Propunere de rezoluţie - B8-1167/2016Propunere de rezoluţie
B8-1167/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1162/2016

Procedură : 2016/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1167/2016
Texte depuse :
B8-1167/2016
Texte adoptate :

B8-1167/2016

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

(2016/2935(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special rezoluția din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul pe 2015 privind Turcia[1] și rezoluția din 15 ianuarie 2015 referitoare la libertatea de exprimare în Turcia, arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei[2],

–  având în vedere Raportul Comisiei cu privire la progresele înregistrate de Turcia în 2015,

–  având în vedere concluziile anterioare relevante ale Consiliului European,

–  având în vedere declarațiile relevante ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și ale comisarului Johannes Hahn,

–  având în vedere declarația din 26 iulie 2016 a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind măsurile luate ca urmare a declarării stării de urgență în Turcia,

–  având în vedere dialogul politic la nivel înalt UE-Turcia din 9 septembrie 2016,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (ECHR), la care Turcia este parte semnatară,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o tentativă de lovitură de stat a avut loc în Turcia la 15 iulie 2016; întrucât, imediat după aceasta, autoritățile au declarat starea de urgență, care a fost prelungită cu încă trei luni începând cu 19 octombrie și care conferă executivului competențe vaste de guvernare prin decret;

B.  întrucât Turcia a transmis o notificare oficială de derogare de la Convenția europeană a drepturilor omului; întrucât nu se poate deroga de la articolele 2, 3, articolul 4 alineatul (1) și articolul 7;

C.  întrucât intimidarea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă din interiorul și din afara Turciei prin arestări, audieri, urmăriri penale, cenzură și concedieri s-a intensificat în ultimul an și a fost accelerată și mai mult după tentativa eșuată de lovitură de stat din iulie 2016 și a declarării ulterioare a stării de urgență; întrucât, potrivit celui mai recent Clasament privind libertatea presei întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, Turcia este pe locul 151 din 180 de țări;

D.  întrucât dispozițiile decretelor emise în timpul stării de urgență au efect asupra exercitării libertății de exprimare, inclusiv prin faptul că împuternicesc nivelurile mai înalte ale administrației să închidă orice organizație media, permit guvernului să impună stări de asediu, să interzică reuniuni, adunări și asocieri publice și autorităților să anuleze sau să confiște pașapoartele persoanelor anchetate, inclusiv pe cele ale soților și partenerilor;

E.  întrucât se pare că Turcia are cel mai mare număr de jurnaliști arestați din lume, jumătate din aceștia fiind reținuți în 2016, și întrucât mulți dintre ei sunt acuzați sau au fost condamnați în temeiul unor acuzații prezentate conform legislației privind combaterea terorismului;

F.  întrucât Turcia este o țară candidată la UE și un partener-cheie pentru aceasta;

G.  întrucât statul de drept și drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, se află în centrul valorilor democratice ale UE, pe care Turcia s-a angajat oficial să le respecte prin cererea de aderare la UE și în calitate de membru al Consiliului Europei,

1.  recunoaște că guvernul turc are dreptul și responsabilitatea de a reacționa la tentativa de lovitură de stat, dar subliniază că acesta trebuie să își îndeplinească în continuare obligațiile privind drepturile omului impuse de constituția Turciei și să respecte convențiile internaționale privind respectarea drepturilor omului la care Turcia este parte;

2.  condamnă intensificarea reprimării libertății mass-mediei după tentativa de lovitură de stat eșuată; invită guvernul turc să înceteze presiunile politice și economice exercitate asupra mass-mediei independente; condamnă aplicarea sporită a legislației privind combaterea terorismului, interzicerea conținutului destinat relatărilor online și celor tradiționale și blocarea paginilor de internet; invită autoritățile să elibereze jurnaliștii reținuți și să permită redeschiderea instituțiilor de presă;

3  amintește că libertatea de exprimare, pluralismul și independența mass-mediei, precum și statul de drept sunt elemente esențiale ale unei societăți democratice; subliniază că Turcia, în calitate de țară candidată, trebuie să aspire la standardele și practicile democratice cele mai înalte cu putință;

4.  subliniază că Turcia trebuie să introducă mecanisme de protecție împotriva abuzurilor, de menținere a separării puterilor și de respectare a statului de drept;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.