Predlog resolucije - B8-1167/2016Predlog resolucije
B8-1167/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o položaju novinarjev v Turčiji

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1162/2016

Postopek : 2016/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1167/2016
Predložena besedila :
B8-1167/2016
Sprejeta besedila :

B8-1167/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju novinarjev v Turčiji

(2016/2935(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Turčiji, zlasti z dne 14. aprila 2016 o poročilu o Turčiji za leto 2015[1] in z dne 15. januarja 2015 o svobodi izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije[2],

–  ob upoštevanju poročila Komisije o Turčiji za leto 2015,

–  ob upoštevanju prejšnjih ustreznih sklepov Sveta,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja Johannesa Hahna o Turčiji,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 26. julija 2016 o ukrepih, sprejetih ob izrednih razmerah v Turčiji,

–  ob upoštevanju političnega dialoga na visoki ravni med EU in Turčijo z dne 9. septembra 2016,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katere podpisnica je tudi Turčija,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 15. julija 2016 v Turčiji prišlo do poskusa državnega udara; ker so oblasti takoj nato razglasile izredno stanje, ki je bilo 19. oktobra podaljšano še za tri mesece, s tem pa je vlada dobila obsežna pooblastila za vladanje z dekreti;

B.  ker je Turčija podala uradno obvestilo o svojem odstopanju od Evropske konvencije o človekovih pravicah; ker ni mogoče odstopati od 2. in 3. člena, 1. odstavka 4. člena in 7. člena te konvencije;

C.  ker se je v zadnjem letu v Turčiji in drugod povečalo ustrahovanje novinarjev in medijskih hiš, ki so tarča aretacij, zasliševanja, pregona, cenzure in odpuščanja, kar se je še poostrilo po spodletelem poskusu državnega udara julija 2016 in razglasitvi izrednih razmer; ker se Turčija na zadnjem indeksu svobode medijev, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, med 180 državami uvršča na 151. mesto;

D.  ker določila dekretov o izrednih razmerah omejujejo uveljavljanje pravice do svobode izražanja, pooblaščajo višje državne organe, da zapirajo medijske organizacije, omogočajo vladi uvedbo policijske ure, prepovedujejo javna srečanja, zbiranja in shode ter omogočajo oblastem, da osebam, proti katerim potekajo preiskave, tudi njihovim zakoncem in partnerjem, razveljavijo ali odvzamejo potne liste;

E.  ker naj bi imela Turčija največ zaprtih novinarjev na svetu (leta 2016 jih je bilo priprtih več kot pol) in ker je bila po protiteroristični zakonodaji proti številnim vložena obtožnica ali pa že izrečena obsodba;

F.  ker je Turčija država kandidatka in ena glavnih partneric EU;

G.  ker so pravna država in temeljne pravice, vključno s svobodo izražanja, jedro demokratičnih vrednot, ki se jim je Turčija uradno zavezala s svojo prošnjo za članstvo v EU in s članstvom v Svetu Evrope;

1.  priznava pravico in odgovornost turške vlade, da se odzove na poskuse državnega udara, vendar poudarja, da mora vseeno izpolnjevati obveznosti na področju človekovih pravic, ki jih nalagajo turška ustava in mednarodne konvencije o človekovih pravicah, katerih podpisnica je Turčija;

2.  obsoja poostrene ukrepe proti svobodnim medijem po neuspelem poskusu državnega udara; poziva turško vlado, naj preneha izvajati politični in ekonomski pritisk na neodvisne medije; obsoja čedalje pogostejšo uporabo protiteroristične zakonodaje proti novinarjem, prepoved vsebin pri spletnem in siceršnjem poročanju ter blokiranje spletišč; poziva oblasti, naj izpustijo priprte novinarje in dovolijo ponovno odpreti medijske hiše;

3  opozarja, da so svoboda izražanja, raznoliki in neodvisni mediji ter pravna država bistvene prvine demokratične družbe; poudarja, da mora Turčija kot država kandidatka stremeti k najvišjim možnim demokratičnim standardom in praksi;

4.  poudarja, da mora Turčija uvesti mehanizme, s katerimi bo varovala pred zlorabami ter ohranjala delitev oblasti in pravno državo;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.