Predlog resolucije - B8-1164/2016Predlog resolucije
B8-1164/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v severnem Iraku/Mosulu

24.10.2016 - (2016/2956(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1159/2016

Postopek : 2016/2956(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1164/2016
Predložena besedila :
B8-1164/2016
Sprejeta besedila :

B8-1164/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v severnem Iraku/Mosulu

(2016/2956(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Iraku in Siriji, zlasti resolucije z dne 12. februarja 2015 o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo[1],

–  ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se humanitarne razmere v Iraku od leta 2003 in invazije ZDA nenehno slabšajo; ker se je po podatkih OZN zaradi nasilja v Iraku notranje razselilo več kot 3,3 milijona ljudi, več kot 10 milijonov pa jih potrebuje humanitarno pomoč;

B.  ker je oborožena skupina Islamska država Iraka in Levanta (ISIL) prevzela nadzor nad številnimi mesti v osrednjem in severnem Iraku, vključno z Mosulom, ki je drugo največje iraško mesto z dvema milijonoma prebivalcev, in Tikritom; ker je koalicija iraških in kurdskih oboroženih sil začela obsežno vojaško ofenzivo, da bi znova zavzela Mosul;

C.  ker se resna humanitarna kriza v Iraku veča vse od invazije ZDA leta 2003 in se je zaradi spopadov še poglobila; ker OZN ocenjuje, da bi ofenziva v Mosulu lahko povzročila razselitev do enega milijona ljudi, od tega jih bo približno 700 000 verjetno potrebovalo zavetišče;

D.  ker se Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) skupaj s svojimi partnerji po najboljših močeh pripravlja na zagotavljanje pomoči osebam, ki bi jih ta vojaška operacija prizadela ali bi se morali zaradi nje razseliti; ker finančna sredstva za zagotavljanje humanitarne pomoči še zdaleč ne zadoščajo za celovito pripravo na te razmere; ker je v taborih in zasilnih zavetiščih trenutno prostora za samo 60 000 ljudi; ker poteka gradnja dodatnih zavetišč za 250 000 ljudi; ker so zaloge pitne vode nevarno majhne; ker obroki hrane, ki so na voljo, zadoščajo le za 220 000 družin;

E.  ker je od izbruha konflikta v Siriji to državo zapustilo skoraj 240 000 ljudi, ki so se, da bi ubežali nasilju, zatekli v Irak, večinoma pa v njegovo kurdsko regijo;

F.  ker regionalne sile in mednarodni akterji izkoriščajo konflikt v Iraku za svoj interes in cilje; ker je Turčija pod pretvezo boja proti t.i. Islamski državi posredovala v Iraku proti Kurdom in je po ocenah na sever Iraka napotila 2000 vojakov, o čemer se ni vnaprej uskladila ali dogovorila z iraško vlado; ker turška vojaška prisotnost v Iraku pomeni očitno kršitev nacionalne suverenosti Iraka;

1.  je močno zaskrbljen zaradi varnosti do 1,5 milijona prebivalcev Mosula, ki bi jih lahko prizadele vojaške operacije za odvzem mesta iz rok ISIL;

2.  poudarja, da je treba v boju proti ISIL spoštovati človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo; poziva vse strani v konfliktu, naj sprejmejo konkretne ukrepe za zagotovitev zaščite vseh civilistov in dostave pomoči v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in humanitarnimi načeli, tudi pri vseh vojaških operacijah; odločno poziva vse vpletene strani, naj ne vzpostavljajo vojaških položajev na naseljenih območjih in naj se vzdržijo napadov, usmerjenih v civilne tarče; poudarja, da se morajo strani sporazumeti o humanitarnih premirjih, lokalnih prekinitvah ognja in premirjih, da bi humanitarnim agencijam omogočile varen in neoviran dostop do vseh prizadetih območij;

3.  poziva EU, naj zagotovi večjo pomoč povečanemu številu beguncev; spodbuja Komisijo, naj da na voljo več finančnih in človeških virov za pomoč beguncem; obsoja, da je financiranje dela UNHCR še vedno nezadostno;

4.  poziva EU, naj zagotovi pomoč beguncem v kurdskem delu Iraka;

5.  ceni vojaška prizadevanja za boj proti terorističnim skupinam, ki delujejo kot nezakonite vojske, in poziva iraško vojsko, naj bo pristna nacionalna sila in naj odpravi stare sektaške poglede, ki so prispevali k poslabšanju razmer;

6.  poudarja, da je najboljši način za podporo Iračanov pri boju proti oboroženim skupinam ISIL prenehanje financiranja vseh milic, zlasti pa prenehanje kupovanja nafte iz naftnih polj pod nadzorom ISIL, ki se prevaža s tovornjaki prek Turčije; poudarja, da se je konflikt še zaostril zaradi trgovine z orožjem in njegove dobave;

7.  poziva k organizaciji mednarodne konference o Iraku pod okriljem Združenih narodov in s sodelovanjem sosednjih držav; poudarja, da je sektaške konflikte in nasilje v državi mogoče ustaviti le s politično rešitvijo, ki bo upoštevala pomisleke in interese vseh delov iraške družbe;

8.  ostro obsoja vlogo številnih zahodnih posredovanj v zadnjih letih pri spodbujanju radikalizacije posameznikov, zlasti na Bližnjem vzhodu; poudarja, da se s tovrstnimi politikami terorizem kvečjemu spodbuja, ne pa odpravlja, zato bi jih bilo treba opustiti; opozarja, da so te države odgovorne za konflikte na Bližnjem vzhodu, in jih poziva, naj si zlasti prizadevajo zmanjšati trpljenje tistih, ki jih je prizadelo nasilje, ter naj beguncem omogočijo azil;

9.  še zlasti obsoja invazijo leta 2003, ki je povzročila razpad iraške države, in poziva regionalne in mednarodne akterje, naj spoštujejo Ustanovno listino Združenih narodov in se vzdržijo vmešavanja v notranje zadeve drugih držav;

10.  odločno poziva Turčijo, naj umakne svoje vojake z iraškega ozemlja, vse druge države pa, naj spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost Iraka;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vodji delegacije EU v Iraku, predsednikom parlamentov držav članic, vladi in predstavniškemu svetu Republike Irak, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje ter Ligi arabskih držav.