, melyek közül némelyik a török határokon kívülről sugárzott;

J.  mivel a Tanács 2014. december 16-i következtetései szerint koherenciának kell lennie az Európai Unió által adott pénzügyi támogatás és a tagjelölt országok általános előrehaladása között, ideértve az alapvető jogok és a szabadság maradéktalan tiszteletben tartását;

1.  elismeri, hogy a török kormánynak joga és felelőssége a 2016. júliusi puccskísérlet erőszakos cselekményeinek kivizsgálása és valamennyi felelős bíróság elé állítása;

2.  határozottan elítéli a véleménynyilvánítás, illetve az internetes és hagyományos média szabadságának tűrhetetlen helyzetét Törökországban, amely a július 15-i puccskísérlet óta tovább romlik;

3.  ismét hangsúlyozza, hogy a vélemény, a véleménynyilvánítás és szólás szabadsága, ezen belül a független média szabadsága az EU alapértékeit képezik, a független sajtó pedig kulcsfontosságú szerepet játszik egy demokratikus társadalomban; rámutat, hogy a média és a véleménynyilvánítás szabadságának helyzete Törökországban jelenleg egyértelműen ellentmond az európai értékeknek;

4.  hangsúlyozza, hogy Törökország már nem tartja tiszteletben a koppenhágai kritériumok politikai oldalát; felhív az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében Törökországnak nyújtott pénzügyi támogatás azonnali felfüggesztésére, mivel a kifizetés feltételei már nem teljesülnek;

5.  véleménye szerint a szükségállapot örvén bevezetett korlátozások túlmennek azon, amit a nemzetközi emberi jogi szabályok megengednek, ideértve a média szabadságának és a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak az igazolhatatlan korlátozását; felszólítja a török kormányt, hogy vonja szűkebbre a szükségállapothoz köthető intézkedések körét, és ne használja fel ezeket a szabad véleménynyilvánítás visszaszorítására, valamint minél hamarabb szüntesse meg a szükségállapotot;

6.  felszólít valamennyi bebörtönzött újságíró és médiamunkás azonnali szabadon bocsátására és a bezárt médiaorgánumok újra megnyitására;

7.  sajnálja, hogy vezető kormányzati tisztviselők újságírókat személyükben támadnak, illetve megfélemlítik őket, hogy a KHK/668 törvényerejű rendeletet eszközként alkalmazzák a vélemény és az egyet nem értés kinyilvánítása szabadságának korlátozására, valamint hogy az általános politikai légkör olyan környezetet teremt, amelyben a médiában és az interneten korlátok közé szorul a szólásszabadság;

8.  sajnálja, hogy a szükségintézkedéseket felhasználták azon újságírók családtagjainak zaklatására is, akik külföldre menekültek vagy bujkálnak, ideértve útlevelek érvénytelenítését vagy azt, hogy a megvádolt személyek helyett őket tartják fogva;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Törökország parlamentjének és kormányának.

(1)

HL C 434., 2015.12.23., 24. o.

(2)

HL C 65., 2016.2.19., 105. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat