REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 47k
18.10.2016
PE593.607v01-00
 
B8-1181/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kopējas aizsardzības izveidi


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējas aizsardzības izveidi  
B8-1181/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker ir sniedzis paziņojumu par stāvokli Savienībā;

B.  tā kā ir jāpastiprina sadarbība starp dažādām dalībvalstu drošības iestādēm, lai īstenotu Savienības aizsardzības sistēmu;

C.  tā kā tiek veidots fonds Eiropas aizsardzībai, no kura finansēt pētniecību un inovāciju šajā jomā, kā arī tiek īstenots Lisabonas līguma noteikums, ka dalībvalstis, kuras vēlas, var apvienot savas aizsardzības spējas, veidojot pastāvīgu ciešāku sadarbību,

1.  aicina Komisiju izveidot darba grupu, kuras sastāvā būtu labākie nozares speciālisti, lai izstrādātu kopīgu Eiropas Savienības aizsardzības sistēmu, izveidojot vienotu operatīvo štābu civilām un militārām misijām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika