Propunere de rezoluţie - B8-1164/2016Propunere de rezoluţie
B8-1164/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

24.10.2016 - (2016/2956(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1159/2016

Procedură : 2016/2956(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1164/2016
Texte depuse :
B8-1164/2016
Texte adoptate :

B8-1164/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

(2016/2956(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Irak și Siria, îndeosebi cea din 12 februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic[1],

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația umanitară din Irak a continuat să se deterioreze din 2003, ca urmare a invaziei SUA; întrucât, potrivit informațiilor furnizate recent de ONU, din cauza violenței, peste 3,3 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul Irakului, iar peste 10 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară;

B.  întrucât gruparea armată Statul Islamic în Irak și Levant (ISIL) a preluat controlul mai multor orașe din centrul și nordul Irakului, inclusiv al Mosulului – al doilea oraș din Irak ca mărime, cu 2 milioane de locuitori – și al orașului Tikrit. întrucât o coaliție a forțelor armate irakiene și kurde a lansat o ofensivă militară de amploare pentru a recuceri Mosulul;

C.  întrucât marea criză umanitară din Irak, care continuă să ia amploare din 2003, în urma invaziei conduse de SUA, s-a accentuat ca urmare a luptelor; întrucât ONU estimează că ofensiva asupra Mosulului ar putea determina strămutarea a circa 1 milion de persoane, dintre care circa 700 000 vor avea probabil nevoie de adăpost pentru situații de urgență;

D.  întrucât Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și partenerii săi au făcut tot posibilul pentru a se pregăti și a satisface nevoile persoanelor care ar putea fi strămutate și afectate de această operațiune militară; întrucât finanțarea asistenței umanitare s-a dovedit insuficientă pentru a permite pregătirea temeinică a confruntării cu această situație; întrucât taberele și centrele pentru situații de urgență pot adăposti în momentul de față numai 60 000 de persoane; întrucât sunt în curs de construcție centre suplimentare, cu o capacitate de 250 000 de persoane; întrucât cantitățile de apă potabilă sunt reduse, fapt ce poate genera pericole; întrucât rațiile alimentare sunt gata de a fi distribuite unui număr de numai 220 000 de familii;

E.  întrucât, de la izbucnirea conflictului în Siria, aproape 240 000 de persoane au fugit din fața violențelor în Irak, mai ales în regiunea kurdă a acestuia;

F.  întrucât puterile regionale și actorii internaționali se folosesc abuziv de conflictul din Irak, urmărindu-și propriile interese și agende de priorități; întrucât, sub pretextul luptei împotriva așa-numitului Stat Islamic, Turcia a intervenit în Irak împotriva kurzilor și a desfășurat un număr estimativ de 2 000 de militari în nordul Irakului, fără a se coordona cu guvernul irakian și fără a încerca să obțină consimțământul acestuia; întrucât prezența militară turcă în Irak reprezintă o încălcare evidentă a suveranității naționale a Irakului,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă legată de siguranța celor circa 1,5 milioane de persoane care trăiesc în Mosul, care pot fi afectate de recucerire a orașului de sub controlul ISIL;

2.  reiterează că, în lupta împotriva ISIL, trebuie să fie respectate drepturile omului și dreptul internațional umanitar; solicită tuturor părților implicate în conflict să adopte măsuri concrete pentru a se asigura că sunt protejați toți civilii și că asistența este acordată în conformitate cu principiile dreptului umanitar internațional și cu principiile umanitare, inclusiv pe durata tuturor campaniilor militare; solicită insistent tuturor părților să evite crearea de poziții militare în zonele populate și să nu atace ținte civile; subliniază că este necesar ca părțile să ajungă la un acord în privința pauzelor umanitare, a încetării focului în anumite locuri și a armistițiilor, pentru a le permite organizațiilor umanitare accesul sigur și neîngrădit la toate zonele afectate;

3.  solicită UE să acorde mai mult sprijin numărului din ce în ce mai mare de refugiați; încurajează Comisia să disponibilizeze mai multe resurse financiare și umane pentru a-i ajuta pe refugiați; denunță finanțarea în continuare insuficientă a activității desfășurate de UNHCR;

4.  îndeamnă UE să acorde asistență refugiaților din partea kurdă a Irakului;

5.  apreciază efortul militar de a lupta împotriva grupurilor teroriste care funcționează ca armate neoficiale și îndeamnă armata irakiană să acționeze ca o forță cu adevărat națională și să abandoneze vechile atitudini sectare care contribuie la deteriorarea situației;

6.  subliniază că cea mai bună metodă de a sprijini lupta poporului irakian împotriva grupării armate ISIL este de a opune capăt finanțării tuturor milițiilor și, în special, renunțarea la a mai cumpăra petrol produs în câmpurile petrolifere aflate sub controlul ISIL și transportat cu camioane prin Turcia; subliniază că conflictul a fost exacerbat de comerțul cu arme și de furnizarea de armament;

7.  solicită desfășurarea, sub auspiciile Națiunilor Unite, a unei conferințe internaționale privind Irakul, cu participarea țărilor vecine; subliniază că doar o soluție politică care să răspundă preocupărilor și intereselor fiecărei părți a societății irakiene poate pune capăt conflictelor sectare și violențelor din această țară;

8.  critică vehement rolul jucat de diversele intervenții occidentale din ultimii ani în încurajarea radicalizării persoanelor, îndeosebi în Orientul Mijlociu; subliniază că astfel de politici alimentează terorismul, nu îl combat și ar trebui, prin urmare, abandonate; subliniază răspunderea pe care o poartă aceste state pentru conflictele din Orientul Mijlociu și le invită mai ales să atenueze suferințele celor afectați de violență și să acorde azil refugiaților;

9.  condamnă îndeosebi invazia din 2003 care a dus la destrămarea statului național irakian și îndeamnă actorii regionali și internaționali să respecte Carta ONU și să nu intervină în problemele interne ale altor state;

10.  îndeamnă cu fermitate Turcia să-și retragă trupele de pe teritoriul irakian și îndeamnă toate statele să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, șefului Delegației UE în Irak, președinților parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului Reprezentanților al Republicii Irak, Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana și Ligii Statelor Arabe.