ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
18.10.2016
PE593.607v01-00
 
B8-1181/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de creatie van een gemeenschappelijke defensie


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de creatie van een gemeenschappelijke defensie  
B8-1181/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, een toespraak heeft gehouden over de staat van de Unie;

B.  overwegende dat de samenwerking tussen de diverse veiligheidsagentschappen van de lidstaten moet worden geïntensiveerd om het defensiesysteem van de Unie ten uitvoer te leggen;

C.  overwegende dat een Europees defensiefonds moet worden opgericht voor de financiering van onderzoek en innovatie in deze sector en dat een bepaling in het Verdrag van Lissabon moet worden uitgevoerd op grond waarvan de lidstaten die dit willen, hun militaire capaciteit kunnen samenbrengen in de vorm van een permanente nauwere samenwerking;

1.  verzoekt de Commissie een werkgroep op te richten met de beste deskundigen op dit gebied, om een systeem uit te werken voor de gemeenschappelijke defensie van de Europese Unie door de creatie van één hoofdkwartier voor civiele en militaire missies.

Juridische mededeling - Privacybeleid