Procedură : 2016/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1171/2016

Texte depuse :

B8-1171/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 15

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0423

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 396kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația jurnaliștilor din Turcia (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația jurnaliștilor din Turcia (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 15 ianuarie 2015 referitoare la libertatea de exprimare și de întrunire din Turcia, arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei(1),

–  având în vedere raportul pe 2015 al Comisiei privind Turcia din 10 noiembrie 2015,

–  având în vedere declarația comună din 16 iulie 2016 a Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, referitoare la situația din Turcia,

–  având în vedere declarația din 21 iulie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini și a comisarului Johannes Hahn privind declararea stării de urgență în Turcia,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Turcia,

–  având în vedere dialogul politic la nivel înalt UE-Turcia din 9 septembrie 2016,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o tentativă de lovitură de stat a avut loc în Turcia la 15 iulie 2016, în care sute de persoane și-au pierdut viața și peste 2 100 au fost rănite;

B.  întrucât, la 20 iulie 2016, s-a declarat starea de urgență, care conferă executivului competențe extinse de a guverna prin decret; întrucât posibilitatea unei derogări temporare este acordată tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, în conformitate cu articolul 15 din Convenția europeană a drepturilor omului, și întrucât aceasta se aplică „[...] în caz de pericol public care amenință viața națiunii”;

C.  întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat în mod clar că orice derogare trebuie să fie proporțională cu situația și că, în niciun caz, un stat nu poate deroga de la articolul 2 (dreptul la viață), articolul 3 (interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante), sau articolul 7 (nicio pedeapsă fără lege);

D.  întrucât, la 21 iulie 2016, Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant Federica Mogherini și comisarul Johannes Hahn au afirmat că starea de urgență a fost declarată în urma deciziilor inacceptabile luate recent privind sistemul de învățământ, sistemul judiciar și mass-media;

E.  întrucât, potrivit Comitetului de protecție a jurnaliștilor, în urma tentativei de lovitură de stat, autoritățile turce au închis birourile a peste 100 de posturi de televiziune, ziare, reviste, editori și companii de distribuție; întrucât peste 100 de jurnaliști și de lucrători în mass-media au fost reținuți și acreditarea de presă a cel puțin 330 jurnaliști au fost revocată;

1.  condamnă cu fermitate tentativa de lovitură de stat din Turcia din 15 iulie 2016; sprijină instituțiile legitime din Turcia; deplânge numărul mare de victime; își exprimă solidaritatea cu victimele și familiile acestora;

2.  subliniază importanța apărării democrației cu un angajament total față de democrație, drepturile omului și statul de drept; sprijină cooperarea dintre UE, Consiliul Europei și Turcia în acest sens; solicită respectarea deplină a ordinii constituționale a Turciei; salută dialogul politic la nivel înalt UE-Turcia din 9 septembrie 2016, subliniază faptul că Turcia este un partener-cheie al Uniunii Europene;

3.  solicită autorităților turce să elibereze jurnaliștii și lucrătorii din media și să permită redeschiderea companiilor mass-media;

4.  reamintește că o presă liberă și pluralistă reprezintă un element esențial al oricărei democrații, la fel ca respectarea garanțiilor procedurale, prezumția de nevinovăție și independența sistemului judiciar;

5.  reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare atenție, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt valori esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Parlamentului și Guvernului Turciei.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate