Procedură : 2016/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1163/2016

Texte depuse :

B8-1163/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 15

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0423

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 89k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 15 ianuarie 2015, referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Turcia,

–  având în vedere declarațiile Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei,

–  având în vedere declarația comună din 16 iulie 2016 privind situația din Turcia a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii,

–  având în vedere declarația din 21 iulie 2016 privind declararea stării de urgență în Turcia a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă și a Comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii,

–  având în vedere dialogul politic la nivel înalt UE-Turcia din 9 septembrie 2016,

–  având în vedere faptul că respectarea statului de drept, inclusiv a libertății de exprimare, este un element central al procesului de aderare la UE,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 15 iulie 2016, a avut loc o tentativă de a răsturna ilegal guvernul ales în Turcia, în care peste 250 de persoane au fost ucise și peste 2 100 au fost rănite;

B.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, poliția turcă a arestat cel puțin 99 jurnaliști și scriitori, dintre care majoritatea nu fuseseră puși sub acuzare pentru nimic până atunci, aducând numărul jurnaliștilor reținuți în baza unor acuzații despre care se presupune că ar fi legate de exercitarea dreptului la libertatea de exprimare la cel puțin 130, până la 20 octombrie 2016; întrucât 64 de jurnaliști arestați după 15 iulie 2016 au fost eliberați;

C.   întrucât printre jurnaliștii aflați în detenție se numără bine cunoscutul romancier Asli Erdogan, care a fost și membru al consiliului consultativ și editorialist la cotidianul kurd Özgür Gündem, care acum este închis, universitarul și editorialistul Mehmet Altan și fratele său, Ahmet Altan, scriitor și fost redactor-șef al publicației săptămânale Taraf;

D.  întrucât o media liberă, diversă și independentă este esențială în orice societate democratică; întrucât, în absența libertății de exprimare și a libertății media, o cetățenie activă și angajată este imposibilă;

E.  întrucât, în conformitate cu dispozițiile decretului emis în urma declarării stării de urgență, jurnaliștilor arestați le-a fost refuzat dreptul de a avea acces la un avocat în primele cinci zile de detenție, dreptul de a alege un avocat în cursul reținerii la poliție și dreptul la confidențialitatea relației client-avocat, și le-a fost restricționat dreptul de a primi vizite; întrucât unii jurnaliști se confruntă cu restricții și mai severe;

F.  întrucât există acuzații că unii dintre jurnaliștii deținuți ar fi fost maltratați, amenințați, insultați și atacați în închisoare; întrucât există informații serioase conform cărora coeditorii șefi ai cotidianului închis Özgür Gündem, Bilir Kaya și Inan Kizilkaya, au fost torturați în închisoare;

G.  întrucât în primele două luni și jumătate de la starea de urgență, autoritățile au închis aproximativ 150 de mass-media și edituri, lăsând peste 2 300 de jurnaliști și alți membri ai personalului media fără locuri de muncă;

H.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, jurnaliștii au fost ținta unor sancțiuni administrative, printre care confiscarea pașapoartelor, restricții de călătorie pentru titularii de pașapoarte „gri” speciale, retragerea legitimațiilor de presă și alte restricții arbitrare, cum ar fi arestări temporare fără comunicarea acuzațiilor; întrucât starea de urgență a suspendat orice posibilitate de a face recurs în instanță împotriva acestor decizii;

I.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, membrii de familie ai unor jurnaliști, deși nu au fost ei înșiși cercetați, au fost arestați și au fost supuși unor sancțiuni administrative, inclusiv confiscarea pașapoartelor;

J.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, au fost arestați sau deportați din Turcia jurnaliști străini;

K.  întrucât peste 150 de mass-media au fost închise după tentativa de lovitură de stat, printre care 46 de ziare, 29 de canale de televiziune, 31 de posturi de radio, 3 agenții de presă, 16 reviste și 28 de edituri; întrucât Zarok TV, un canal de desene animate pentru copii în limba kurdă, se numără printre posturile închise;

L.  întrucât, odată cu cele mai recente închideri violente ale unor posturi de radio și canale de televiziune ale opoziției prin raiduri ale poliției, printre care IMC TV, Hayatin Sesi TV și Özgür Radyo, și arestarea jurnaliștilor lor, libertatea presei și libertatea de exprimare sunt periclitate în Turcia, pluralismul este în pericol de dispariție, iar autocenzura este în creștere exponențială;

M.  întrucât, potrivit celui mai recent clasament privind libertatea presei în lume, realizat de organizația Reporteri fără frontiere, Turcia este pe locul 151 din 180 de țări; întrucât, potrivit clasamentului realizat de organizația Freedom House cu privire la libertatea presei și a media, Turcia nu are o presă liberă, iar internetul este doar parțial liber;

N.  întrucât respectarea principiilor statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare, se află în centrul valorilor UE, iar Turcia s-a angajat oficial să respecte aceste valori depunând cererea de aderare la UE și participând la negocierile conexe, precum și în virtutea calității sale de membru deplin al Consiliului Europei;

1.  condamnă tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, din Turcia; sprijină instituțiile legitime din Turcia; regretă numărul mare de victime și își exprimă solidaritatea cu victimele și familiile lor;

2.  subliniază că guvernul turc are dreptul și responsabilitatea de a ancheta violenta tentativă de lovitură de stat din 15 iulie 2016 și de a-i aduce pe toți cei responsabili în fața justiției; condamnă, cu toate acestea, reprimarea masivă a jurnaliștilor, scriitorilor și reprezentanților media din Turcia, inclusiv a unor jurnaliști cunoscuți precum Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan și Mehmet Altan, fără vreo dovadă a implicării individuale în săvârșirea unei infracțiuni;

3.  reiterează faptul că situația jurnaliștilor și libertatea media s-a deteriorat în ultimii ani și este preocupat de faptul că, ca urmare a introducerii stării de urgență, situația libertății presei în Turcia s-a agravat și mai mult;

4.  solicită autorităților turce să elibereze imediat și necondiționat toți jurnaliștii aflați în detenție, dacă nu există dovezi clare ale unor activități infracționale; subliniază necesitatea de a nu deține jurnaliști pe motivul conținutului jurnalismului lor sau a presupusei lor apartenențe, inclusiv în cazurile în care sunt aduse acuzații împotriva lor, și să ia măsuri pentru ca arestarea preventivă să rămână o excepție;

5.  reamintește că o presă liberă și pluralistă constituie o componentă esențială a oricărui sistem democratic; reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare atenție, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt valori esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise; încurajează guvernul turc să elaboreze orientări clare destinate poliției și parchetelor cu privire la importanța libertății mass-mediei și să se asigure că toate deciziile de a desfășura anchete penale cu privire la jurnaliști sau agenții de știri se bazează pe dovezi clare în sprijinul unor fapte penale, că respectă criteriul interesului public și că nu aduc atingere libertății de exprimare;

6.  reamintește autorităților turce că ordonanțele de urgență nu ar trebui utilizate ca pretext pentru a facilita încălcări grave ale drepturilor omului, sufocarea opoziției și închiderea agențiilor mass-mediei; reamintește că drepturile omului și statul de drept trebuie respectate în conformitate cu principiile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Pactul internațional privind drepturile civile și politice, care includ dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, prezumția de nevinovăție, securitatea juridică, nicio pedeapsă fără lege, individualitatea infracțiunilor, procese echitabile, independența sistemului judiciar, informații ample și transparente cu privire la acuzațiile aduse și accesul integral la elementele incriminatoare;

7.  solicită autorităților turce să ridice sancțiunile administrative împotriva jurnaliștilor, printre care confiscarea pașapoartelor și a legitimațiilor de presă, restricții de călătorie pentru titularii de pașapoarte „gri” speciale și alte restricții arbitrare, cum ar fi arestările temporare fără a fi comunicate acuzațiile;

8.  invită autoritățile turce să nu trateze membrii de familie ai jurnaliștilor suspectați ca potențiali suspecți și să nu pronunțe sancțiuni administrative sau de altă natură împotriva acestora;

9.  invită autoritățile turce să împiedice violențele, amenințările și relele tratamente împotriva persoanelor suspectate și să efectueze cercetări credibile în cazurile verificate; invită guvernul turc să desfășoare investigații în legătură cu informațiile privind torturarea jurnaliștilor în închisoare, în special a coeditorilor șefi ai cotidianului închis Özgür Gündem, Bilir Kaya și Inan Kizilkaya;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la închiderea a peste 150 de mass-media, inclusiv IMC TV și Zarok TV, care difuzează desene animate pentru copii în limba kurdă; solicită ca acestea să fie redeschise, să li se redea independența și angajaților lor să li se permită să se întoarcă; invită autoritățile turce să pună capăt practicii de a utiliza necorespunzător dispozițiile din Codul penal pentru a-și numi oameni de încredere în organizațiile mass-media private, și să oprească interferența executivului în organizațiile independente de știri, inclusiv în ceea ce privește deciziile editoriale, concedierea unor jurnaliști și editori și presiunile și intimidările împotriva jurnaliștilor și agențiilor de presă critice;

11.  invită insistent Turcia să dezamorseze tensiunile din climatul politic creat în urma tentativei de lovitură de stat, care creează un mediu restrictiv pentru libertatea de exprimare în media și pe internet;

12.  subliniază faptul că Turcia se confruntă cu o amenințare teroristă reală; reamintește, cu toate acestea, că legislația turcă împotriva terorismului, definită în sens larg, nu ar trebui folosită pentru a pedepsi jurnaliștii pentru exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare;

13.  invită insistent Turcia să elaboreze reforme care să introducă verificări și echilibrări adecvate, garantând deplin libertatea, inclusiv libertatea de gândire și de exprimare și libertatea mass-mediei, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului;

14.  reiterează faptul că trebuie acordată mai multă atenție mass-mediei independente în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare și solicită Delegației UE în Turcia să monitorizeze îndeaproape toate procesele care vor urma împotriva jurnaliștilor și scriitorilor;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Turciei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate