FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om eskaleringen af krigen i Yemen


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om eskaleringen af krigen i Yemen  
B8-1182/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til den nylige eskalering af situationen i Yemen;

B.  der henviser til, at antallet af civile ofre er støt stigende, og at krigen, der oprindeligt var en lokal krise, allerede har udviklet sig til en regional konflikt, der involverer diverse grupperinger, der støttes af forskellige golfnationer;

C.  der henviser til, at EU har undertegnet en samarbejdsaftale med Golfstaternes Samarbejdsråd og en med Yemen i overensstemmelse med artikel 206, 207, 216, 217, 218 og 219 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

1.  opfordrer Kommissionen til at indlede en dialog med de grupperinger, der er involveret i konflikten, med det sigte at fungere som mægler og bringe volden i dette område til ophør.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik