Procedură : 2016/2956(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1165/2016

Texte depuse :

B8-1165/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0422

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 89k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie și credință,

–  având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Principiile directoare ale ONU din 1998 privind strămutarea internă,

–  având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, din 16 iunie 2014, prin care aceasta condamnă execuțiile sumare comise de ISIL și opinează că ele constituie aproape sigur crime de război,

–  având în vedere declarația Subsecretarului General al ONU și Director Executiv al ONU Femei, Phumzile Mlambo-Ngcuka, prin care aceasta își exprimă preocupări specifice pentru siguranța femeilor și fetelor din Irak, în special în zonele cucerite de ISIS/Daesh,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Irak, în special Rezoluțiile 2299 (2016) și 2249 (2015), prin care sunt condamnate atacurile teroriste comise recent de ISIS/Daesh,

–  având în vedere Rezoluția 2091 (2016) referitoare la luptătorii străini din Siria și Irak, adoptată la 27 ianuarie 2016 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Irak(1), Rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din Irak și Siria(2) și Rezoluția sa din 12 februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria(3),

–  având în vedere afirmațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, în urma celui de-al doilea Consiliu de cooperare UE-Irak din cadrul Acordului de parteneriat și cooperare UE-Irak (APC),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât recent a debutat operațiunea de eliberare a orașului Mosul de sub ocupația așa-numitei ISIS/Daesh; întrucât ofensiva ar putea duce la o situație umanitară extrem de îngrijorătoare; întrucât toate litigiile nerezolvate privind frontierele interne în nordul Irakului, dacă nu sunt soluționate de către actorii militari relevanți care luptă împotriva ISIS și de către comunitatea internațională în ansamblul său, ar putea împiedica refacerea zonei și repatrierea locuitorilor strămutați, reprezentând astfel o amenințare la adresa existenței în viitor a minorităților vulnerabile din zonă; întrucât nordul Irakului este de mult timp o patrie a minorităților etnice și religioase, caracterizată prin pluralism, stabilitate și cooperare comunală, în ciuda unor perioade de violențe și persecuții;

B.  întrucât Mosul este de mult timp un oraș multietnic, în care majoritatea arabă sunnită trăiește alături de caldeeni/asirieni/siriaci, kurzi, yazidiți și turkmeni; întrucât și zonele din jurul orașului au o istorie a diversității etnice și religioase, creștinii fiind concentrați în câmpiile Ninive, yazidiții în jurul munților Sinjar și Tal Afar, iar turkmenii musulmani în Tal Afar;

C.  întrucât Parlamentul European a recunoscut la 4 februarie 2016 că „«ISIS/Daesh» comite genocide împotriva creștinilor și yazidiților, precum și a altor minorități etnice și religioase care nu sunt de acord cu interpretarea pe care aceasta o dă Islamului” și că „persecuția, atrocitățile și crimele internaționale constituie crime de război și crime împotriva umanității”;

D.  întrucât Parlamentul s-a alăturat Consiliului Europei, Departamentului de Stat al Statelor Unite, Congresului Statelor Unite, Parlamentului Regatului Unit, Parlamentului Australiei și altor națiuni și instituții prin recunoașterea faptului că atrocitățile comise de ISIS/Daesh împotriva minorităților etnice și religioase din Irak includ crime de război, crime împotriva umanității și acte de genocid;

E.  întrucât, potrivit Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), aproximativ 3,3 milioane de irakieni au fost dezrădăcinați de război începând cu 2014 și peste 1,5 milioane de persoane din Mosul sunt expuse riscului iminent de strămutare ca urmare directă a operațiunii de recucerire a zonei;

F.  întrucât UNHCR a deschis cinci tabere și este pregătit să găzduiască 45 000 de refugiați din Mosul și din zonele înconjurătoare, organizația preconizând să dispună de un număr total de 11 tabere deschise în săptămânile următoare, cu o capacitate de 120 000 de persoane, cu condiția să se poată rezerva terenurile necesare în zone sigure, departe de linia frontului; întrucât bugetul UNHCR pentru reacția la operațiunea din Mosul este finanțat, în prezent, în proporție de puțin peste 38 %; întrucât finanțarea este necesară nu doar pentru pregătirea inițială, ci și pentru abordarea strămutării generalizate, care ar putea dura pe tot parcursul iernii;

G.  întrucât copiii din Mosul și împrejurimi sunt deosebit de vulnerabili și riscă să fie uciși sau răniți în cursul luptelor, precum și să devină victime ale violențelor sexuale, ale răpirilor și ale recrutărilor de către grupuri armate;

H.  întrucât Uniunea Europeană joacă un rol esențial în cadrul coaliției internaționale împotriva ISIS/Daesh în Irak furnizând asistență umanitară și de stabilizare; întrucât, până în prezent, UE a alocat 134 de milioane EUR pentru acordarea de ajutor umanitar în Irak, din care 50 de milioane EUR pentru Mosul;

I.  subliniază că este important ca comunitatea internațională să ofere protecție și ajutor în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv protecție militară și ajutor militar, tuturor grupurilor vizate de așa-numita ISIS/Daesh și de alte organizații teroriste din Orientul Mijlociu, cum ar fi minoritățile etnice și religioase, precum și ca aceste persoane să participe la viitoarele soluții politice durabile;

J.  întrucât operațiunea militară împotriva așa-zisei ISIS/Daesh în nordul Irakului se desfășoară în cadrul unei misiuni comune de securitate națională care reunește forțele de securitate irakiene, forțele peshmerga ale guvernului regional kurd și forțele de securitate locale; întrucât coaliția internațională oferă sprijin consultativ, aerian și informațional;

K.  întrucât menținerea identității comunităților din nordul Irakului și protejarea securității acestora în cadrul Republicii Federale Irak ar restabili și ar păstra drepturile umane fundamentale, inclusiv drepturile de proprietate, ale popoarelor autohtone din regiunea respectivă;

L.  întrucât articolul 2 din Constituția irakiană „garantează drepturile religioase depline ale tuturor persoanelor la libertatea credinței și practicilor religioase”;

M.  întrucât Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak, în special clauza sa privind drepturile omului, subliniază că dialogul politic dintre UE și Irak ar trebui să se axeze pe drepturile omului și pe consolidarea instituțiilor democratice,

1.  condamnă ferm continuarea violențelor și a execuțiilor în masă comise de către ISIS/Daesh în Irak; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la informațiile persistente legate de utilizarea de către ISIS/Daesh a copiilor, a persoanelor în vârstă, a femeilor și a persoanelor vulnerabile ca scuturi în calea operațiunilor militare de eliberare care sunt în curs de desfășurare în nordul Irakului; condamnă cu fermitate strămutarea a mii de irakieni, inclusiv a minorităților etnice și religioase care locuiesc în nordul Irakului; constată cu deosebită îngrijorare că ISIS/Daesh continuă să vizeze membrii comunităților creștină (caldeeni/asirieni/siriaci, melchiți și armeni), yazidită, turkmenă, șiită, shabak, sabeeană, kaka’i și sunnită, în încercările sale de a extermina orice minoritate religioasă sau etnică din zonele aflate sub controlul său;

2.  subliniază importanța protejării civililor în timpul operațiunilor militare din interiorul și din jurul orașului Mosul;

3.  recunoaște dreptul guvernului Republicii Irak de a-și apăra teritoriul suveran; îndeamnă forțele de securitate irakiene să acționeze în conformitate cu legislația națională și internațională și să respecte angajamentele asumate de Irak prin acordurile internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale;

4.  îndeamnă Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și întreaga comunitate internațională să continue să sprijine guvernul irakian în mod durabil, oferind ajutor umanitar și asistență militară pe durata operațiunilor de eliberare din mai multe regiuni irakiene; salută asistența umanitară în valoare de 50 de milioane EUR oferită de Uniunea Europeană regiunii Mosulului, care se confruntă cu o catastrofă umanitară extraordinară, fără precedent;

5.  subliniază importanța Mosulului pentru întregul Irak și îndeamnă UE și statele membre să asigure reprezentarea minorităților în cadrul unei noi administrații a orașului Mosul; consideră că întoarcerea refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării va depinde de stabilitatea noii administrații; subliniază dreptul legitim al minorităților etnice și religioase la viața politică și la restituirea drepturilor lor de proprietate;

6.  îndeamnă guvernul Irakului și guvernul regional kurd, precum și UE și statele sale membre, comunitatea internațională și actorii internaționali să garanteze integritatea teritorială și securitatea Câmpiei Ninive;

7.  îndeamnă toți actorii care luptă împotriva ISIS/Daesh în Republica Irak să dezvolte o cooperare și un dialog politic sustenabil, pe termen lung și favorabil incluziunii, cu scopul de a oferi baza pentru un Irak fără mișcări radicale și extremiste; invită UE și statele sale membre, coaliția internațională împotriva ISIL, comunitatea internațională și actorii internaționali să colaboreze cu guvernele naționale și regionale din Republica Irak în vederea găsirii unei soluții durabile de securitate în Câmpia Ninive, Tal Afar și Sinjar;

8.  solicită Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite și întregii comunități internaționale să colaboreze cu guvernele naționale și regionale din Republica Irak pentru a monitoriza reintegrarea tuturor irakienilor, precum și a membrilor minorităților etnice și religioase care au fost strămutați; consideră că o parte din răspunsul la provocarea deosebit de dificilă pe care o reprezintă asigurarea unei protecții temporare pentru milioane de refugiați în urma conflictului din Siria și Irak ar putea fi crearea de refugii sigure, protejate de forțe aflate sub mandatul ONU;

9.  subliniază necesitatea de a respecta drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și libertățile digitale; consideră că prezența unei mass-medii echilibrate în Irak și în toate regiunile sale este fundamentală, promovând pacea și luptând împotriva tuturor tipurilor de ideologii radicalizatoare după eradicarea ISIS/Daesh;

10.  îndeamnă toți actorii regionali să facă tot ce le stă în putere pentru a opri toate activitățile desfășurate de organisme oficiale sau private care au drept scop propagarea și răspândirea ideologiilor islamiste extremiste; solicită UE să faciliteze un dialog regional despre problemele cu care se confruntă Orientul Mijlociu și să includă toate părțile importante, în special Iranul, Arabia Saudită și Turcia; recunoaște contribuția decisivă a Iranului în Irak, prin care a stopat înaintarea ISIS/Daesh și a recuperat teritorii supuse terorismului jihadist;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului Reprezentanților din Irak, guvernului regional al Kurdistanului, guvernului Turciei, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0171.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0027.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0040.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate