Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1167/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1167/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az újságírók helyzetéről Törökországban

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016

Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1167/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1167/2016
Elfogadott szövegek :

B8-1167/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban

(2016/2935(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására[1] és „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2015. évi bizottsági jelentésre,

–  tekintettel a korábbi idevonatkozó tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Johannes Hahn biztos vonatkozó nyilatkozataira,

–  tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának a törökországi szükségállapot keretében hozott intézkedésekről szóló, 2016. július 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE), amelynek Törökország is részes fele,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016. július 15-én Törökországban puccskísérletre került sor; mivel közvetlenül ezt követően a hatóságok szükségállapotot hirdettek ki, amelyet október 19-én további három hónapra meghosszabbítottak, és amely a végrehajtó hatalom számára kiterjedt hatásköröket biztosít a rendeleti kormányzásra;

B.  mivel Törökország hivatalos értesítést nyújtott be az emberi jogok európai egyezményétől való eltérésről; mivel annak 2., 3. cikkétől, 4. cikkének (1) bekezdésétől és 7. cikkétől nem lehet eltérni;

C.  mivel az újságírók és a médiában dolgozók Törökországon belüli és kívüli megfélemlítése letartóztatások, kihallgatások, bűnvádi eljárások, cenzúra és elbocsátások révén az elmúlt évben fokozódott, és a 2016. júliusi sikertelen puccskísérlet és az azt követően kihirdetett szükségállapot óta tovább folyik; mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos rangsorában Törökország 180 ország között a 151. helyen áll;

D.  mivel a szükségállapoti rendeletek rendelkezései hatással vannak a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlására, többek között felhatalmazzák a közigazgatás felső vezetését, hogy bármely médiaorgánumot bezárassanak, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy kijárási tilalmat vezessen be, nyilvános találkozókat, gyűléseket és megmozdulásokat tiltson be, valamint lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy elkobozzák a vizsgálat alá vont személyek útlevelét, házastársaik és partnereik útlevelét is beleértve;

E.  mivel jelentések szerint a bebörtönzött újságírók száma világszerte Törökországban a legmagasabb, és több mint a felüket 2016-ban vették őrizetbe, és mivel sokukkal szemben a terrorizmus elleni jogszabályok szerinti vádakat hoztak fel, vagy ilyen vádak alapján ítélték el őket;

F.  mivel Törökország tagjelölt ország és az EU egyik kulcsfontosságú partnere;

G.  mivel a jogállamiság és az alapvető jogok, közöttük a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető uniós értékek, amelyek mellett Törökország az uniós tagságra való jelentkezése révén, valamint az Európa Tanács tagjaként hivatalosan elkötelezte magát;

1.  elismeri, hogy a török kormánynak joga és felelőssége, hogy válaszoljon a puccskísérletre, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy továbbra is eleget kell tennie a török alkotmány és azon nemzetközi emberi jogi egyezmények által rá rótt emberi jogi kötelezettségeknek, amelyeknek Törökország részes fele;

2.  elítéli, hogy a sikertelen puccskísérlet nyomán fokozott elnyomás éri a médiaszabadságot; felszólítja a török kormányt, hogy hagyjon fel a független média politikai és gazdasági nyomás alá helyezésével; elítéli a rágalmazás és a terrorizmus elleni jogszabályok újságírókkal szembeni felhasználását, az online és hagyományos hírbeszámolók tartalmának letiltását, valamint a weboldalak elérhetetlenné tételét; felszólítja a hatóságokat, hogy bocsássák szabadon a fogva tartott újságírókat, továbbá engedélyezzék a médiaorgánumok újbóli megnyitását;

3  emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, a sokszínű és független média és a jogállamiság a demokratikus társadalom alapvető elemeit képezik; hangsúlyozza, hogy Törökországnak tagjelölt országként a lehető legmagasabb szintű demokratikus normákra és gyakorlatokra kell törekednie;

4.  hangsúlyozza, hogy Törökországnak olyan mechanizmusokat kell életbe léptetnie, amelyek biztosítékul szolgálnak a visszaélésekkel szemben, és megőrzik a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállamiságot;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.