Predlog resolucije - B8-1162/2016Predlog resolucije
B8-1162/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o položaju novinarjev v Turčiji

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1162/2016

Postopek : 2016/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1162/2016
Predložena besedila :
B8-1162/2016
Sprejeta besedila :

B8-1162/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju novinarjev v Turčiji

(2016/2935(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju 19. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU[1] in z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu[2],

–  ob upoštevanju smernic EU z dne 12. maja 2014 glede svobode izražanja na spletu in drugje,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Turčije za leto 2015,

–  ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Turčija na indeksu svobode tiska, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, v letu 2016 med 180 državami uvrščena na 151. mesto;

B.  ker je od 19. oktobra letos najmanj 130 novinarjev priprtih, po čistkah, ki so sledile poskusu državnega udara, pa je število brezposelnih novinarjev naraslo na 10.000;

C.  ker je bilo stanje glede svobode tiska zaskrbljujoče že prej, v mesecih izrednih razmer pa se je še poslabšalo, saj je bilo po navedbah turškega društva novinarjev od 15. julija več kot 100 novinarjev aretiranih, 150 medijskih hiš zaprtih, 2500 novinarjev je ostalo brez zaposlitve, 660 novinarjem pa je bila razveljavljena novinarska izkaznica; ker številni novinarji v Turčiji opuščajo svoj poklic, saj pravijo, da kritično novinarstvo v tej državi ni več možno;

D.  ker je bilo zaprtih najmanj 150 spletnih in drugih medijskih platform in hiš;

E.  ker zakonski dekret št. KHK/668 z dne 27. julija 2016, ki je bil sprejet po razglasitvi izrednih razmer, določa zaprtje zasebnih radijskih in televizijskih postaj ter časopisov in revij, povezanih s Fethullahom Gülenom; ker ta dekret določa tudi, da se lahko na predlog ad hoc odbora in po odobritvi pristojnega ministra zaprejo vse zasebne radijske in televizijske postaje, časopisi in revije ter distribucijski kanali, za katere oblasti menijo, da ogrožajo nacionalno varnost;

F.  ker je 28. septembra turški urad predsednika vlade izdal naloge za zaprtje 23 televizijskih in radijskih postaj, ki naj bi podpirale separatistične in subverzivne dejavnosti;

G.  ker je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan podaljšal izredne razmere za nadaljnjih 90 dni, in sicer od 19. oktobra;

H.  ker je koalicija 26 mednarodnih skupin, ki zagovarjajo medijsko svobodo in varstvo človekovih pravic, podala izjavo, v kateri poziva k odpravi izrednih razmer;

I.  ker so bili zatrti tudi kurdski in alevitski televizijski kanali, med njimi tudi nekateri s sedežem zunaj Turčije;

J.  ker je Svet v sklepih z dne 16. decembra 2014 pozval, naj se finančna pomoč Evropske unije uskladi z doseženim splošnim napredkom držav kandidatk, tudi kar zadeva dosledno spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin;

1.  priznava, da ima turška vlada pravico in dolžnost, da razišče nasilne dogodke ob izvedbi poskusa državnega udara 15. julija 2016 ter privede odgovorne pred sodišče;

2.  globoko obžaluje nevzdržne razmere na področju svobode izražanja, svobodnega izražanja mnenja in svobode medijev v Turčiji, tako v spletu kot sicer, ki se po poskusu državnega udara 15. julija dodatno poostrujejo;

3.  ponovno poudarja, da so svoboda mnenja, izražanja in govora, vključno z neodvisnimi mediji, temeljne evropske vrednote in da je neodvisnost medijev bistvenega pomena za demokratično družbo; opozarja, da so sedanje razmere na področju medijev in svobode izražanja v Turčiji očitno nezdružljive z evropskimi vrednotami;

4.  poudarja, da Turčija ne izpolnjuje več političnih pogojev v okviru københavnskih meril; poziva k takojšnji prekinitvi finančne pomoči Turčiji v okviru instrumenta za predpristopno pomoč, saj država več ne izpolnjuje pogojev za zagotavljanje te pomoči;

5.  meni, da omejitve, uvedene v izrednih razmerah, vključno z neupravičenimi omejitvami svobode medijev in pravice do svobodnega izražanja, presegajo omejitve, ki so dovoljene po mednarodnem pravu o človekovih pravicah; poziva turško vlado, naj omeji obseg izrednih ukrepov in jih ne uporablja za omejevanje svobode izražanja, izredne razmere pa naj čim prej odpravi;

6.  poziva k takojšnji izpustitvi vseh zaprtih novinarjev in medijskih delavcev in k ponovnemu odprtju zaprtih medijskih hiš;

7.  obžaluje osebne napade in ustrahovanje novinarjev, ki jih izvajajo državni uradniki, uporabo zakonskega dekreta št. KHK/668 kot sredstva za omejevanje svobode izražanja in nestrinjanja ter splošno politično ozračje, ki ustvarja razmere, v katerih se omejuje svoboda govora v medijih in na internetu;

8.  obžaluje, da so bili izredne ukrepi uporabljeni tudi za nadlegovanje družinskih članov novinarjev, ki so pobegnili v tujino ali se skrivajo, tudi z razveljavitvijo njihovih potnih listov ali njihovim pridržanjem namesto obtoženih;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in parlamentu Turčije.