FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 46k
19.10.2016
PE593.608v01-00
 
B8-1182/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om upptrappningen av kriget i Jemen


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om upptrappningen av kriget i Jemen  
B8-1182/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avdelning V i EU-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen i Jemen har nyligen förvärrats.

B.  Antalet civila offer ökar ständigt och kriget, som i början var en lokal kris, har redan växt till en regional konflikt som involverar flera grupperingar med stöd från olika gulfstater.

C.  EU har ingått ett samarbetsavtal med Gulfstaternas samarbetsråd och ett med Jemen, i enlighet med artiklarna 206, 207, 216, 217, 218 och 219 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med parterna i konflikten i syfte att medla och sätta stopp för våldet i området.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy