Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1167/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1167/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.593v01-00
 
B8-1167/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  
B8-1167/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására(1) és „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2015. évi bizottsági jelentésre,

–  tekintettel a korábbi idevonatkozó tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Johannes Hahn biztos vonatkozó nyilatkozataira,

–  tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának a törökországi szükségállapot keretében hozott intézkedésekről szóló, 2016. július 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE), amelynek Törökország is részes fele,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016. július 15-én Törökországban puccskísérletre került sor; mivel közvetlenül ezt követően a hatóságok szükségállapotot hirdettek ki, amelyet október 19-én további három hónapra meghosszabbítottak, és amely a végrehajtó hatalom számára kiterjedt hatásköröket biztosít a rendeleti kormányzásra;

B.  mivel Törökország hivatalos értesítést nyújtott be az emberi jogok európai egyezményétől való eltérésről; mivel annak 2., 3. cikkétől, 4. cikkének (1) bekezdésétől és 7. cikkétől nem lehet eltérni;

C.  mivel az újságírók és a médiában dolgozók Törökországon belüli és kívüli megfélemlítése letartóztatások, kihallgatások, bűnvádi eljárások, cenzúra és elbocsátások révén az elmúlt évben fokozódott, és a 2016. júliusi sikertelen puccskísérlet és az azt követően kihirdetett szükségállapot óta tovább folyik; mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos rangsorában Törökország 180 ország között a 151. helyen áll;

D.  mivel a szükségállapoti rendeletek rendelkezései hatással vannak a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlására, többek között felhatalmazzák a közigazgatás felső vezetését, hogy bármely médiaorgánumot bezárassanak, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy kijárási tilalmat vezessen be, nyilvános találkozókat, gyűléseket és megmozdulásokat tiltson be, valamint lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy elkobozzák a vizsgálat alá vont személyek útlevelét, házastársaik és partnereik útlevelét is beleértve;

E.  mivel jelentések szerint a bebörtönzött újságírók száma világszerte Törökországban a legmagasabb, és több mint a felüket 2016-ban vették őrizetbe, és mivel sokukkal szemben a terrorizmus elleni jogszabályok szerinti vádakat hoztak fel, vagy ilyen vádak alapján ítélték el őket;

F.  mivel Törökország tagjelölt ország és az EU egyik kulcsfontosságú partnere;

G.  mivel a jogállamiság és az alapvető jogok, közöttük a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető uniós értékek, amelyek mellett Törökország az uniós tagságra való jelentkezése révén, valamint az Európa Tanács tagjaként hivatalosan elkötelezte magát;

1.  elismeri, hogy a török kormánynak joga és felelőssége, hogy válaszoljon a puccskísérletre, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy továbbra is eleget kell tennie a török alkotmány és azon nemzetközi emberi jogi egyezmények által rá rótt emberi jogi kötelezettségeknek, amelyeknek Törökország részes fele;

2.  elítéli, hogy a sikertelen puccskísérlet nyomán fokozott elnyomás éri a médiaszabadságot; felszólítja a török kormányt, hogy hagyjon fel a független média politikai és gazdasági nyomás alá helyezésével; elítéli a rágalmazás és a terrorizmus elleni jogszabályok újságírókkal szembeni felhasználását, az online és hagyományos hírbeszámolók tartalmának letiltását, valamint a weboldalak elérhetetlenné tételét; felszólítja a hatóságokat, hogy bocsássák szabadon a fogva tartott újságírókat, továbbá engedélyezzék a médiaorgánumok újbóli megnyitását;

3  emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, a sokszínű és független média és a jogállamiság a demokratikus társadalom alapvető elemeit képezik; hangsúlyozza, hogy Törökországnak tagjelölt országként a lehető legmagasabb szintű demokratikus normákra és gyakorlatokra kell törekednie;

4.  hangsúlyozza, hogy Törökországnak olyan mechanizmusokat kell életbe léptetnie, amelyek biztosítékul szolgálnak a visszaélésekkel szemben, és megőrzik a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállamiságot;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0133.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0014.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat