Postopek : 2016/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1163/2016

Predložena besedila :

B8-1163/2016

Razprave :

PV 26/10/2016 - 15

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0423

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 344kWORD 84k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o položaju novinarjev v Turčiji (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos) v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju novinarjev v Turčiji (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti resolucije z dne 15. januarja 2015 o svobodi izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Turčiji z dne 18. julija 2016,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za človekove pravice Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja z dne 16. julija 2016 o položaju v Turčiji,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice in komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja z dne 21. julija 2016 o razglasitvi izrednih razmer v Turčiji,

–  ob upoštevanju političnega dialoga na visoki ravni med EU in Turčijo z dne 9. septembra 2016,

–  ob upoštevanju, da je spoštovanje pravne države, vključno s svobodo izražanja, v jedru procesa pristopa k EU,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se je 15. julija 2016 zgodil poskus nezakonitega strmoglavljenja izvoljene vlade v Turčiji, med katerim je bilo ubitih več kot 250 ljudi, več kot 2100 pa ranjenih;

B.  ker je po poskusu prevrata z dne 15. julija 2016 turška policija prijela vsaj 99 novinarjev in pisateljev, proti katerim še do danes ni bila vložena nobena obtožnica, s čimer se je število medijskih delavcev, priprtih zaradi obtožb, ki so domnevno povezane z njihovim uresničevanjem pravice do svobode izražanja, do 20. oktobra 2016 povečalo na vsaj 130; ker je bilo 64 novinarjev, prijetih po 15. juliju 2016, izpuščenih;

C.  ker so med priprtimi novinarji znana pisateljica Asli Erdoğan, ki je bila članica svetovalnega odbora in kolumnistka ukinjenega kurdskega dnevnika Özgür Gündem (Svobodna agenda), akademik in kolumnist Mehmet Altan ter njegov brat, pisatelj in nekdanji urednik tednika Taraf, Ahmet Altan;

D.  ker so svobodni, raznoliki in neodvisni mediji ključnega pomena v vsaki demokratični družbi; ker brez svobode izražanja in svobode medijev ni dejavne in angažirane družbe;

E.  ker v skladu z določili odloka, izdanega po razglasitvi izrednih razmer, prijetim novinarjem nista bili omogočeni pravica do dostopa do odvetnika v prvih petih dneh pripora in pravica do izbire odvetnika v času trajanja policijskega pripora; poleg tega je bila kršena zaupnost odnosa med stranko in odvetnikom, omejena pa je bila tudi pravica do obiskov; ker se nekateri novinarji srečujejo s še strožjimi omejitvami;

F.  ker so z več priprtimi novinarji v zaporu domnevno slabo ravnali, jim grozili, jih zmerjali in napadali; ker obstajajo resni očitki, da sta bila odgovorna urednika ukinjenega dnevnika Özgür Gündem, Bilir Kaya in Inan Kizilkaya, v zaporu mučena;

G.  ker so v prvih dveh mesecih in pol trajanja izrednih razmer oblasti zaprle približno 150 medijskih in založniških hiš, zaradi česar je ostalo brez službe več kot 2300 novinarjev in medijskih delavcev;

H.  ker so bile po poskusu državnega udara novinarjem izrečene upravne sankcije, vključno z odvzemom potnega lista, omejitvijo potovanj za imetnike posebnih „sivih“ potnih listov, odvzemom novinarske izkaznice in drugimi samovoljnimi omejitvami, kot je začasni pripor brez obtožnice; ker je zaradi izrednih razmer začasno ukinjena vsaka možnost zakonite pritožbe zoper te odločbe;

I.  ker so bili po poskusu državnega udara prijeti tudi družinski člani novinarjev, čeprav sami niso bili med preiskovanci, in so jim bile prav tako naložene upravne sankcije, med drugim odvzem potnega lista;

J.  ker so bili po poskusu državnega udara tuji novinarji prijeti in izgnani iz Turčije;

K.  ker je bilo po spodletelem poskusu državnega udara več kot 150 medijskih hiš zaprtih, vključno z 46 časopisi, 29 televizijskimi hišami, 31 radijskimi postajami, 3 tiskovnimi agencijami, 16 revijami in 28 založniškimi hišami; ker je med njimi tudi Zarok TV, televizijski program z otroškimi risankami v kurdskem jeziku;

L.  ker je z najnovejšim nasilnim zaprtjem najbolj znanih opozicijskih radijskih postaj in televizijskih hiš, vključno z IMC TV, Hayatin Sesi TV in radijem Özgür, do katerega je prišlo v okviru policijske racije, in aretacijo njihovih novinarjev svoboda medijev in svoboda govora v Turčiji v veliki nevarnosti, pluralizem je na tem, da izgine, povečuje pa se samocenzura;

M.  ker se je v zadnjem indeksu svobode svetovnih medijev organizacije Novinarji brez meja Turčija uvrstila na 151. mesto med 180 državami; ker je organizacija Freedom House Turčijo glede svobode tiska in medijev razvrstila, kot da nima svobode tiska, medtem ko je svoboda interneta le delna;

N.  ker je spoštovanje pravne države in temeljnih pravic, vključno s svobodo izražanja, jedro vrednot EU, ki se jim je Turčija uradno zavezala s svojo prošnjo za članstvo v EU in z njim povezanimi pogajanji ter s svojim polnim članstvom v Svetu Evrope;

1.  ostro obsoja poskus državnega udara v Turčiji 15. julija 2016; podpira turške legitimne institucije; obžaluje visoko število žrtev in izraža solidarnost z njimi in njihovimi svojci;

2.  poudarja, da ima turška vlada pravico in dolžnost, da razišče ostuden državni udar, ki se je zgodil 15. julija 2016, ter odgovorne privede pred sodišče; vseeno obsoja ostro ukrepanje zoper novinarje, pisatelje in predstavnike medijev v Turčiji, vključno z znanimi novinarji, kot so Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan and Mehmet Altan, brez dokaza o njihovi vpletenosti v kaznivo dejanje;

3.  ponovno poudarja, da sta se položaj novinarjev in svoboda medijev v zadnjih nekaj letih poslabšala, in izraža zaskrbljenost, ker je po razglasitvi izrednega stanja svoboda medijev v Turčiji še bolj nazadovala;

4.  poziva turške oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse zaprte novinarje, če ni prepričljivih dokazov o kaznivi dejavnosti; poudarja, da se je treba izogibati zapiranju novinarjev na podlagi vsebine njihovega novinarskega dela ali domnevne pripadnosti, tudi v primerih, ko so proti njim vložene obtožnice, ter zagotoviti, da bo ukrep pripora v predkazenskem postopku še naprej uporabljen je v izjemnih primerih;

5.  opominja, da je svoboden in pluralen tisk bistveni sestavni del vsake demokracije; opozarja turške oblasti, da je treba v odnosih z mediji in novinarji ravnati izredno previdno, saj sta svoboda izražanja in svoboda medijev osrednjega pomena za delovanje demokratične in odprte družbe; spodbuja turško vlado, naj izda jasne smernice za policijo in tožilce o pomenu medijske svobode ter zagotovi, da bodo vse odločitve glede uporabe kazenskih preiskav zoper novinarje ali poročevalske agencije temeljile na jasnih dokazih o kaznivem dejanju, obenem pa prestale preskus obstoja javnega interesa, in ne bodo ogrozile svobode izražanja;

6.  opozarja turške oblasti, da izrednih odlokov ne bi smele uporabljati kot izgovor za omogočanje hudih kršitev človekovih pravic, utišanje nestrinjanja in zapiranje medijskih hiš; opozarja, da je treba človekove pravice in pravno državo podpirati in varovati v skladu z načeli Evropske konvencije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki vključuje pravico do življenja, prepoved mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, domnevo nedolžnosti, pravno varnost, načelo „ni kazni brez zakona“, individualnost kaznivih dejanj, dolžno pravno postopanje, neodvisnost sodstva, zadostne in pregledne informacije o obtožbah in popoln dostop do obremenilnih dokazov;

7.  poziva turške oblasti, naj prekličejo upravne sankcije zoper novinarje, vključno z odvzemom potnega lista in novinarske izkaznice, omejitvijo potovanj za imetnike posebnih „sivih“ potnih listov in drugimi samovoljnimi omejitvami, kot je začasni pripor brez obtožnice;

8.  poziva turške oblasti, naj se vzdržijo tudi obravnavanja družinskih članov osumljenih novinarjev kot potencialnih osumljencev in uporabe upravnih ali drugih sankcij proti njim;

9.  poziva turške oblasti, naj preprečijo nasilje, grožnje ali zlorabe, ki se uporabljajo zoper osumljene, ter opravijo verodostojno preiskavo preverjenih primerov; poziva turške oblasti, naj resno raziščejo očitke, da so bili zaprti novinarji mučeni, zlasti odgovorna urednika ukinjenega dnevnika Özgür Gündem, Bilir Kaya in Inan Kizilkaya;

10.  je resno zaskrbljen zaradi zaprtja več kot 150 medijskih hiš, vključno z IMC TV in Zarok TV, ki je predvajala otroške risanke v kurdskem jeziku; poziva k ponovnemu odprtju teh hiš, ponovni vzpostavitvi njihove neodvisnosti in vnovični zaposlitvi odpuščenih delavcev; poziva turške oblasti, naj ukinejo prakso zlorabe določb kazenskega zakonika za imenovanje skrbnikov za zasebne medijske organizacije in se prenehajo vmešavati v izvršilne organe neodvisnih medijskih organizacij, vključno z uredniškimi odločitvami, odpuščanjem novinarjev in urednikov ter pritiskom na kritične poročevalske agencije in novinarje ter njihovim ustrahovanjem;

11.  poziva Turčijo, naj umiri napeto politično ozračje po državnem udaru, zaradi katerega prihaja do omejevanja svobode govora v medijih in na internetu;

12.  poudarja, da je Turčija dejansko soočena s teroristično grožnjo; vseeno ponavlja, da široko zastavljene protiteroristične zakonodaje ne bi smeli uporabljati za kaznovanje novinarjev, ki uresničujejo svojo pravico do svobode izražanja;

13.  poziva Turčijo, naj izvaja reforme, ki bi morale zagotoviti ustrezen sistem nadzora in ravnotežja, s katerim bi v celoti zagotovili svobodo, tudi svobodo misli, izražanja in medijev, demokracijo, enakost, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic;

14.  ponovno poudarja, da je treba v okviru instrumenta za predpristopno pomoč več pozornosti nameniti neodvisnim medijem, in poziva delegacijo EU v Turčiji, naj pozorno spremlja vsa bližajoča se sojenja novinarjev in pisateljev;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Turčije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov