Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1168/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1168/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0423

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.594v01-00
 
B8-1168/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))


Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Curzio Maltese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))  
B8-1168/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ιδίως εκείνα που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και το ψήφισμα σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία (SWD(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία, στις 15 Ιουλίου 2016, έγινε απόπειρα πραξικοπήματος στο οποίο πάνω από 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ μπήκαν στο στόχαστρο βασικοί δημοκρατικοί θεσμοί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, 2 500 δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους και εκδόθηκαν εντάλματα συλλήψεως κατά δεκάδων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την απόπειρα πραξικοπήματος η τουρκική αστυνομία συνέλαβε πάνω από 140 δημοσιογράφους, συντάκτες, εκδότες και διευθυντικά στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με την κατηγορία της «συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους δημοσιογράφους που συνελήφθησαν μετά τις 15 Ιουλίου έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι, αλλά πάνω από 90 δημοσιογράφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή, πολλοί από τους οποίους κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι δημοσιογράφοι έχουν στερηθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες κατά οποίες απειλούνται και κακοποιούνται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγγενείς των δημοσιογράφων που κρύβονται ή έχουν διαφύγει, συλλαμβάνονται και κατάσχονται τα διαβατήριά τους, ούτως ώστε να εξαναγκαστούν οι δημοσιογράφοι να παραδοθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και με πρόσχημα την υποψία για «συνεργασία» με το κίνημα του Γκιουλέν, 131 επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, μεταξύ αυτών 45 εφημερίδες, 16 τηλεοπτικοί σταθμοί, 23 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 3 πρακτορεία Τύπου, 15 περιοδικά και 29 εκδοτικοί οίκοι αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους και/ή να κλείσουν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι τουρκικές αρχές έχουν επίσης κλείσει φιλοκουρδικές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και έχουν συλλάβει φιλοκουρδικούς δημοσιογράφους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ξένοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και απελαθεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία η ελευθερία έκφρασης συχνά τίθεται υπό αμφισβήτηση, ιδίως μέσω αυθαίρετης και περιοριστικής ερμηνείας της νομοθεσίας, πολιτικών πιέσεων, απολύσεων και συχνών δικαστικών διώξεων δημοσιογράφων, στοιχεία που οδηγούν επίσης σε αυτολογοκρισία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, έχει οδηγήσει στην εξάλειψη σχεδόν όλων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με την αντιπολίτευση ή τηρούν κριτική στάση έναντι της κυβέρνησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και πριν από την απόπειρα πραξικοπήματος, η Τουρκία είχε πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που βρίσκονταν στη φυλακή εν αναμονή δίκης, αλλά από τον Ιουλίου 2016, η χώρα έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε φυλάκιση δημοσιογράφων, με περισσότερους από 90 κρατούμενους προς το παρόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περιλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχουν πολλές φορές εκφράσει την ανησυχία τους για τον «ευρύτερο ορισμό» της τρομοκρατίας που εφαρμόζεται σήμερα στην Τουρκία, ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της καταστολής εις βάρος των αντιπάλων του καθεστώτος, ιδίως των δημοσιογράφων, των πολιτικών αντιπάλων και των Κούρδων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή αποτελεί τα θεμέλια του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, σχεδόν 3 400 δικαστές έχουν ανακληθεί και 2 900 εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις αδικαιολόγητες φυλακίσεις δημοσιογράφων και όλες τις προσωρινές κρατήσεις βάσει είτε πολιτικών κριτηρίων είτε αβάσιμων υποψιών για «εξύμνηση τρομοκρατικής οργάνωσης»· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων δημοσιογράφων που κρατούνται χωρίς απόδειξη ατομικής συμμετοχής σε διάπραξη εγκλημάτων ή χωρίς απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, ιδιαίτερα την ελευθερία των δημοσιογράφων, των εκδοτών και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης·

3.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα υπερβολικά και χωρίς διακρίσεις μέτρα για την εκκαθάριση όλων των ατόμων για τα οποία πιστεύεται ότι συνδέονται με την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την αδικαιολόγητη χρήση βίας κατά πολιτών, δημοσιογράφων και εταιρειών των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

4.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αναθεωρήσει – κατ’ εφαρμογή της ΕΣΑΔ, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), του κεκτημένου της ΕΕ και των πρακτικών των κρατών μελών της ΕΕ – το νομικό πλαίσιο που διέπει το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία καθώς και τον τρόπο ερμηνείας του από τα δικαστήρια, τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου ούτως ώστε να διασφαλιστούν στην πράξη το δικαίωμα ελευθερίας και ασφάλειας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

5.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αποκαταστήσει αμέσως τα σήματα όλων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να διενεργούν τα ρεπορτάζ τους χωρίς την απειλή, την παρενόχληση ή τον φόβο ότι θα καταλήξουν στη φυλακή·

6.  καταδικάζει τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών να εκφοβίσουν και να απελάσουν δημοσιογράφους του διεθνούς Τύπου·

7.  καλεί τις τουρκικές αρχές να μην αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας ύποπτων δημοσιογράφων ως πιθανούς υπόπτους και να μην τους επιβάλλουν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις όπως στην περίπτωση της συζύγου του εξόριστου δημοσιογράφου, Can Dündar, η οποία συνελήφθη και της οποίας κατασχέθηκε το διαβατήριο σε μια προσπάθεια να υποχρεωθεί ο κ. Dündar να επιστρέψει στην Τουρκία·

8.  καλεί τις τουρκικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη την υγεία και την οικογενειακή κατάσταση των δημοσιογράφων τους οποίους θεωρούν ύποπτους για αξιόποινες πράξεις κατά την προφυλάκιση και την ανάκριση·

9.  καλεί τις τουρκικές αρχές να αναθέσουν σε ανεξάρτητη αρχή που να είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου της δημοσιογραφίας, την έκδοση καρτών δημοσιογράφων, αντί της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης (BYEGM), που υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Τουρκίας·

10.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· προτρέπει την Τουρκία να φροντίσει για την εξομάλυνση του τεταμένου πολιτικού κλίματος που διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα, το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο· καταδικάζει, επιπλέον, τη φυλάκιση σχεδόν 3 400 δικαστών και το γεγονός ότι 2 900 περίπου εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή·

11.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος· υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας·

12.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει αμελλητί τις αυθαίρετες έρευνες για διεθνούς φήμης δημοσιογράφους, μυθιστοριογράφους και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους με την εκστρατεία αλληλεγγύης προς την ημερήσια εφημερίδα Özgür Gündem στην οποία έχουν αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού συντάκτη· καλεί επίσης την κυβέρνηση να ελευθερώσει αμέσως όσους έχουν φυλακιστεί για τον ίδιο λόγο, και την συγγραφέα Asli Erdogan ειδικότερα·

13.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διερευνήσει πραγματικά τις καταγγελίες για βασανισμό δημοσιογράφων που βρίσκονται στη φυλακή, ιδίως δε των συν-αρχισυντακτών της ημερήσιας εφημερίδας που τώρα έχει κλείσει Özgür Gündem, Bilir Kaya και Inan Kizilkaya·

14.  καταδικάζει απερίφραστα το πρόσφατο κλείσιμο 13 επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και 11 ραδιοφωνικών σταθμών, περιλαμβανομένων ιδίως του IMC TV, που μεταδίδει την άποψη της αντιπολίτευσης, και του Zarok TV, που μεταδίδει παιδικά κινούμενα σχέδια στην κουρδική γλώσσα· τονίζει με έμφαση ότι η φίμωση της αντιπολίτευσης με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» δεν θα βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων·

15.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της γαλλικής εταιρείας Eutelsat, η οποία σταμάτησε την εκπομπή του φιλοκουρδικού τηλεοπτικού ειδησεογραφικού καναλιού με βάση τις Βρυξέλλες MED Nûçe TV μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών, και καλεί την εταιρεία να επανεξετάσει την απόφασή της·

16.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίζει επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες που θα εγγυώνται πλήρως τη ελευθερία, περιλαμβανομένων της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ η ελευθερία του Τύπου, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και ο σεβασμός των δημοκρατικών αξιών· τονίζει ότι μια σειρά διατάξεων του τουρκικού νομικού πλαισίου και η ερμηνεία τους από τα μέλη του δικαστικού σώματος εξακολουθούν να παρακωλύουν την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία, δεδομένου ότι επιτρέπει στους πολίτες να παίρνουν ενεργό μέρος στις συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενημερωμένοι και, επομένως, ενισχύει τη δημοκρατία· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπίσει την ελευθερία του Τύπου ως ζήτημα προτεραιότητας και να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που θα εγγυάται την πολυφωνία, σε συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα· ζητεί, ακόμη, να τεθεί τέρμα στις πιέσεις και στον εκφοβισμό των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων που ασκούν κριτικοί·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0228.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου