Postupak : 2016/2956(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1165/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1165/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0422

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 274kWORD 84k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu  (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu  (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja iz 1981.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir Vodeća načela Ujedinjenih naroda o unutarnjem raseljavanju iz 1998.,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navi Pillay od 16. lipnja 2014. u kojoj je osudila izvansudska smaknuća koja provodi ISIL i izrazila svoje stajalište da je gotovo sigurno riječ o ratnim zločinima,

–  uzimajući u obzir izjavu glavne podtajnice UN-a i izvršne direktorice organizacije UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka u kojoj je posebno izrazila zabrinutost za sigurnost žena i djevojčica u Iraku, naročito u područjima koja je zauzeo ISIL/Daiš,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Iraku, a posebno rezolucije 2299 (2016) i 2249 (2015) u kojima se osuđuju nedavni teroristički napadi koje je počinio ISIS/Daiš,

–  uzimajući u obzir rezoluciju 2091 (2016) o stranim borcima u Siriji i Iraku koju je donijela Parlamentarna skupština Vijeća Europe 27. siječnja 2016.,

–  uzimajući u obzir svoje prijašnje rezolucije od 27. veljače 2014. o stanju u Iraku(1), od 18. rujna 2014. o stanju u Iraku i Siriji(2) i od 12. veljače 2015. o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji(3),

–  uzimajući u obzir napomene potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini nakon drugog sastanka Vijeća za suradnju između EU-a i Iraka u okviru Sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je nedavno započela operacija za oslobođenje grada Mosula od tzv. Isisa/Daiša; budući da bi ta ofenziva mogla dovesti do vrlo zabrinjavajuće humanitarne situacije; budući da bi svi neriješeni sporovi oko unutarnjih granica u sjevernom Iraku, ako se njima ne pozabave vojni akteri koji se bore protiv ISIS-a i cijela međunarodna zajednica, mogli onemogućiti rehabilitaciju tog područja i povratak raseljenog stanovništva, što će ugroziti buduću egzistenciju ugroženih manjina u tom području; budući da je sjeverni Irak višestoljetna domovina etničkim i vjerskim manjinama i karakterizira ga pluralizam, stabilnost i suradnja među zajednicama, unatoč razdobljima nasilja i progona;

B.  budući da je Mosul multietnički grad u kojem sunitski Arapi kao većinsko stanovništvo već dugo žive zajedno s Kaldejcima/Sirjacima/Asircima, Kurdima, jezidima i Turkmenima; budući da su područja oko toga grada također povijesno etnički i religijski raznolika, s kršćanima u Ninivskoj ravnici, jezidima oko planine Sindžar i muslimanima Turkmenima u Tal Afaru;

C.  budući da je Europski parlament 4. veljače 2016. prepoznao da tzv. ISIS/Daiš „provodi genocid nad kršćanima i jazidima te drugim vjerskim i etničkim manjinama koje se ne slažu s njegovim tumačenjem islama” i da se „progon, zlodjela i međunarodni zločini mogu izjednačiti s ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti”;

D.  budući da su se Vijeće Europe, američki State Department, američki Kongres, Parlament Ujedinjene Kraljevine, australski parlament te drugi narodi i institucije pridružili Europskom parlamentu prepoznavši da zvjerstva koja su pripadnici ISIS-a/Daiša počinili nad vjerskim i etničkim manjinama u Iraku predstavljaju ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid;

E.  budući da je prema Uredu visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) oko 3,3 milijuna Iračana od 2014. moralo zbog rata napustiti svoje domove, a 1,5 milijuna stanovnika Mosula prijeti neposredna opasnost od raseljavanja kao izravni rezultat operacije za ponovno zauzimanje područja;

F.  budući da Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice ima pet otvorenih kampova i spreman je pružiti sklonište za 45 000 ljudi koji bježe iz Mosula, a organizacija planira da u predstojećim tjednima bude otvoreno ukupno 11 kampova koji mogu primiti 120 000 ljudi, pod uvjetom da se mogu smjestiti u sigurnoj zoni udaljenoj od bojišnice; budući da je trenutačno financirano samo 38 % proračuna UNHCR-a za odgovor u Mosulu; budući da su sredstva potrebna ne samo za početne pripreme već i za hvatanje u koštac s opsežnim raseljavanjem, koje bi moglo trajati cijelu zimu;

G.  budući da su djeca u Mosulu i okolnim područjima u posebno nepovoljnom položaju i izložena opasnosti od stradanja i ozljeda tijekom sukoba, kao i seksualnom nasilju, otmicama i novačenju oružanih skupina;

H.  budući da Europska unija ima središnju ulogu u okviru globalne koalicije protiv ISIS-a/Daiša u Iraku zbog svoje humanitarne pomoći i pomoći stabilizaciji; budući da je EU dosad izdvojio 134 milijuna EUR humanitarne pomoći Iraku, od čega za Mosul 50 milijuna EUR;

I.  budući da je Parlament istaknuo važnost toga da međunarodna zajednica u skladu s međunarodnim pravom pruži zaštitu i pomoć, pa i vojnu zaštitu i pomoć, svima koji su na meti tzv. ISIS-a/Daiša i ostalih terorističkih organizacija na Bliskom istoku, kao što su etničke i vjerske manjine, i važnost njihova sudjelovanja u pronalaženju trajnih političkih rješenja za budućnost;

J.  budući da se vojna operacija protiv tzv. ISIS-a/Daiša u sjevernom Iraku provodi u okviru zajedničke misije nacionalne sigurnosti u kojoj sudjeluju iračke snage sigurnosti, snage Pešmerge kurdske regionalne vlade i lokalne snage sigurnosti; budući da globalna koalicija pruža savjetodavnu, zračnu i obavještajnu potporu;

K.  budući da bi se očuvanjem identiteta i jamčenjem sigurnosti sjevernoiračkih zajednica u okviru savezne Republike Iraka ponovno uspostavila i očuvala temeljna ljudska prava autohtonih naroda te regije, što obuhvaća i prava vlasništva;

L.  budući da se člankom 2. iračkog ustava svim pojedincima jamče puna vjerska prava na slobodu uvjerenja i prakticiranja vjere;

M.  budući da se u Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka, a posebno u klauzuli o ljudskim pravima, ističe da bi se politički dijalog između EU-a i Iraka trebao usredotočiti na ljudska prava i jačanje demokratskih institucija;

1.  snažno osuđuje nasilje i masovna pogubljenja koja ISIS/Daiš provodi u Iraku; izražava duboku zabrinutost zbog kontinuiranih navoda o tome da se ISIS/Daiš koristi djecom, ženama, starijim i ranjivim osobama kao ljudskim štitom u vojnoj oslobodilačkoj operaciji koja je u tijeku u sjevernom Iraku; snažno osuđuje raseljavanje tisuća Iračana, uključujući etničke i vjerske manjine koje naseljavaju sjeverni Irak; s iznimnom zabrinutošću napominje da su kršćani (Kaldejci/Sirjaci/Asirci, melkiti i Armenci), jezidi, Turkmeni, šijiti, Šabaki, Sabejci, jarsanci i suniti i dalje na meti ISIS-a/Daiša, što je dio njegova plana da istrijebi sve vjerske i etničke manjine iz područja pod svojom kontrolom;

2.  ističe važnost zaštite civila tijekom vojnih operacija u Mosulu i okolnim područjima;

3.  priznaje pravo Vlade Republike Iraka da brani svoj suvereni teritorij; snažno potiče iračke snage sigurnosti da djeluju u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravom i poštuju obveze Iraka u okviru međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima i temeljnim slobodama;

4.  poziva Europsku uniju, Ujedinjene narode i cijelu međunarodnu zajednicu da i dalje kontinuirano podupiru iračku vladu pružajući joj humanitarnu i vojnu pomoć tijekom tekućih oslobodilačkih operacija u više iračkih regija; pozdravlja to što je Europska unija izdvojila 50 milijuna EUR humanitarne pomoći za regiju Mosula, koja se suočava s neviđenom humanitarnom katastrofom golemih razmjera;

5.  ističe važnost Mosula za cijeli Irak i poziva EU i države članice da se pobrinu da u novoj mosulskoj upravi budu zastupljene manjine; smatra da će povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba ovisiti o stabilnosti nove uprave; ističe da etničke i vjerske manjine imaju legitimno pravo na političko sudjelovanje i na to da im se povrate prava vlasništva;

6.  snažno potiče iračku vladu i kurdsku regionalnu vladu, kao i EU i njegove države članice, međunarodnu zajednicu i međunarodne aktere, da zajamče teritorijalnu cjelovitost i sigurnost Ninivske ravnice;

7.  snažno potiče sve aktere u borbi protiv ISIS-a/Daiša u Republici Iraku da uspostave održivu, dugoročnu i uključivu političku suradnju i dijalog kako bi se postavili temelji za državu oslobođenu od radikalnih i ekstremističkih pokreta; poziva EU i njegove države članice, globalnu koaliciju za borbu protiv ISIS-a, međunarodnu zajednicu i međunarodne aktere da surađuju s nacionalnim i regionalnim vlastima Republike Iraka u nastojanjima da se uspostavi trajna sigurnost u Ninivskoj ravnici, Tal Afaru i Sindžaru;

8.  poziva Europsku uniju, Ujedinjene narode i čitavu međunarodnu zajednicu da surađuju s nacionalnim i regionalnim vlastima Republike Iraka u nadgledanju reintegracije svih raseljenih iračkih etničkih i vjerskih manjina; smatra da bi zaštićene zone koje štite snage pod mandatom UN-a mogle djelomično ponuditi odgovor na golem izazov pružanja privremene zaštite za milijune izbjeglica slijedom sukoba u Siriji i Iraku;

9.  naglašava potrebu za poštovanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda, među ostalima slobode izražavanja misli, slobode tiska i digitalnih sloboda; smatra da presudnu važnost ima uravnoteženost medija u Iraku i svim njegovim regijama, koji će nakon što ISIS/Daiš bude poražen promicati mir i boriti se protiv svih vrsta radikalnih ideologija;

10.  poziva sve regionalne aktere da učine sve što je u njihovoj moći da zaustave sva djelovanja privatnih i službenih tijela kojima se propagiraju i šire radikalne islamističke ideologije; poziva EU da potakne regionalni dijalog o problemima s kojima se suočava Bliski istok te u njega uključi sve relevantne strane, posebno Iran, Saudijsku Arabiju i Tursku; uviđa da je Iran dao odlučujući doprinos u Iraku, kojim je zaustavljeno napredovanje ISIL-a/Daiša te su vraćeni teritoriji koji su bili u rukama džihadističkih terorista;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Vladi Iraka i Iračkom zastupničkom vijeću, Regionalnoj vladi Kurdistana, Vladi Turske, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0171.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0027.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0040.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti