Eljárás : 2016/2956(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1165/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1165/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0422

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 278kWORD 88k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló, 1981. évi ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. évi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerültekre vonatkozó 1998. évi irányelveire,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Navi Pillay 2014. június 16-i nyilatkozatára, melyben elítéli az ISIL által elkövetett törvénytelen kivégzéseket, kifejtve, hogy azok szinte bizonyosan háborús bűncselekménynek minősülnek,

–  tekintettel Phumzile Mlambo-Ngcuka, az ENSZ főtitkárhelyettese és a nemek közötti egyenlőséggel és a nők társadalmi szerepvállalásának növelésével foglalkozó ENSZ-szervezet (UN Women) ügyvezető igazgatója nyilatkozatára, amelyben külön aggodalmát fejezi ki az iraki lányok és asszonyok biztonsága miatt, különös tekintettel az ISIS/Dáis ellenőrzése alatt álló területekre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Irakról és Szíriáról szóló határozataira, különösen az ISIS/Dáis által elkövetett közelmúltbeli terrortámadásokat elítélő 2299(2016). és 2249(2015). sz. határozataira,

–  tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2016. január 27-i, a Szíriában és Irakban tartózkodó külföldi harcosokról szóló, 2091(2016). sz. határozatára,

–  tekintettel az iraki helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), az iraki és szíriai helyzetről szóló 2014. szeptember 18-i(2) és az Irakban és Szíriában kialakult humanitárius válságról szóló 2015. február 12-i(3) korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) által az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás szerinti EU–Irak Együttműködési Tanács második ülését követően tett észrevételekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a közelmúltban megkezdődött Moszul városának az úgynevezett ISIS/Dáis alóli felszabadítására irányuló művelet; mivel az offenzíva rendkívül aggasztó humanitárius helyzethez vezethet; mivel amennyiben az ISIS ellen harcoló érintett katonai szereplők és az egész nemzetközi közösség nem foglalkoznak az észak-iraki belső határokkal kapcsolatos valamennyi rendezetlen vitával, akkor meghiúsulhat a terület rehabilitációja és a lakóhelyét elhagyni kényszerült lakosság hazatelepülése, ami veszélyezteti a területen élő kiszolgáltatott kisebbségek jövőbeli létezését; mivel Észak-Irak már régóta etnikai és vallási kisebbségek otthona, és az időszakonkénti erőszak és üldözés ellenére a pluralizmus, a stabilitás és a közösségek közötti együttműködés jellemzi;

B.  mivel Moszul városa régóta olyan többnemzetiségű város, ahol szunnita arab többség és káldeusok/szírek/asszírok, kurdok, jeziditák és türkmének élnek egymás mellett; mivel a várost környező területek történelmét is az etnikai és vallási sokszínűség jellemzi, a ninivei fennsíkon koncentrálódó keresztényekkel, a Szindzsár-hegység körüli jeziditákkal és a Tal Afar területén élő muszlim türkménekkel;

C.  mivel az Európai Parlament 2016. február 4-én elismerte, hogy az „ISIS/Dáis népirtást követ el a keresztények, jeziditák és más olyan vallási és etnikai kisebbségek ellen, amelyek nem értenek egyet az iszlám úgynevezett ISIS/Dáis általi értelmezésével”, valamint hogy „az üldözés, az atrocitások és a nemzetközi bűncselekmények háborús bűncselekményeknek és emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülnek”;

D.  mivel a Parlamenthez csatlakozva az Európa Tanács, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Államok Kongresszusa, az Egyesült Királyság Parlamentje, az ausztrál parlament és más nemzetek és intézmények is elismerték, hogy az ISIS/Dáis az iraki vallási és etnikai kisebbségek ellen atrocitásokat, többek között a háborús bűncselekményeket, emberiesség elleni bűncselekményeket és népirtást követett el;

E.  mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) szerint 2014 óta a háború miatt mintegy 3,3 millió iraki kényszerült lakóhelyének elhagyására, és Moszulban több mint 1,5 millió embert fenyeget ennek közvetlen veszélye a terület visszafoglalását célzó művelet közvetlen következményeként;

F.  mivel az UNHCR-nek öt tábora áll nyitva és készen arra, hogy menedéket adjon 45 000, Moszulból és a környező területekről elmenekülő embernek, és a tervek szerint a szervezet a következő hetekben összesen 11, összesen 120 000 ember befogadására képes ilyen táborral fog rendelkezni, ha sikerül a frontvonaltól távol biztonságos helyeken erre a célra területeket elkülöníteni; mivel az UNHCR moszuli reagáláshoz szükséges költségvetési keretnek jelenleg csak alig több mint 38%-a áll rendelkezésre; mivel nemcsak a kezdeti előkészületeket kell finanszírozni, hanem a jelentős mértékű lakóhelyelhagyást is, ami akár egész télen át is eltarthat;

G.  mivel a moszuli és a környékbeli gyermekek különösen kiszolgáltatottak, és a harcok következtében ki vannak téve a halál és a sérülések veszélyének, valamint a szexuális erőszak, az emberrablás és a fegyveres csoportok általi toborzás kockázatának;

H.  mivel az Európai Unió kulcsszerepet játszik az ISIS/Dáis elleni nemzetközi koalíció keretében Irakban a humanitárius segítségnyújtásban és a stabilizációs támogatásban; mivel az EU eddig 134 millió euró humanitárius segélyt biztosított Irakban, és ebből 50 millió eurót Moszulban;

I.  mivel a Parlament hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösségnek védelmet és támogatást – többek között katonai védelmet és segítséget – kell nyújtania a Közel-Keleten az úgynevezett ISIS/Dáis és más terrorista csoportok célpontját képező emberek, például az etnikai és vallási kisebbségek számára, valamint hogy biztosítani kell részvételüket a jövőbeli tartós politikai megoldásokban;

J.  mivel az úgynevezett ISIS/Dáis elleni jelenlegi észak-iraki katonai művelet egy közös nemzeti biztonsági misszió keretében zajlik, amely az iraki biztonsági erőket, a kurd regionális kormány fegyveres erőit (Pesmerga) és a helyi biztonsági erőket egyesíti; mivel a nemzetközi koalíció tanácsadási, légi és hírszerzési támogatást nyújt;

K.  mivel az észak-iraki közösségek identitásának megőrzése és biztonsága védelmének garantálása a szövetségi Iraki Köztársaság keretében helyreállítaná és megőrizné a régió bennszülött népeit megillető alapvető emberi jogokat, a tulajdonjogokat is ideértve;

L.  mivel az iraki alkotmány 2. cikke garantálja a minden embert teljes mértékben megillető vallásszabadságot és a vallásgyakorlás szabadságát;

M.  mivel az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás – különösen az abban foglalt emberi jogi záradék – hangsúlyozza, hogy az EU és Irak közötti politikai párbeszéd középpontjában az emberi jogoknak és a demokratikus intézmények megerősítésének kell állnia;

1.  határozottan elítéli a folyamatos erőszakot és az ISIS/Dáis által Irakban végrehajtott tömeges kivégzéseket; mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jelentések rendszeresen arról számolnak be, hogy az ISIS/Dáis a gyermekeket, az időseket, a nőket és a kiszolgáltatott személyeket emberi pajzsként használja a jelenleg zajló északi-iraki felszabadító hadművelet ellen; határozottan elítéli, hogy irakiak ezrei, köztük az Észak-Irakban élő etnikai és vallási kisebbségek kényszerültek lakóhelyük elhagyására; rendkívüli aggodalommal megállapítja, hogy az ISIS/Dáis azon kísérleteinek részeként, hogy az ellenőrzése alatt álló területeken minden vallási és etnikai kisebbséget megsemmisítsen, továbbra is a keresztény (káldeus, szír, asszír, melkita, örmény), jezidita, türkmén, síita, sabak, szábeus, kakae kisebbségeket és a szunnitákat veszi célba;

2.  hangsúlyozza a polgári lakosság védelmének fontosságát a moszuli és a Moszul környéki katonai műveletek során;

3.  elismeri az Iraki Köztársaság kormányának jogát saját szuverén területének megvédéséhez; sürgeti az iraki biztonsági erőket, hogy a nemzetközi és nemzeti jog keretein belül lépjenek fel, tiszteletben tartva Irak kötelezettségvállalásait az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó nemzetközi megállapodások betartására;

4.  felhívja az Európai Uniót, az Egyesült Nemzeteket és a nemzetközi közösség egészét arra, hogy az Irak számos régiójában zajló felszabadító műveletek idején továbbra is biztosítsák az iraki kormány fenntartható támogatását humanitárius és katonai támogatás révén; üdvözli az 50 millió EUR összegű humanitárius segítséget, amelyet az Európai Unió a moszuli régiónak biztosított, amely rendkívüli, soha nem látott humanitárius katasztrófával néz szembe;

5.  hangsúlyozza Moszul jelentőségét egész Irak számára, és felhívja az Uniót és tagállamait annak biztosítására, hogy a kisebbségek megfelelő képviselettel rendelkezzenek az új moszuli igazgatásban; úgy véli, hogy a menekültek és a belső menekültek visszatérése az új kormányzat stabilitásától függ majd; hangsúlyozza az etnikai és vallási kisebbségek legitim jogát a politikai részvételhez és tulajdonjogaik helyreállításához;

6.  sürgeti az iraki kormányt és a kurd regionális kormányt, valamint az EU-t és tagállamait, a nemzetközi közösséget és a nemzetközi szereplőket, hogy biztosítsák a ninivei fennsík területi integritását és biztonságát;

7.  sürgeti az Iraki Köztársaságban az ISIS/Dáis ellen küzdelmet folytató valamennyi szereplőt, hogy alakítsanak ki fenntartható, hosszú távú és inkluzív politikai együttműködést és párbeszédet, hogy biztosítsák egy radikális és szélsőséges mozgalmaktól mentes Irak alapjait; felhívja az Uniót és tagállamait, az ISIS/Dáis elleni nemzetközi koalíciót, a nemzetközi közösséget és a nemzetközi szereplőket, hogy működjenek együtt az Iraki Köztársaság nemzeti és regionális kormányaival a fenntartható biztonság megvalósítása érdekében a ninivei fennsíkon, Tal Afarban és Szindzsárban;

8.  felhívja az Európai Uniót, az Egyesült Nemzeteket és a nemzetközi közösség egészét, hogy működjenek együtt az Iraki Köztársaság nemzeti és regionális kormányaival a lakóhelyük elhagyására kényszerült valamennyi iraki és etnikai vagy vallási kisebbség reintegrációjának felügyelete érdekében; úgy véli, hogy az ENSZ-felhatalmazással rendelkező erők által védett, biztonságos menedéknek számító területek hozzájárulhatnak a szíriai és iraki konfliktus elől menekülő milliók ideiglenes védelme által képviselt hatalmas kihívás megoldásához;

9.  hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, köztük a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot és a digitális szabadságokat; úgy véli, hogy Irakban és Irak minden régiójában az ISIS/Dáis felszámolását követően alapvető lesz a kiegyensúlyozott média szerepe a béke előmozdításában és mindenfajta radikalizálódást kiváltó ideológia elleni küzdelemben;

10.  felszólítja valamennyi térségbeli szereplőt, hogy tegyenek meg mindent, ami hatalmukban áll azon hivatalos vagy magánszervezetek valamennyi tevékenységének beszüntetése érdekében, amelyek szélsőséges iszlamista ideológiák hirdetését és terjesztését célozzák; kéri az EU-t, hogy könnyítse meg a Közel-Keleten kialakult problémákról folytatott regionális párbeszédet, és abba vonja be valamennyi fontos felet, különösen Iránt, Szaúd-Arábiát és Törökországot; elismeri Irán döntő hozzájárulását Irakban, amely megállította az ISIS/Dáis előretörését, és visszaszerzett olyan területeket, amelyek korábban dzsihadista terroristák ellenőrzése alá kerültek;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az iraki kormánynak és képviselőtanácsnak, a kurd regionális kormánynak, Törökország kormányának, az ENSZ főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0171.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0027.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0040.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat