Postupak : 2016/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1163/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1163/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 15

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0423

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 277kWORD 84k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, a posebno svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o slobodi izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije(1),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Turskoj od 18. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjave povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o stanju u Turskoj koju su 16. srpnja 2016. dali potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i povjerenik za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju,

–  uzimajući u obzir izjavu o proglašenju izvanrednog stanja u Turskoj koju su 21. srpnja 2016. dali potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica EU-a Federica Mogherini i povjerenik za Europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju,

–  uzimajući u obzir politički dijalog na visokoj razini između EU-a i Turske održan 9. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir činjenicu da je poštovanje vladavine prava, uključujući slobodu izražavanja, u samoj srži procesa pristupanja EU-u,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 15. srpnja 2016. izveden nezakonit pokušaj svrgavanja izabrane vlade u Turskoj, u kojemu je više od 250 osoba poginulo, a više od 2 100 ranjeno;

B.  budući da je nakon pokušaja državnog udara 15. srpnja 2016. turska policija uhitila najmanje 99 novinara i pisaca te da protiv većine njih do danas nije podignuta optužnica, kao i to da se broj medijskih djelatnika pritvorenih zbog optužbi za koje se smatra da se odnose na korištenje njihova prava na slobodu izražavanja do 20. listopada 2016. popeo na najmanje 130; budući da su 64 novinara uhićena nakon 15. srpnja 2016. puštena na slobodu;

C.   budući da se među tim pritvorenim novinarima nalazi i poznata spisateljica Asli Erdogan, koja je bila i članica savjetodavnog odbora te kolumnistica kurdskih dnevnih novina Özgür Gündem, koje su sada ugašene, potom akademik i kolumnist Mehmet Altan te njegov brat Ahmet Altan, pisac i bivši urednik tjednika Taraf;

D.  budući da su slobodni, raznovrsni i neovisni mediji od ključne važnosti za svako demokratsko društvo; budući da bez slobode izražavanja i slobode medija ne može postojati ni aktivno i angažirano građanstvo;

E.  budući da je, u skladu s odredbama uredbe koja je izdana nakon proglašenja izvanrednog stanja, uhićenim novinarima tijekom prvih pet dana pritvora uskraćeno pravo na odvjetnika, pravo da za vrijeme policijskog pritvora odaberu odvjetnika i pravo na povjerljivost odnosa između klijenta i odvjetnika, te da im je ograničeno pravo na posjete; budući da su neki novinari suočeni s još strožim ograničenjima;

F.  budući da se prema više pritvorenih novinara navodno loše postupalo, da im se prijetilo te da ih se vrijeđalo i napadalo u zatvoru; budući da postoje ozbiljne tvrdnje da su glavni suurednici ugašenih dnevnih novina Özgür Gündem, Bilir Kaya and Inan Kizilkaya, bili mučeni u zatvoru;

G.  budući da su tijekom prva dva i pol mjeseca nakon proglašenja izvanrednog stanja vlasti ugasile oko 150 medija i izdavačkih kuća te da je kao posljedica toga 2 300 novinara i medijskih djelatnika izgubilo posao;

H.  budući da su nakon pokušaja državnog udara novinari bili mete upravnih sankcija, koje uključuju i zapljenu putovnica, putna ograničenja za nositelje posebnih „sivih” putovnica, povlačenje novinarskih propusnica i ostala samovoljna ograničenja, poput privremenih uhićenja bez podizanja optužnice; budući da zbog izvanrednog stanja nije moguće uložiti žalbu na te odluke;

I.  budući da su nakon pokušaja državnog udara članovi obitelji novinara, iako sami nisu bili pod istragom, pritvarani te da su bili meta upravnih sankcija, među kojima je i zapljena putovnica;

J.  budući da su nakon pokušaja državnog udara zabilježeni slučajevi uhićenja stranih novinara i njihova deportiranja iz Turske;

K.  budući da je kao posljedica neuspjelog državnog udara ugašeno više od 150 medija, među kojima je 46 novina, 29 televizijskih kanala, 31 radijska postaja, tri novinske agencije, 16 časopisa i 28 izdavačkih kuća; budući da je među ugašenima i Zarok TV, kanal s animiranim filmovima za djecu koji se emitira na kurdskom jeziku;

L.  budući da su zbog činjenice da su u okviru policijskih racija nedavno nasilno ugašene vodeće oporbene radijske stanice i televizijski kanali, među kojima su IMC TV, Hayatin Sesi TV i Özgür Radyo, te da su njihovi novinari uhićeni, sloboda medija i govora u Turskoj u velikoj opasnosti, uzimajući u obzir da pluralizmu prijeti izumiranje i da samocenzura bilježi nagli porast;

M.  budući da je Turska na 151. mjestu između 180 zemalja na najnovijem svjetskom indeksu slobode medija koji su objavili Reporteri bez granica; budući da se prema ljestvici slobode tiska i medija koju sastavlja organizacija Freedom House, Tursku svrstava među zemlje bez slobode tiska te je zemlja u kojoj se sloboda interneta samo djelomično primjenjuje;

N.  budući da poštovanje vladavine prava i temeljnih prava, uključujući slobodu izražavanja, čine srž vrijednosti EU-a na čije se poštovanje Turska službeno obvezala podnošenjem zahtjeva za članstvo u EU-u i pregovorima povezanima s tim zahtjevom, kao i svojim članstvom u Vijeću Europe;

1.  snažno osuđuje pokušaj državnog udara u Turskoj 15. srpnja 2016.; izražava potporu legitimnim institucijama u Turskoj; žali zbog velikog broja žrtava i izražava svoju solidarnost sa žrtvama i njihovim obiteljima;

2.  ističe da turska vlada ima pravo i odgovornost provesti istragu o gnjusnom pokušaju državnog udara 15. srpnja 2016. i odgovorne osobe privesti pravdi; međutim, osuđuje masovnu hajku na novinare, pisce i predstavnike medija u Turskoj, među kojima su i poznati novinari poput Nazli Ilicak, Sahina Alpaya, Asli Erdogan, Murata Aksoya, Ahmeta Altana i Mehmeta Altana, i to bez dokaza o osobnom sudjelovanju u kaznenom djelu;

3.  ponavlja da su se položaj novinara i stanje u vezi sa slobodom medija pogoršali u zadnjih nekoliko godina i boji se da je, nakon proglašenja izvanrednog stanja, stanje u vezi sa slobodom medija u Turskoj još više nazadovalo;

4.  traži od turskih vlasti da odmah i bezuvjetno puste na slobodu sve pritvorene novinare u nedostatku uvjerljivih dokaza o njihovom kriminalnom djelovanju; naglašava da se novinare ne bi smjelo pritvarati zbog sadržaja njihovih novinarskih tekstova ili navodnih opredjeljenja, uključujući i slučajeve kada su protiv njih podignute optužnice, te da bi pritvor prije suđenja trebao biti iznimka;

5.  podsjeća na to da je slobodno i pluralističko novinarstvo ključna sastavnica svake demokracije; podsjeća turske vlasti da posebnu pozornost posvete ophođenju s medijima i novinarima jer su sloboda izražavanja i sloboda medija okosnica funkcioniranja demokratskog i otvorenog društva; potiče tursku vladu da izda jasne smjernice namijenjene policiji i tužiteljima u vezi s važnosti slobode medija, te da se pobrine da se sve odluke o pokretanju kriminalnih istraga o novinarima ili novinskim organizacijama temelje na jasnim dokazima o kaznenim djelima, da se ne kose s javnim interesom i da se njima ne narušava sloboda izražavanja;

6.  podsjeća turske vlasti da se izvanredne uredbe ne bi smjele koristiti kao izlika za kršenje ljudskih prava, gušenje neslaganja i gašenje medija; podsjeća da se ljudska prava i vladavina prava moraju poštovati u skladu s načelima Europske konvencije o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, koji obuhvaćaju pravo na život, zabranu mučenja te nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, pretpostavku nevinosti, pravnu sigurnost, zabranu nezakonita kažnjavanja, individualnost kaznenih djela, pravičan sudski postupak, neovisnost pravosuđa, iscrpne i transparentne informacije o navodnim kaznenim djelima i potpun pristup optužujućim dokazima;

7.  poziva turske vlasti da ukinu upravne sankcije izrečene protiv novinara, koje uključuju zapljenu putovnica i novinarskih propusnica, putna ograničenja za nositelje posebnih „sivih” putovnica i ostala samovoljna ograničenja, poput privremenih uhićenja bez podizanja optužnice;

8.  poziva turske vlasti da se prema članovima obitelji osumnjičenih novinara ne ophode kao prema potencijalnim osumnjičenicima i da protiv njih ne izriču upravne ili druge sankcije;

9.  traži od turskih vlasti da spriječe nasilje, prijetnje ili zlostavljanje osumnjičenika te da provedu vjerodostojne istrage o provjerenim slučajevima; poziva tursku vladu da istraži tvrdnje o mučenju pritvorenih novinara, posebno glavnih suurednika ugašenih dnevnih novina Özgür Gündem, Bilira Kaye i Inana Kizilkaye;

10.  izražava veliku zabrinutost zbog gašenja više od 150 medija, uključujući i MC TV te Zarok TV, koji prikazuje animirane filmove za djecu na kurdskom jeziku; traži da im se ponovno omogući rad i prizna neovisnost te da se otpušteni zaposlenici vrate na svoja radna mjesta; poziva turske vlasti da stanu na kraj praksi korištenja odredbi kaznenog zakona kako bi na položaje u privatnim medijskim organizacijama imenovale osobe od povjerenja te da se prestanu uplitati u rad vođenje neovisnih novinskih organizacija, među ostalim preko odluka urednika, otpuštanja novinara i urednika te pritisaka i zastrašivanja ključnih novinskih kuća i novinara;

11.  snažno potiče Tursku da primiri užarenu političku situaciju nakon pokušaja državnog udara koja stvara okruženje u kojemu se ograničava sloboda govora u medijima i na internetu;

12.  ističe da se Turska suočava s istinskom prijetnjom terorizma; ponavlja, međutim, da se široko definirano tursko zakonodavstvo u području borbe protiv terorizma ne bi smjelo koristiti za kažnjavanje novinara zbog korištenja njihova prava na slobodu izražavanja;

13.  apelira na Tursku da radi na reformama kojima bi se uveo odgovarajući sustav provjera i ravnoteža uz potpuno poštovanje slobode, uključujući slobodu mišljenja, izražavanja i medija, demokraciju, jednakost, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;

14.  ponavlja da se veća pozornost mora posvetiti neovisnim medijima u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć i traži od Delegacije EU-a u Turskoj da pomno prati predstojeća suđenja svim novinarima i piscima;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Turske.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti