NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 48k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o socio-environmentálním významu lovu


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Návrh usnesení Evropského parlamentu o socio- environmentálním významu lovu  
B8-1183/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na manifest Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN)(1) o ochraně velkých šelem v Evropě,

–  s ohledem na publikaci Evropské federace svazů lovu a ochrany volně žijících živočichů (FACE)(2) o boji proti zločinům páchaným na volně žijících živočiších,

–  s ohledem na zákon o životním prostředí(3), který uznává úlohu lovců při ochraně ekosystémů,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že lovci – na rozdíl od pytláků – fungují na základě regulační logiky, která respektuje utrpení zvířat;

B.  vzhledem k nedoceněné společenské a zdravotní úloze lovců;

1.  vybízí členské státy, aby revidovaly období lovu tak, aby byla lépe přizpůsobena každému druhu;

2.  připomíná úlohu psa jakožto pomocníka lovce a požaduje usnadněný přístup k veterinární péči a snížení nákladů na odpovídající pojištění;

3.  žádá, aby byla zřízena střediska zpracovávání zvěřiny pocházející od jednotlivců s cílem nově promyslet spotřebitelský oběh masa a zdokonalit zdravotní dohled;

4.  vyzývá k tomu, aby se poplatek za loveckou činnost v případě nezaměstnaných osob nebo osob v obtížné finanční situaci snižoval úměrně k situaci poplatníka;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

(1)

Mezinárodní unie pro ochranu přírody, 20. 6. 2013.

(2)

Evropská federace svazů lovu a ochrany volně žijících živočichů, 12. 5. 2015.

(3)

Zákon o životním prostředí, článek L421-5.

Právní upozornění - Ochrana soukromí