RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 46k
18.10.2016
PE593.607v01-00
 
B8-1181/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ühise kaitsesüsteemi loomise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ühise kaitsesüsteemi loomise kohta  
B8-1181/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kõnet Euroopa Liidu olukorra kohta;

B.  arvestades vajadust tugevdada liikmesriikide mitmesuguste julgeolekuasutuste vahelist koostööd, et viia ellu ELi kaitsesüsteem;

C.  arvestades Euroopa Kaitsefondi loomist kaitsealaste teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks ning Lissaboni lepingu sätte rakendamist, mille kohaselt liikmesriigid, kes seda soovivad, võivad alalise struktureeritud koostöö vormis oma sõjalise võimekuse ühendada;

1.  kutsub komisjoni üles looma vastava valdkonna parimatest asjatundjatest koosneva töörühma, et töötada välja Euroopa Liidu ühine kaitsesüsteem ning luua tsiviil- ja sõjalistele missioonidele ühine peakorter.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika