Процедура : 2016/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1170/2016

Внесени текстове :

B8-1170/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 15

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0423

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 494kWORD 84k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))


Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Павел Теличка, Исаскун Билбао Барандика, Мария Тереса Хименес Барбат, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Жузе Инасиу Фария, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Ясенко Селимович, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Хану Такула от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално своята резолюция от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(1), резолюциите относно своите предходни доклади за напредъка, както и своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция(2),

–  като взе предвид неуспешния опит за военен преврат в Турция на 15 юли 2016 г., както и мерките, предприети от турското правителство след тези събития, включително задържанията на журналисти, медийни ръководители и други лица в цяла Турция и закриването на редица вестници, телевизионни канали и радиостанции, както и на онлайн медии,

–  като взе предвид факта, че присъединяването на Турция към ЕС зависи от цялостното изпълнение на критериите от Копенхаген и от интеграционния капацитет на ЕС в съответствие със заключенията от заседанието на Европейския съвет, проведено през декември 2006 г.,

–  като взе предвид ангажимента на Комисията за временно преустановяване на разширяването,

–  като взе предвид факта, че зачитането на принципите на правовата държава, включително по-специално разделението на властите, демокрацията, свободата на изразяване на мнение, правата на човека, правата на малцинствата и свободата на вероизповеданието, са в основата на процеса на преговори,

–  като взе предвид, че правото на изразяване на мнение е залегнало в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които Турция е страна,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че след неуспешния опит за преврат на 15 юли 2016 г. турските органи взеха редица допълнителни мерки, ограничаващи свободата на изразяване на мнение – която представлява всеобщо право и не следва да се свързва с неуспешния опит за преврат – включително задържането на журналисти, редактори, издатели и медийни служители и закриването на медийни организации, обвинени във връзки с движението „Фетхуллах Гюлен“, считано от правителството за носещо отговорност за неуспешния опит за преврат; като има предвид, че лица бяха дадени под съд за съобщения в Twitter, които са изпратили, и цифровите свободи бяха ограничени;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент систематично разглежда ограниченията, налагани на свободата на печата, медийния плурализъм и цифровите свободи, както и по-широката липса на зачитане на принципите на правовата държава и правата на човека; като има предвид, че кампанията срещу медиите и журналистите след неуспешния опит за преврат се засили в резултат от извънредното положение и свързаните с него извънредни постановления, които бяха наложени след неуспешния опит за преврат; като има предвид, че извънредното положение и свързаните с него разпоредби бяха удължени за допълнителен срок от 90 дни, считано от 19 октомври 2016 г.;

В.  като има предвид, че след неуспешния опит за преврат се обръща специално внимание на използването на социални и алтернативни интернет медии; като има предвид, че понастоящем много турски граждани се страхуват да използват истинските си имена в тези социални медии; като има предвид, че хората биват насърчавани да съобщават за критични коментари за правителството, публикувани онлайн, което поощрява социалното недоверие сред гражданите и ограничава основните свободи на мисълта, съвестта и словото;

Г.  като има предвид, че по данни на много неправителствени организации (НПО), включително „Амнести Интернешънъл“, „Репортери без граници“ и „Хюман райтс уоч“, органите са закрили около 150 медии и издателски дружества през първите два и половина месеца от обявяването на извънредното положение, като над 2 300 журналисти и медийни служители са оставени без работа, и са задържали поне 99 журналисти и писатели, понякога без обвинение, с което общият брой на медийните служители, които са задържани поради това, че са упражнили своето право на свобода на изразяване на мнение, възлиза на най-малко 130 към 19 октомври 2016 г.; като има предвид, че тези цифри изключват други журналисти, които понастоящем са задържани в полицейски килии за задържане или които са били задържани и освободени без обвинение по време на извънредното положение;

Д.  като има предвид, че по данни на „Хюман райтс уоч“ много от тези съдебни производства са образувани при липсата на всякакви доказателства за участие на обвинените лица в неуспешния опит за преврат; като има предвид, че трябва да се гарантира правото на справедлив съдебен процес, както и безпристрастността и независимостта на съдебната система; като има предвид, че голям брой НПО, включително „Амнести Интернешънъл“, съобщиха, че са събрали достоверни доказателства за подлагането на побои и изтезания на задържани лица в Турция;

Е.  като има предвид, че въпросните съдебни производства и третирането на задържаните лица пораждат най-сериозно безпокойство, дори и в условията на извънредно положение, и като има предвид, че неуспешният опит за преврат не може да се използва за обосноваване на системния начин, по който на журналистите, работещи за информирането на хората, се пречи да вършат своята работа и те са изложени на опасност срещу тях да бъдат образувани съдебни производства и да бъдат задържани;

Ж.  като има предвид, че продължаващите репресии срещу критици и журналисти доведоха до автоцензура и превантивното уволнение на журналисти; като има предвид, че това възпиращо въздействие нанася вреди на правото на свобода на изразяване на мнение, свободата на печата и достъпа до информация;

З.  като има предвид, че още преди неуспешния опит за преврат на 15 юли 2016 г. Турция беше определена като една от държавите с най-лоши показатели по отношение на свободата на печата и на медиите, в частност що се отнася до броя на лишените от свобода журналисти, броя на забранените книги, процента на автоцензурата и данъчните глоби, налагани на критично настроени медии; като има предвид, че Турция се нарежда на 151-во място от общо 180 държави съгласно последния световен индекс за свобода на печата, публикуван от „Репортери без граници“; като има предвид, че според данни на самите турски органи Турция държи рекорда за най-високия брой на задържани журналисти;

И.  като има предвид, че Европейският съюз многократно е призовавал Турция да гарантира съответствието на действащото законодателство с европейските стандарти и прилагането му по начин, който да гарантира пропорционалност и равенство пред закона, в съответствие с член 10 от ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

Й.  като има предвид, че Турция трябва да зачита основните принципи, като например принципите на правовата държава и правата на човека, включително, но не само, свободата на изразяване на мнение и правото на справедлив съдебен процес; като има предвид, че те не подлежат на договаряне;

К.  като има предвид, че Турция трябва също така да спазва своите задължения по МПГПП, който тя ратифицира през 2003 г.; като има предвид, че разпоредбата, предвиждаща дерогация, по член 4 от него не обосновава прекомерното влошаване на положението със свободите на печата, в частност свободата на журналистите, редакторите и медийните служители;

1.  решително осъжда опита за военен преврат от 15 юли 2016 г. и опитите за незаконна и противоконституционна промяна и подкопаване на законното турско правителство и свободно избраното Велико народно събрание; подчертава, че всички политически партии в Турция, както и лидерите от ЕС незабавно осъдиха опита за военен преврат и изразиха подкрепа за демократичните институции и конституционния ред в страната;

2.  подчертава обаче, че неуспешният опит за военен преврат не може да се използва като претекст от турското правителство и Партията на справедливостта и развитието за неоправдано засилване на влиянието им в страната и за потискане на законната и мирна опозиция, както и за възпрепятстване на журналистите и медиите мирно да упражняват свободата на изразяване на мнение чрез несъразмерни и незаконни действия и мерки;

3.  припомня на турските органи, че обявяването на извънредно положение не ги освобождава от спазването на техните задължения по отношение на правата на човека, включително защита на правото на свобода на изразяване на мнение;

4.  припомня на турските органи, че трябва да се действа с голямо внимание по въпроси, свързани с медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите продължават да бъдат от централно значение за функционирането на демократичното и отворено общество; отново заявява, че свободата на мнение, свободата на изразяване и свободата на словото, включително независимостта на медиите, независимо дали онлайн или офлайн, са сред основните европейски ценности;

5.  изразява съжаление относно масовите арести на журналисти и относно правителствената кампания, насочена срещу медии и журналисти, и призовава органите спешно да представят достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията, че задържаните лица са извършили престъпленията, в които са обвинени, и бързо да образуват съдебни производства, при пълна прозрачност и подходящи правни гаранции, които гарантират законосъобразна процедура и справедлив съдебен процес; призовава Европейската служба за външна дейност да засили присъствието си по време на процеси срещу журналисти и защитници на правата на човека;

6.  призовава турските органи да оттеглят тези обвинения срещу журналисти и медийни служители, които не се основават на закона, и да преустановят образуването на необосновани съдебни производства срещу писатели и журналисти, които използват по законен начин политическото слово; призовава турските органи бързо да освободят лицата, задържани въз основа на недоказани обвинения;

7.  изразява безпокойство по повод на твърденията за малтретиране и изтезание на някои от задържаните лица; осъжда необоснованото уволнение на медийни служители и непрекъснатото и засилено използване на насилие, тормоз и сплашване от страна на държавни и недържавни субекти срещу журналисти; изразява загриженост относно броя на журналистите, които де факто не са в състояние да извършват своята работа поради мерките, предприети срещу тях, и сплашването и използването на незаконни подслушвания, които водят до автоцензура;

8.  призовава турските органи изцяло да спазват действащото турско законодателство, турската конституция, както и европейските и международните конвенции и правни задължения, и по-специално задължението за зачитане на правото на свобода на изразяване на мнение съгласно ЕКПЧ и МПГПП, по които Турция е страна;

9.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предоставят всякаква възможна правна и съдебна помощ на Турция, за да се гарантира, че се прилагат най-високи стандарти при предстоящите съдебни процеси срещу лицата, обвинени в заговор за извършване на преврат, и за да се укрепят принципите на правовата държава в страната;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, генералния секретар на Съвета на Европа, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Турция.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0014.

Правна информация - Политика за поверителност