NÁVRH USNESENÍ
PDF 158kWORD 47k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o eskalaci války v Jemenu


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o eskalaci války v Jemenu  
B8-1182/2016/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k nedávnému vyhrocení situace v Jemenu;

B.  vzhledem k tomu, že počet civilních obětí neustále roste a že válka, která byla původně lokální krizí, již přerostla v regionální konflikt, do něhož se zapojují četné frakce podporované stejně tak početnými státy Perského zálivu;

C.  vzhledem k tomu, že EU uzavřela dohodu o spolupráci jak s Radou pro spolupráci v Perském zálivu, tak i s Jemenem, která se řídí články 206, 207, 216, 217, 218 a 219 Smlouvy o fungování Evropské unie;

1.  žádá Komisi, aby navázala dialog s frakcemi zapojenými do tohoto konfliktu, který by vedl ke zprostředkování jednání a přerušení násilí v této oblasti.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí