Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1168/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1168/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 274kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.594v01-00
 
B8-1168/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  
B8-1168/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az éves eredményjelentésekkel kapcsolatban, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről szóló állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Bizottság Törökországról szóló 2015. évi jelentésre (SWD(2015)0216),

–  tekintettel arra, hogy a jogállamiság – többek között különösen a véleménynyilvánítás szabadsága – tiszteletben tartása a csatlakozási folyamat középpontjában áll,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016. július 15-én Törökországban puccskísérletre került sor, amely során több mint 250-en életüket vesztették, és alapvető demokratikus intézmények kerültek céltáblára;

B.  mivel a puccskísérletet követően 2 500 újságíró veszítette el állását, és letartóztatási parancsot adtak ki több tucat médiamunkás ellen;

C.  mivel a puccskísérletet követően a török rendőrség „terrorszervezetben való tagság” vádjával több mint 140 újságírót – köztük tudósítókat, szerkesztőket és médiavezetőket – tartóztatott le;

D.  mivel habár azóta számos, július 15-ét követően letartóztatott újságírót szabadon bocsátottak, továbbra is több mint 90 újságíró van börtönben, és közülük sokakat vádemelés nélkül tartanak fogva; mivel a fogva tartott újságíróktól megtagadták az ügyvédi védelmet, és embertelen körülményeknek, fenyegetésnek és rossz bánásmódnak vannak kitéve;

E.  mivel egyes bujdokoló vagy elmenekült újságírók rokonait letartóztatták és az útlevelüket elkobozták, hogy ezáltal is megadásra kényszerítsék az újságírókat;

F.  mivel a szükségállapotra tekintettel és azzal az ürüggyel, hogy vélelmezhetően „együttműködnek” a Gülen-mozgalommal, 131 médiaorgánumot sajátítottak ki és/vagy zártak be, köztük 45 napilapot, 16 televíziós csatornát, 23 rádióállomást, 3 hírügynökséget, 15 folyóiratot és 29 könyvkiadót;

G.  mivel a puccskísérletet követően a török hatóságok kurdbarát médiaorgánumokat is bezártak, és kurdbarát újságírókat tartóztattak le;

H.  mivel a puccskísérletet követően külföldi újságírókat tartóztattak le és utasítottak ki;

I.  mivel Törökországban a véleménynyilvánítás szabadsága gyakran megkérdőjeleződik, főként a jogszabályok önkényes és korlátozó értelmezése, politikai nyomás, elbocsátások és az újságírók elleni gyakori bírósági eljárások révén, melyek együttesen öncenzúrához is vezetnek; mivel a médiára nehezedő effajta nyomás majdhogynem az összes olyan médiaorgánum felszámolásához vezetett, amely az ellenzékhez kötődött vagy kritikus volt a kormánnyal szemben;

J.  mivel Törökországban már a puccskísérlet előtt is számos újságírót tartottak előzetes letartóztatásban, ám 2016 júliusa óta az ország világelső lett újságírók bebörtönzésében, és az Európai Újságíró Szövetség szerint jelenleg is több mint 90 újságírót tartanak fogva;

K.  mivel az uniós intézmények, köztük az Európai Parlament és az Európai Tanács számos alkalommal kifejezték aggályukat a terrorizmus Törökországban jelenleg alkalmazott „tágabb értelmezése” miatt, amely lehetővé teszi a rendszer ellenzőinek, nevezetesen újságíróknak, a politikai ellenzéknek és a kurdoknak a fokozott elnyomását;

L.  mivel a jogállamiság egyik alapeleme a független igazságszolgáltatás; mivel az Európai Bírák Szövetsége szerint közel 3 400 bírónak szűnt meg a pozíciója és 2 900-an továbbra is börtönben vannak;

M.  mivel a bebörtönzöttek közül sokan nem jutnak ügyvédi képviselethez;

1.  határozottan elutasítja újságírók indokolatlan bebörtönzését és az összes olyan előzetes letartóztatást, amely politikai kritériumokon, vagy a „terrorszervezet éltetése” megalapozatlan vádján alapul; felszólít az összes bebörtönzött újságíró azonnali és feltétel nélküli szabadlábra bocsátására, akiket anélkül tartanak fogva, hogy bizonyított lenne valamilyen bűncselekményben való egyéni részvételük, vagy hogy vádat emeltek volna ellenük;

2.  súlyos aggodalmának ad hangot a sajtószabadság törökországi helyzete miatt, különösen ami az újságírók, szerkesztők és a médiában dolgozók szabadságát illeti;

3.  határozott véleménye, hogy a szükségállapotot és a július 15-i puccskísérlettel állítólagosan összefüggésbe hozható személyekkel szembeni túlzott és válogatás nélküli tisztogatást nem szabad az erővel való, polgárokkal, újságírókkal és médiavállalatokkal szembeni indokolatlan visszaélés ürügyeként használni;

4.  felhívja a török kormányt, hogy az emberi jogok európai egyezményével és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatával, az uniós vívmányokkal és az uniós tagállamok gyakorlatával összhangban vizsgálja felül a jogi keretet a szervezett bűnözés és a terrorizmus tekintetében, illetve a bíróságok, a biztonsági szervek és a bűnüldöző szervek általi értelmezést illetően, biztosítandó a gyakorlatban a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát;

5.  felhívja a török kormányt az összes műsorszóró műsorszórási sávjának azonnali helyreállítására, valamint arra, hogy hozza meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az újságírók fenyegetés, zaklatás vagy a bebörtönzéstől való félelem nélkül végezhessék munkájukat;

6.  elítéli a török hatóságok által a nemzetközi újságírók megfélemlítésére és kitoloncolására tett kísérleteket;

7.  felhívja a török hatóságokat, hogy tartózkodjanak attól, hogy a gyanúsított újságírók családtagjait is potenciális gyanúsítottként kezeljék, és ne alkalmazzanak e családtagokkal szemben sem közigazgatási, sem más szankciókat, mint ahogyan a száműzetésben élő újságíró, Can Dündar felesége esetében tették, akit letartóztattak, és akinek útlevelét elkobozták, hogy ekképpen kényszerítsék Dündart a Törökországba való visszatérésre;

8.  felhívja a török hatóságokat, hogy vegyék figyelembe a bűncselekményekkel gyanúsított újságírók egészségét és családi helyzetét, amikor letartóztatják vagy kihallgatják őket;

9.  ösztönzi a török hatóságokat, hogy az újságírói szakmát képviselő független szervet bízzanak meg a sajtóigazolványok kiadásával a török miniszterelnöki hivatal alá rendelt Tájékoztatási és Médiaügyi Főigazgatóság helyett;

10.  súlyos aggodalmának ad hangot a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok törökországi helyzete miatt; nyomatékosan felhívja Törökországot, hogy oszlassa el a puccskísérletet követő feszült politikai légkört, amely a médiában és az interneten a szólásszabadságot megkurtító környezetet hoz létre; elítéli továbbá a mintegy 3 400 bíró letartóztatását, és hogy majdnem 2 900-an még mindig börtönben vannak;

11.  emlékeztet arra, hogy a szabad és sokszínű sajtó a demokrácia elengedhetetlen eleme; emlékezteti a török hatóságokat, hogy a médiával és az újságírókkal a lehető leggondosabban kell eljárni, valamint hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a demokratikus és nyílt társadalom működésének továbbra is központi elemét képezik;

12.  felhívja a török kormányt, hogy haladéktalanul vessenek véget a „megbízott szerkesztőként” az Özgür Gündem napilappal szolidaritást vállaló, nemzetközileg elismert újságírókkal, írókkal és emberijog-védőkkel szembeni önkényes kivizsgálásoknak; felhívja a kormányt az ugyanilyen okokból fogva tartottak azonnali szabadon bocsátására, különös tekintettel Asli Erdogan írónőre;

13.  felhívja a török kormányt, hogy ténylegesen vizsgálja ki a bebörtönzött újságírók, különösen az Özgür Gündem című megszüntetett napilap felelős szerkesztői, Bilir Kaya és Inan Kizilkaya megkínzására vonatkozó állításokat;

14.  határozottan elítéli 13 médiaorgánum és 11 rádióállomás közelmúltbeli bezárását, különös tekintettel az ellenzéki véleményeknek hangot adó IMC TV-re, valamint a gyermekeknek kurd nyelven rajzfilmeket sugárzó Zarok TV-re; erőteljesen hangsúlyozza, hogy az ellenzéki hangok „terrorizmus elleni harc” ürügyén való önkényes elhallgattatása nem segíti elő a feszültségek mérséklését;

15.  határozottan elítéli, hogy a francia Eutelsat a török hatóságok kérésére úgy határozott, felhagy a brüsszeli központú kurdbarát MED Nûçe hírtelevízió adásának sugárzásával, és felhívja a vállalkozást döntése felülvizsgálatára;

16.  felhívja a török kormányt, hogy kezdje meg a szükséges reformok meghozatalát a fékek és ellensúlyok megfelelő rendszerének biztosítása céljából, a szabadság – beleértve a gondolatszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a médiaszabadság –, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett;

17.  kiemeli a sajtószabadság, a független igazságszolgáltatás és a demokratikus értékek tiszteletben tartásának uniós bővítési folyamatban betöltött jelentőségét; hangsúlyozza, hogy a török jogi keret egyes rendelkezései és ezeknek a bírói kar általi értelmezése továbbra is akadályozza a véleménynyilvánítás – többek között a média – szabadságát; emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a médiapluralizmus a legfontosabb európai értékek körébe tartoznak, és hogy a független sajtó a demokratikus társadalom nélkülözhetetlen eleme, mivel lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tájékozott módon aktívan részt vegyenek a közös döntéshozatali folyamatokban, és így erősíti a demokráciát; sürgeti ennek kapcsán a török kormányt, hogy foglalkozzon kiemelten a médiaszabadság ügyével, és a nemzetközi normákkal összhangban biztosítson a pluralizmust garantáló, megfelelő jogi keretet; felszólít továbbá a kritikát gyakorló sajtóorgánumok és újságírók ellen irányuló nyomás és megfélemlítés felszámolására;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Törökország kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0228.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat