ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 46k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de escalatie van de oorlog in Jemen


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de escalatie van de oorlog in Jemen  
B8-1182/2016/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende de recente escalatie van de situatie in Jemen;

B.  overwegende dat het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen en dat de oorlog, die als lokale crisis is ontstaan, reeds is uitgegroeid tot een regionaal conflict, waarbij verschillende facties die worden ondersteund door evenzoveel Golfstaten, betrokken zijn;

C.  overwegende dat de EU een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten en een andere met Jemen op grond van de artikelen 206, 207, 216, 217, 218 en 219 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

1.  verzoekt de Commissie een dialoog in gang te zetten met de facties die betrokken zijn bij het conflict met als doel een bemiddelende rol te vervullen en een einde te maken aan het geweld in het gebied.

Juridische mededeling - Privacybeleid