Predlog resolucije - B8-1171/2016Predlog resolucije
B8-1171/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o položaju novinarjev v Turčiji

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis) v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1162/2016

Postopek : 2016/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1171/2016
Predložena besedila :
B8-1171/2016
Sprejeta besedila :

B8-1171/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju novinarjev v Turčiji

(2016/2935(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Turčiji, zlasti z dne 12. marca 2014 o napredku Turčije za leto 2013: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije[1],

–  ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Turčije za leto 2015 z dne 10. novembra 2015,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna z dne 16. julija 2016 o razmerah v Turčiji,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna z dne 16. julija 2016 o razglasitvi izrednih razmer v Turčiji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Turčiji z dne 18. julija 2015,

–  ob upoštevanju političnega dialoga med EU in Turčijo na visoki ravni dne 9. septembra 2016,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 15. julija 2016 v Turčiji prišlo do poskusa državnega udara, v katerem je umrlo na stotine ljudi, 2100 pa je bilo ranjenih;

B.  ker so bile 20. julija 2016 v državi razglašene izredne razmere, s tem pa je vlada dobila obsežna pooblastila za vladanje z dekreti; ker Svet Evrope svojim članicam po 15. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah omogoča začasno odstopanje in ker to velja v času „[...] splošne nevarnosti, ki ogroža življenje naroda“;

C.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice jasno določilo, da morajo biti morebitna odstopanja sorazmerna glede na razmere in da država v nobenem primeru ne sme odstopati od 2. člena (pravica do življenja), 3. člena (prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja) in 7. člena (ni kazni brez zakona);

D.  ker sta visoka predstavnica/podpredsednica Komisije Federica Mogherini in komisar Johannes Hahn dne 21. julija 2016 izjavila, da so bile izredne razmere razglašene po nedavnih nesprejemljivih odločitvah o izobraževalnem sistemu, sodstvu in medijih;

E.  ker nevladna organizacija Committee to Protect Journalists poroča, da so turški organi po poskusu državnega udara zaprli več kot 100 prostore radiotelevizijskih hiš, časopisov, revij, založniških hiš in distribucijskih podjetij; ker so več kot 100 novinarjev in medijskih delavcev pridržali, najmanj 330 novinarjem pa so preklicali novinarske izkaznice;

1.  ostro obsoja poskus državnega udara v Turčiji 15. julija 2016; podpira turške legitimne institucije; obžaluje, da je prišlo do toliko žrtev; izraža solidarnost z žrtvami in njihovimi družinami;

2.  poudarja, da je treba braniti demokracijo ob popolnem spoštovanju demokracije, človekovih pravic in pravne države; podpira sodelovanje med EU, Svetom Evrope in Turčijo na tem področju; poziva k popolnemu spoštovanju turškega ustavnega reda; pozdravlja politični dialog med EU in Turčijo na visoki ravni dne 9. septembra 2016; poudarja, da je Turčija za Evropsko unijo ključna partnerica;

3.  poziva turške oblasti, naj izpustijo novinarje in medijske delavce in naj dovolijo ponovno odpreti medijske hiše;

4.  želi spomniti, da je svoboden in pluralen tisk bistven sestavni del vsake demokracije, kot so tudi dolžno pravno postopanje, domneva nedolžnosti in neodvisnost sodstva;

5.  želi opomniti turške oblasti, da je treba izredno skrbno ravnati z mediji in novinarji, saj sta svoboda izražanja in svoboda medijev osrednjega pomena za delovanje demokratične in odprte družbe;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in parlamentu Turčije.