PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 462kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl medžioklės svarbos socialiniu ir aplinkos aspektais


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl medžioklės svarbos socialiniu ir aplinkos aspektais  
B8-1183/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į UICN(1) manifestą dėl didelių mėsėdžių gyvūnų išsaugojimo Europoje,

–  atsižvelgdamas į FACE(2) publikacijas kovos su nusikaltimais laukinei gamtai tema,

–  atsižvelgdamas į vadinamąjį aplinkos kodeksą(3), kuriuo pripažįstamas medžiotojų vaidmuo išsaugant ekosistemas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi medžiotojai, skirtingai nei brakonieriai, padeda reguliuoti gyvūnų populiacijas ir nesukelia gyvūnams kančių;

B.  kadangi nepakankamai pripažįstamas medžiotojų vaidmuo socialiniu ir sveikatos aspektais;

1.  ragina valstybes nares medžiojimo sezonų laikotarpius geriau pritaikyti atskiroms gyvūnų rūšims;

2.  pabrėžia medžioklinių šunų vaidmenį medžioklėje ir ragina užtikrinti jiems lengvesnę prieigą prie veterinarijos paslaugų ir mažesnes susijusio draudimo išlaidas;

3.  ragina įsteigti iš individualių asmenų gautos elnienos perdirbimo centrus siekiant persvarstyti mėsos vartojimo grandinę ir pagerinti sveikatos stebėseną;

4.  ragina bedarbiams ar finansinių sunkumų patiriantiems žmonėms taikyti mažesnius medžioklės mokesčius;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

 

(1)

Tarptautinė gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjunga (2013 06 20).

(2)

Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (2015 05 12).

(3)

(pranc. Code de l’environnement, L421-5 straipsnis).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika