PROJEKT REZOLUCJI
PDF 323kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie społeczno-środowiskowego znaczenia myślistwa


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie społeczno-środowiskowego znaczenia myślistwa  
B8-1183/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając manifest IUCN(1) w sprawie ochrony dużych drapieżników w Europie,

–  uwzględniając publikację FACE(2) w sprawie zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej faunie,

–  uwzględniając kodeks ochrony środowiska(3) uznający rolę myśliwych w ochronie ekosystemów,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że myśliwi, w przeciwieństwie do kłusowników, działają zgodnie z logiką regulowania populacji, wystrzegając się zadawania cierpienia zwierzętom;

B.  mając na uwadze, że nie jest powszechnie znana rola społeczna i sanitarna odgrywana przez myśliwych;

1.  zwraca się do państw członkowskich o lepsze dostosowanie okresów polowania do specyfiki każdego gatunku;

2.  przypomina o znaczeniu psów pomagających myśliwym oraz domaga się łatwiejszego dostępu do opieki weterynaryjnej i zmniejszenia kosztów odnośnych ubezpieczeń;

3.  domaga się stworzenia przetwórni dziczyzny dostarczanej przez indywidualnych myśliwych, tak by na nowo zorganizować cykl spożycia mięsa i poprawić nadzór sanitarny;

4.  nawołuje do redukcji opłat za zezwolenie na polowanie w przypadku osób bezrobotnych lub mających problemy finansowe;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz parlamentom narodowym.

(1)

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (20 czerwca 2013 r.).

(2)

Europejska Federacja Związków Łowieckich i Stowarzyszeń na rzecz Ochrony Dzikiej Fauny (12 maja 2015 r.).

(3)

Kodeks ochrony środowiska, art. L421-5.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności