Postup : 2016/2956(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1166/2016

Předložené texty :

B8-1166/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH USNESENÍ
PDF 282kWORD 91k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.592v01-00
 
B8-1166/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1166/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci v Iráku(1), ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(2), a zejména na bod 4 tohoto usnesení, a na usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o Iráku: únosy a týrání žen(3), ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(4), a konkrétně bod 27 tohoto usnesení, ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů(5), a body 2, 5 a 8 tohoto usnesení, ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti(6), a zejména body 129 a 211 tohoto usnesení, ze dne 12. března 2015 o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015(7), a zejména body 66 a 67 tohoto usnesení, ze dne 30. dubna 2015 o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš(8), ze dne 30. dubna 2015 o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb(9) a ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(10), a zejména body 11, 12 a 14 tohoto usnesení,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá'iš, ze dne 14. prosince 2015 o Iráku, ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIS/Dá´iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku spojenou s ISIS/Dá´iš, ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii a ze dne 15. srpna 2014 o Iráku,

–  s ohledem mimo jiné na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva, obecné zásady EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen a dívek, obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů, obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, a obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na usnesení č. 2091 (2016) o zahraničních bojovnících v Sýrii a Iráku, jež přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy dne 27. ledna 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Iráku, zejména na rezoluce č. 2299 (2016) a č. 2249 (2015), které odsuzují nedávné teroristické útoky ISIS/Dá´iš,

–  s ohledem na „projednání zprávy, kterou předložil Irák“ ze strany Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace ze dne 2. října 2013, „závěrečné připomínky ke zprávě, kterou předložil Irák“ Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 3. března 2015, „závěrečné připomínky ke zprávě, kterou předložil Irák“ Výboru OSN pro nucená zmizení ze dne 13. října 2015, „závěrečné připomínky ke zprávě, kterou předložil Irák“ Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva ze dne 27. října 2015, a „závěrečné připomínky k Iráku“ Výboru OSN pro lidská práva ze dne 27. října 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že započala operace na osvobození Mosulu z područí ISIS/Dá'iš a nevyřešené spory týkající se vnitřních hranic v severním Iráku by mohly, nebudou-li se jimi zabývat vojenští aktéři bojující proti ISIS/Dá'iš a mezinárodní společenství jako celek, znemožnit obnovu této oblasti a návrat vysídlených obyvatel, a tím ohrozit budoucí existenci znevýhodněných menšin v této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že pláně Ninive, Tal Afar a Sindžár i širší region jsou odpradávna domovem křesťanů (Chaldejců, Syřanů či Asyřanů), jezídů, sunnitských a šíitských Arabů, Kurdů, Šabaků, Turkmenů, příslušníků menšiny Kaka´i, Sabejců/Mandejců a dalších národů, které zde po staletí vedle sebe pokojně žily a vzájemně spolupracovaly navzdory obdobím násilí a pronásledování zvnějšku až do počátku tohoto století a obsazení většiny regionu organizací ISIS/Dá’iš v roce 2014;

C.  vzhledem k tomu, že dříve žilo v Iráku více než 1,5 milionu křesťanů, ale jejich počet nyní klesl na méně než 200–350 000 osob, z nichž mnoho žije v chudobě a nejistotě;

D.  vzhledem k tomu, že přítomnost křesťanů a dalších menšin v Iráku a na širším Středním Východě měla tradičně velký sociální význam a značně přispívala k politické stabilitě, a vzhledem k tomu, že zánik těchto menšin v regionu povede k další destabilizaci;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 4. února 2016 prohlásil, že „ISIS/Dá‘iš páchá genocidu na křesťanech a jezídech a dalších náboženských a etnických menšinách, které nesouhlasí s tím, jak tzv. ISIS/Dá‘iš vykládá islám“ a že „pronásledování, ukrutnosti a mezinárodní zločiny představují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti“;

F.  vzhledem k tomu, že k Parlamentu se připojily Rada Evropy, ministerstvo zahraničí USA, Kongres USA, britský parlament, australský parlament a další státy a instituce, které rovněž uznaly, že ukrutnosti, která páchá ISIS/Dá‘iš na náboženských a etnických menšinách v Iráku, zahrnují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament žádal mezinárodní společenství a jeho členské státy včetně EU, aby pro všechny osoby, které byly nuceny opustit svou zemi nebo byly násilně vysídleny, zajistilo nezbytné bezpečnostní podmínky a vyhlídky, jež jim umožní co nejdříve uplatnit právo na návrat do vlasti, jak je zakotveno ve článku 13.2 Všeobecné deklarace lidských práv a článku 12.4 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, dále na ochranu svých domovů, půdy, majetku a osobních věcí, ale i jejich kostelů a náboženských a kulturních center, a jež jim dají možnost vést bezpečný a důstojný život a těšit se ze slušné budoucnosti, jakož i zapojit se plně do sociální, ekonomické, kulturní a politické reality své země jako rovnoprávní občané;

H.  vzhledem k tomu, že by osvobození severního Iráku od ISIS/Dá'iš by mohlo vyústit v opakování zvýšeného vysidlování a k intenzivním migračním tokům, což by podle náboženských vůdců učinilo velmi pravděpodobným scénář konečného odsunu křesťanů, pokud nedojde ke koordinované humanitární akci, do které by byly zapojeny náboženské humanitární organizace;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament zdůraznil, že je důležité, aby mezinárodní společenství poskytovalo ochranu a podporu, včetně vojenské ochrany a podpory v souladu s mezinárodním právem, všem, na něž míří útoky tzv. ISIS/Dá‘iš a jiných teroristických organizací na Blízkém východě, jako jsou etnické a náboženské menšiny, a aby se tyto osoby v budoucnu podílely na trvalých politických řešeních;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament zdůraznil, že je důležité zajistit bezpečné útočiště pro chaldejské/asyrské/syrské křesťany a další skupiny, které jsou v ohrožení na pláních Ninive v Iráku, což je oblast, kde se historicky nacházely početné skupiny etnických a náboženských menšin, které mírumilovně žily vedle sebe;

K.  vzhledem k tomu, že rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 60–/1 (2005) uvádí, že „každý jednotlivý stát má povinnost chránit své obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti“;

L.  vzhledem k tomu, že článek 2 irácké ústavy „zaručuje plná náboženská práva všech na svobodu náboženského vyznání a náboženských projevů“;

M.  vzhledem k tomu, že článek 125 irácké ústavy zaručuje „správní, politická a kulturní práva a právo na vzdělání různým národnostem, jako jsou Turkmeni, Chaldejci, Asyřané, jakož i všem dalším celkům“;

N.  vzhledem k tomu, že vojenští aktéři nadále zatlačují ISIL v severním Iráku ve spolupráci mezi iráckými bezpečnostními silami, ozbrojenými milicemi (pešmergy) kurdské regionální vlády a místními bezpečnostními silami v rámci národní bezpečnostní mise;

O.  vzhledem k tomu, že návrat původních společenství Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru do jejich starobylých domovů a ekonomická revitalizace těchto společenství způsobem, který poskytne příležitost, aby různá etnická a náboženská společenství vzkvétala, prospěje stabilitě Iráku a bezpečnostním zájmům mezinárodního společenství;

P.  vzhledem k tomu, že místní sebeurčení a ochrana bezpečnosti společenství pláně Ninive, Tal Afaru a Sindžáru v rámci federální Irácké republiky by znovu nastolilo a zabezpečilo základní lidská práva, včetně majetkových práv, původního obyvatelstva tohoto regionu;

Q.  vzhledem k tomu, že několik křesťanských (chaldejských/asyrských/sysrských), jezídských a Turkmenských vůdců vyjádřilo podporu pro autonomní správní region, jenž by zahrnoval pláně Ninive, Tal Afar a Sindžár;

R.  vzhledem k tomu, že irácký předseda vlády Hajdar Abádí 15. dubna 2015 prohlásil, že „pokud neprovedeme decentralizaci, země se rozpadne. Pro mě nemá decentralizace žádné limity“;

1.  vyjadřuje podporu Irácké republice a jejím občanům v uznání politicky, sociálně a hospodářsky životaschopné a udržitelné provincie v regionech pláně Ninive, Tal Afaru a Sindžáru v souladu se zákonným vyjádřením sebeurčení jejich domorodých obyvatel;

2.  zdůrazňuje, že irácká vláda by si měla jako politickou prioritu stanovit, že vysídleným domorodým obyvatelům pláně Ninive, Tal Afaru a Sindžáru – většina z nichž je vnitřně vysídlena v Iráku – zaručí s podporou EU, včetně jejích členských států, a mezinárodního společenství právo na návrat do jejich původní vlasti;

3.  zdůrazňuje, že po návratu původních obyvatel Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru do jejich domoviny by těmto lidem měla být s podporou vlády Irácké republiky a kurdské regionální vlády v plném rozsahu znovu přiznána jejich základní lidská práva, včetně majetkových práv, která by měla být nadřazena veškerým nárokům na majetková práva ze strany jiných osob;

4.  zdůrazňuje, že komunity původních obyvatel Iráku v oblastech Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžaru – křesťanů (Chaldejců, Syřanů, Asyřanů), jezídů, Turkmenů a dalších – mají právo na bezpečí, jistotu a sebeurčení v rámci federální struktury Irácké republiky;

5.  naléhavě vyzývá vládu Iráku a kurdskou regionální vládu, stejně jako EU a její členské státy, mezinárodní společenství a mezinárodní aktéry, aby zajistili územní celistvost a bezpečnosti Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžaru;

6.  naléhavě vyzývá iráckou vládu a její mezinárodní partnery, aby považovaly mírové řešení otázek týkající se zpochybňovaných vnitřních hranic Irácké republiky za prioritu;

7.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, mezinárodní koalici proti ISIL, mezinárodní společenství a mezinárodní aktéry, aby s vládou a regionálními samosprávami Irácké republiky spolupracovaly na trvalém vyřešení bezpečnostní situace v oblasti Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru;

8.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, jakož i Organizaci spojených národů a její členské státy, aby spolupracovaly s vládou a regionálními orgány státní správy Irácké republiky a se všemi příslušnými vnitrostátními či mezinárodními subjekty, a dohlížely tak na mírovou reintegraci vysídlených původních obyvatel Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru, kteří jsou v současnosti vnitřně vysídlenými osobami, uprchlíky či žadateli o azyl jinde;

9.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, jakož i Organizaci spojených národů a její členské státy, aby spolupracovaly s národní vládou a regionálními vládami Irácké republiky, včetně kurdské regionální vlády, s cílem vytvořit z Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru nesporná území, která budou politicky zastoupena původními obyvateli a společenstvími z daného regionu; zdůrazňuje potřebu profesionálního budování kapacit budoucí správy Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru a podtrhuje, že je nutné, aby EU, její členské státy a mezinárodní společenství v tomto ohledu poskytovaly zvláštní odbornou přípravu;

10.  vybízí EU, členské státy a mezinárodní společenství, aby irácké vládě nabídly při uplatňování rozhodnutí vytvořit v souladu s rozhodnutím vlády ze dne 21. ledna 2014 provincii Ninivská pláň, další decentralizaci mj. na základě vytvoření provincie Tal Afar a Sindžár a při podpoře nových provinčních orgánů, tak aby mohly dosáhnout svého celkového potenciálu, odbornou pomoc, a to v souladu se zákonným vyjádřením sebeurčení ze strany jejich původních obyvatel;

11.  vyzývá členské státy EU, aby přidala místní bezpečnostní složky na seznam sil, které smějí dostávat pomoc; domnívá se, že místní bezpečnostní složky by měly zahrnovat lokální síly, které se zasazují v oblasti Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžádu i v jiných oblastech o ochranu etnických a náboženských menšin, které silně ohrožuje džihádistický salafismus; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby místním bezpečnostním silám poskytovaly zásobování pro dlouhodobou ochranu jejich domoviny;

12.  naléhavě vyzývá iráckou vládu, aby za podpory ze strany EU a jejích členských států poskytla prostředky potřebné k odminování území, která byla dříve pod nadvládou organizace ISIS/Dá‘iš, a aby spolupracovala s místními radami zastupujícími menšiny, a zajistila tak funkční koordinaci a vyhnula se průtahům, které by bránily návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

13.  naléhavě vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby zintenzivnily úsilí o řešení humanitárních výzev, kterým irácký lid čelí, a to zejména děti, senioři, těhotné ženy a další zranitelné osoby, a naléhavě vyzývá všechny dotčené, aby umožnili dodávky humanitární pomoci bez jakýchkoli překážek; podtrhuje potřebu rozsáhlé humanitární akce v oblasti Ninive během osvobozovací operace; znovu poukazuje na to, že je důležité zapojit náboženské humanitární organizace do koordinované humanitární činnosti, zejména pro vysídlené etnické a náboženské menšiny;

14.  zdůrazňuje význam Mosulu pro celý Irák a naléhavě iráckou vládu, aby zajistila zastoupení menšin v nové správě Mosulu; zastává názor, že návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob bude záviset na stabilitě nové správy; zdůrazňuje legitimní právo menšin na politickou účast a na obnovu svých majetkových práv; je přesvědčen, že v regionu jsou velmi potřebné vyvážené sdělovací prostředky, aby po ukončení okupace Mosulu ze strany ISIS/Dá'iš prosazovaly mír a bojovaly proti dalšímu rozšiřování ideologie džihádistického salafismu; vyzývá k poskytování podpory projektům, jež posilují umírněné sdělovací prostředky a bojují proti projevům nenávisti;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0027.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0066.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0071.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0076.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0079.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0179.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0178.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právní upozornění - Ochrana soukromí