PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 46k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la escaladarea războiului din Yemen


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la escaladarea războiului din Yemen  
B8-1182/2016/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât recent s-a înregistrat o escaladare a războiului din Yemen;

B.  întrucât numărul victimelor civile este în continuă creștere, iar războiul, care inițial a fost o criză pe plan local, a devenit un conflict la nivel regional la care participă mai multe facțiuni sprijinite de diferite națiuni din zona Golfului;

C.  întrucât UE a semnat un acord de cooperare cu Consiliul de Cooperare al Golfului și unul cu Yemenul în conformitate cu articolele 206, 207, 216, 217, 218 și 219 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

1.  invită Comisia să inițieze un dialog cu facțiunile implicate în conflict pentru a juca un rol de mediator și a pune capăt actelor de violență.

Notă juridică - Politica de confidențialitate