RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 46k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


sõja eskaleerumise kohta Jeemenis


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sõja eskaleerumise kohta Jeemenis  
B8-1182/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades Jeemenis valitseva olukorra hiljutist eskaleerumist;

B.  arvestades, et tsiviilohvrite arv pidevalt suureneb ja sõda, mis sai alguse kohalikust kriisist, on juba muutunud piirkondliku osalusega konfliktiks, millesse on kaasatud mitmesugused rühmitused, mida toetavad Pärsia lahe eri riigid;

C.  arvestades, et EL on sõlminud ühe koostöölepingu Pärsia lahe koostöönõukoguga ja ühe koostöölepingu Jeemeniga, mida reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 206, 207, 216, 217, 218 ja 219;

1.  palub komisjonil astuda konflikti osalistega dialoogi eesmärgiga toimida vahendajana ja lõpetada vägivald kõnealuses piirkonnas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika