FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om jagtens betydning for samfundet og miljøet


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om jagtens betydning for samfundet og miljøet  
B8-1183/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til manifestet fra UICN(1) om bevarelse af store rovdyr i Europa,

–  der henviser til publikationen fra FACE(2) om bekæmpelse af kriminalitet i relation til vilde dyr,

–  der henviser til, at miljøloven(3) anerkender jægernes rolle i bevarelsen af økosystemerne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at jægerne modsat krybskytterne bidrager til at regulere dyrebestanden, uden at udsætte dyrene for lidelse;

B.  der henviser til, at den rolle, som jægerne spiller for samfundet og på sundhedsområdet, er undervurderet;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at ændre jagtsæsonerne med henblik på bedre at tilpasse dem den enkelte art;

2.  minder om hundens rolle under jagten og kræver bedre adgang til dyrlægebehandling og lavere udgifter til den tilhørende forsikring;

3.  kræver oprettelse af centre for behandling af vildtprodukter, som kommer fra privatpersoner, for at nytænke kæden for kødforbrug og forbedre sundhedskontrollen;

4.  opfordrer til, at jagtafgifterne sænkes for personer, der er uden beskæftigelse eller i økonomiske vanskeligheder;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

(1)

Den Internationale Naturværnsunion (20.6.2013).

(2)

Den Europæiske Sammenslutning af Jagt- og Beskyttelsesorganisationer (12.5.2015).

(3)

Code de l’environnement, artikel L421-5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik