RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 221kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


jahipidamise tähtsuse kohta ühiskonna ja keskkonna jaoks


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek jahipidamise tähtsuse kohta ühiskonna ja keskkonna jaoks  
B8-1183/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu manifesti(1) suurkiskjate kaitse kohta Euroopas,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu jahindus- ja looduskaitseühenduste assotsiatsiooni (FACE) dokumenti(2) metsloomade suhtes toimepandavate kuritegude vastu võitlemise kohta,

–  võttes arvesse keskkonnaseadustikku(3), milles tunnistatakse jahimeeste rolli ökosüsteemide kaitses,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vastupidiselt relvastatud salaküttidele aitavad jahimehed reguleerida loomapopulatsiooni ja ei tekita loomadele kannatusi;

B.  arvestades, et jahimeestel on ühiskondlik ja tervisekaitsega seotud roll, mis on jäetud tähelepanuta;

1.  kutsub liikmesriike üles kohandama jahihooaegu, et muuta need igale liigile paremini vastavateks;

2.  tuletab meelde koerte rolli jahimeeste abistamisel ning nõuab lihtsamat juurdepääsu veterinaarhooldusele ja sellega seotud kindlustuse hinna alandamist;

3.  nõuab eraisikutelt pärineva hirveliha töötlemiskeskuste loomist, et lihatarbimise ahel ümber kujundada ja parandada sanitaarjärelevalvet;

4.  nõuab, et töötutele või rahalistes raskustes isikutele kohaldataks väiksemat jahipidamisõiguse tasu;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

(1)

Rahvusvaheline Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühing (20.6.2013).

(2)

Euroopa Liidu jahindus- ja looduskaitseühenduste assotsiatsioon (12.5.2015).

(3)

Keskkonnaseadustik (Code de l’environnement), artikkel L421-5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika