Предложение за резолюция - B8-1168/2016Предложение за резолюция
B8-1168/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на журналистите в Турция

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Анхела Валина, Малин Бьорк, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Мартина Михелс, София Сакорафа, Курцио Малтезе, Димитриус Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016

Процедура : 2016/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1168/2016
Внесени текстове :
B8-1168/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1168/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Турция

(2016/2935(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции за Турция, по-специално тези относно годишните доклади за напредъка и резолюцията относно свободата на изразяване на мнение в Турция[1],

–  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2015 г. (SWD(2015)0216),

–  като взе предвид факта, че зачитането на принципите на правовата държава, включително зачитането на свободата на изразяване, е в основата на процеса на присъединяване,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за гражданските и политическите права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в Турция беше направен опит за преврат на 15 юли 2016 г., по време на който бяха убити повече от 250 души и беше извършено посегателство над основни демократични институции;

Б.  като има предвид, че след опита за преврат 2500 журналисти изгубиха работните си места и бяха издадени заповеди за арест срещу десетки медийни работници;

В.  като има предвид, че след опита за преврат турската полиция арестува повече от 140 журналисти, включително репортери, редактори и медийни ръководители по обвинения в „принадлежност към терористична организация“;

Г.  като има предвид, че редица журналисти, задържани след 15 юли, вече са освободени, но повече от 90 журналисти все още са в затвора, като много от тях са задържани без обвинение; като има предвид, че задържаните журналисти са били лишени от правото на достъп до адвокат и държани при нечовешки условия, като също така те са подлагани на заплахи и малтретиране;

Д.  като има предвид, че в някои случаи роднини на журналисти, които се укриват или са избягали, са били арестувани и са им отнети паспортите, така че да принудят журналистите да се предадат;

Е.  като има предвид, че поради извънредното положение и под претекст за съмнения за „сътрудничество“ с движението „Гюлен“ 131 медии, включително 45 вестника, 16 телевизионни канала, 23 радиостанции, 3 новинарски агенции, 15 списания и 29 издателски къщи са били отчуждени и/или закрити;

Ж.  като има предвид, че в резултат на опита за преврат турските органи също са закрили прокюрдски медии и са задържали прокюрдски журналисти;

З.  като има предвид, че след опита за преврат редица чуждестранни журналисти са били арестувани и депортирани;

И.  като има предвид, че в Турция свободата на изразяване бива често оспорвана, по-специално чрез произволно и ограничително тълкуване на законодателството, политически натиск, уволнения и многобройни съдебни дела срещу журналисти, като всичко това води и до автоцензура; като има предвид, че този натиск върху медиите, особено след опита за преврат, доведе до премахването на почти всички медии, които имат връзки с опозицията или изразяват критично отношение към правителството;

Й.  като има предвид, че още преди опита за държавен преврат Турция държеше в затворите множество журналисти в очакване на съдебен процес, а от юли 2016 г. държавата се е превърнала в световен лидер в лишаването от свобода на журналисти, като в настоящия момент в затвора се намират повече от 90 журналисти съгласно Европейската федерация на журналистите;

K.  като има предвид, че различни институции на ЕС, включително Европейският парламент и Европейският съвет, изразиха неколкократно своята загриженост относно „по-широкото определение“ на тероризма, което се прилага понастоящем в Турция, което позволява увеличаване на репресиите срещу опонентите на режима, особено срещу журналисти, политически противници и кюрди;

Л.  Л. като има предвид, че независимостта на съдебната власт е един от основополагащите елементи на правовата държава; като има предвид, че според Европейската асоциация на съдиите почти 3400 магистрати са загубили своите постове и 2900 все още са лишени от свобода;

M.  като има предвид, че много от тези лишени от свобода лица нямат достъп до адвокат;

1.  решително осъжда всички случаи на необосновано лишаване от свобода на журналисти и всички временни задържания въз основа на политически критерии или неоснователните подозрения за “възхваляване на терористична организация“; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лишени от свобода журналисти, които са задържани без доказателства за лично участие в извършване на престъпление или без повдигнати обвинения срещу тях;

2.  изразява своята дълбока загриженост относно положението в Турция, що се отнася до свободата на печата, по-специално свободата на журналисти, издатели и медийни работници;

3.  изразява твърдо убеждение, че извънредното положение и прекомерните и безразборни мерки за отстраняване на всички лица, за които се предполага, че са свързани с опита за преврат от 15 юли, не следва да бъдат използвани като претекст за неоправдана злоупотреба с власт, насочена срещу граждани, журналисти и медийни дружества;

4.  призовава турското правителство да преразгледа, в съответствие с ЕКПЧ и с практиката на Европейския съд по правата на човека, достиженията на правото на ЕС и практиките на държавите — членки на ЕС, правната рамка за борба с организираната престъпност и тероризма, както и нейното тълкуване от съдилищата и силите за сигурност и правоприлагащите органи, за да осигури на практика правото на свобода и сигурност, правото на справедлив съдебен процес и свобода на изразяване, на събиране и сдружаване;

5.  призовава турското правителство да възстанови незабавно правото на всички оператори да излъчват и да предприеме всички необходими стъпки, за да се даде възможност на журналистите да изпълняват своята дейност без заплахи, тормоз или страх от хвърляне в затвора;

6.  осъжда опитите от страна на турските органи за сплашване и депортиране на чуждестранни журналисти;

7.  призовава турските власти да се въздържат от третиране на членовете на семействата на заподозрени журналисти като потенциални заподозрени и да не използват административни или други санкции срещу тях, както е в случая със съпругата на живеещия в изгнание журналист Джан Дюндар, която е била арестувана и чийто паспорт е бил отнет, така че това да накара г-н Дюндар да се завърне в Турция;

8.  призовава турските органи да отчитат здравословното състояние и семейното положение на журналисти, заподозрени в престъпления, когато те биват задържани и разпитвани;

9.  приканва турските власти да създадат независим орган, който е представител на журналистическата професия и който да отговаря за издаването на журналистически карти, вместо на Генералната дирекция за информация и медии ((BYEGM), която се отчита пред кабинета на турския министър-председател;

10.  изразява дълбоката си загриженост във връзка със състоянието на върховенството на закона, демокрацията и правата на човека в Турция; настоятелно призовава Турция да разведри напрегнатата политическа обстановка след опита за преврат, която създава среда, ограничаваща свободата на словото в медиите и в интернет; осъжда, освен това, хвърлянето в затвора на почти 3400 магистрати, както и факта, че почти 2900 от тях са все още в затвора;

11.  припомня, че свободният и плуралистичен печат е съществен елемент на всяка демокрация; припомня на турските органи, че трябва да се действа с голямо внимание по въпроси, свързани с медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите продължават да бъдат от централно значение за функционирането на демократичното и отворено общество;

12.  призовава турското правителство да преустанови незабавно произволното разследване на международно признати журналисти, писатели и защитници на правата на човека, които се присъединиха към кампанията за солидарност с ежедневника „Йозгюр Гюндем“ в ролята на „дежурни редактори“; призовава правителството да освободи незабавно всички, които са лишени от свобода, по-специално писателя Аслъ Ердоган;

13.  призовава турското правителство да разследва ефективно твърденията за изтезания на задържани журналисти, и по-специално на съиздателите на вече закрития ежедневник „Йозгюр Гюндем“ Билир Кая и Инан Къзълкая;

14.  решително осъжда неотдавнашното закриване на 13 медии и 11 радио станции, включително по-специално телевизия „IMC“, която излъчва възгледите на опозицията, и телевизия „Зарок“, която излъчваше детски анимационни филми на кюрдски език; настоятелно подчертава, че произволното заглушаване на всяка проява на инакомислие под претекст за „борба с тероризма“ няма да допринесе за намаляване на напрежението;

15.  решително осъжда решението на френското дружество „Eutelsat“, което спря излъчването на прокюрдския новинарски телевизионен канал „MED Nûçe TV“ със седалище в Брюксел по искане от турските органи, и призовава дружеството да преразгледа своето решение;

16.  призовава турското правителство да извърши всички необходими реформи за гарантиране на адекватни проверки и контрол, които гарантират изцяло свободата, включително свободата на мисълта, свободата на изразяване и свободата на медиите, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

17.  подчертава значението на свободата на печата, независимостта на съдебната система и зачитането на демократичните ценности за процеса на разширяване на ЕС; подчертава, че редица разпоредби от турското законодателство и тяхното тълкуване от членове на съдебната система продължават да ограничават свободата на изразяване на мнение, включително свободата на медиите; припомня, че свободата на изразяване на мнение и плурализмът на медиите са в основата на европейските ценности, и че независимият печат е ключов фактор за демократичното общество, тъй като дава възможност на гражданите да участват активно в процесите на колективно вземане на решения въз основа на осведоменост, и следователно укрепва демокрацията; във връзка с това настоятелно призовава правителството на Турция да предприеме като приоритет мерки по отношение на свободата на медиите и да осигури подходяща правна уредба, която да гарантира плурализъм в съответствие с международните стандарти; освен това призовава за прекратяване на натиска върху и заплахите към критични издания и журналисти;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Турция.