Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1164/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1164/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az észak-iraki/moszuli helyzetről

24.10.2016 - (2016/2956(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1159/2016

Eljárás : 2016/2956(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1164/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1164/2016
Elfogadott szövegek :

B8-1164/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az észak-iraki/moszuli helyzetről

(2016/2956(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az iraki és a szíriai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira és nevezetesen az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló, 2015. február 12-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2003 óta, Irak Egyesült Államok általi megszállását követően folyamatosan romlik az iraki humanitárius helyzet; mivel a ENSZ legfrissebb adatai szerint Irakban az erőszak következtében több mint 3,3 millió ember kényszerült lakhelyét az országon belül elhagyni, és több mint 10 millió ember szorul humanitárius segítségre;

B.  mivel az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) fegyveres csoportja Irak északi és középső részén ellenőrzése alá vont több várost, köztük a 2 milliós lakosú Moszult – Irak második legnagyobb városát – és Tikritet; mivel az iraki és a kurd fegyveres erők koalíciója széles körű katonai offenzívát indított Moszul visszafoglalására;

C.  mivel azóta, hogy az USA 2003-ban megszállta Irakot, a súlyos humanitárius válság a folyamatosan dúló harcok következtében még inkább elmélyült az országban; mivel az ENSZ becslései szerint a moszuli offenzíva következtében akár 1 millió ember is arra kényszerülhet, hogy lakhelyét elhagyja, akik közül közel 700 000-nek valószínűleg szüksége lesz támogatásra szükségszálláshely kialakításához;

D.  mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) és partnerei mindent elkövettek, hogy felkészüljenek a lakóhelyüket valószínűleg elhagyni kényszerülő és a katonai művelet által érintett személyek szükségleteinek kielégítésére; mivel a helyzetre való teljes körű felkészülésre egyáltalán nem elegendő a humanitárius segítségnyújtás rendelkezésére álló összeg; mivel jelenleg csak 60 000 ember számára van elegendő szálláshely a táborokban és a segélyközpontokban; mivel folyamatban van további központok építése 250 000 fő számára; mivel veszélyesen kevés ivóvíz áll rendelkezésre; mivel a kiosztható élelmiszeradag csak 220 000 család számára elegendő;

E.  mivel a konfliktus szíriai kirobbanása óta közel 240 000 ember menekült el az erőszak elől Irakba, elsősorban az ország kurd régiójába;

F.  mivel a regionális és nemzetközi szereplők saját érdekeiket szem előtt tartva kihasználják az iraki konfliktust; mivel Törökország – azzal az ürüggyel, hogy az ún. Iszlám Állam ellen harcol Irakban – a kurdok ellen beavatkozott Irakban és becslések szerint mintegy 2000 katonát állomásoztat Irak északi részén anélkül, hogy ezt előzetesen az iraki kormánnyal egyeztette vagy erről megállapodást kötött volna; mivel a török katonai jelenlét Irakban nyilvánvalóan sérti az ország nemzeti szuverenitását;

1.  mély aggodalmának ad hangot a Moszulban élő 1,5 millió ember biztonsága miatt, akikre kihatással lehetnek a város ISIL-től való visszafoglalására irányuló katonai műveletek;

2.  ismételten hangsúlyozza, hogy az ISIL elleni küzdelem során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és a nemzetközi és humanitárius jogot; felhívja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy minden katonai fellépés során is tegyenek konkrét lépéseket a polgári lakosság védelmének és segítésének biztosítására, a nemzetközi humanitárius jognak és a humanitárius elveknek megfelelően; határozottan felhívja az összes érdekelt felet, hogy lakott területeken ne hozzanak létre katonai állásokat, és tartózkodjanak a polgári célpontok ellen intézett támadásoktól; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a felek egyezséget kössenek humanitárius fegyverszünetekről, helyi tűzszünetekről és moratóriumokról, hogy a humanitárius szervezetek Irak minden érintett területére biztonságban és akadályok nélkül eljussanak;

3.  felhívja az EU-t, hogy biztosítson nagyobb támogatást az egyre több menekült számára; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy több pénzügyi és emberi erőforrást bocsásson rendelkezésre a menekültek támogatására; kifogásolja, hogy továbbra is elégtelen az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által végzett munka finanszírozása;

4.  sürgeti az Uniót, hogy nyújtson segítséget a menekülteknek Irak kurdok lakta részén;

5.  nagyra értékeli a hadsereg arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felvegye a harcot az irreguláris hadseregként működő terrorista csoportokkal szemben, és sürgeti, hogy az iraki hadsereg valódi nemzeti erőként lépjen fel, és hagyjon fel a régi szektás hozzáállással, amely csak a helyzet romlásához vezet;

6.  hangsúlyozza, hogy az iraki népnek az ISIL fegyveres csoportja elleni küzdelmét legjobban úgy lehet támogatni, ha leállítják valamennyi milícia finanszírozását, és különösen, ha a továbbiakban nem vásárolnak az ISIL által ellenőrzött olajmezőkről származó, Törökországon át tehergépjárműveken szállított olajból; hangsúlyozza, hogy a fegyverkereskedelem és a fegyverek szállítása is súlyosbította a konfliktust;

7.  felszólít egy, az ENSZ és a régióban található szomszédos országok égisze alatt tartandó, Irakról szóló konferencia megrendezésére; hangsúlyozza, hogy csak egy olyan politikai megoldás tud véget vetni a vallási csoportok közötti konfliktusoknak és az erőszaknak, amely figyelembe veszi az iraki társadalom minden részének aggályait és érdekeit;

8.  határozottan elítéli azt a szerepet, amelyet az utóbbi években történt nyugati beavatkozások játszottak bizonyos személyek radikalizációjában, különösen a Közel-Keleten; hangsúlyozza, hogy az ilyen politikák elősegítik, nem pedig leküzdik a terrorizmust, ezért ezeket be kell szüntetni; hangsúlyozza a fenti államok felelősségét a közel-keleti konfliktus kiélezésében, és felszólítja őket, hogy enyhítsék az erőszak áldozatainak szenvedéseit, és adjanak menedéket a menekültek számára;

9.  kifejezetten elítéli a 2003-as inváziót, amely az iraki nemzetállam széteséséhez vezetett, és sürgeti a regionális és nemzetközi szereplőket, hogy tartsák tiszteletben az ENSZ Alapokmányát, és tartózkodjanak a más államok belügyeibe történő beavatkozástól;

10.  határozottan sürgeti Törökországot, hogy vonja vissza csapatait az iraki területekről, és valamennyi országot, hogy tartsák tiszteletben Irak szuverenitását és területi integritását.

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU iraki küldöttségvezetőjének, a tagállamok parlamentjei elnökeinek, az Iraki Köztársaság kormányának és képviselőtanácsának, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Ligának.