PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 387kWORD 48k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la importanța socioecologică a vânătorii


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la importanța socioecologică a vânătorii  
B8-1183/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere manifestul UICN(1) referitor la conservarea animalelor carnivore mari în Europa,

–  având în vedere documentul publicat de FACE(2) referitor la combaterea infracțiunilor împotriva faunei sălbatice,

–  având în vedere Codul mediului(3), care recunoaște rolul vânătorilor pentru conservarea ecosistemelor,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât vânătorii, spre deosebire de braconieri, respectă o logică bazată pe reglarea populațiilor de animale, care ține seama de suferința acestora;

B.  întrucât rolul social și sanitar al vânătorilor nu este recunoscut pe cât ar trebui,

1.  invită statele membre să reorganizeze perioadele de vânătoare astfel încât să fie mai bine adaptate fiecărei specie în parte;

2.  reamintește rolul câinelui ca ajutor al vânătorului și solicită un acces mai ușor la îngrijiri veterinare și o micșorare a costurilor asigurării aferente;

3.  solicită crearea de centre de procesare a vânatului provenind de la persoane particulare, pentru a regândi circuitul consumului de carne și a îmbunătăți controlul sanitar;

4.  solicită taxe de vânătoare cu caracter degresiv pentru șomeri sau persoanele care au dificultăți financiare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

(1)

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (20.6.2013).

(2)

Federația europeană a asociațiilor de vânătoare și conservare a faunei sălbatice (12.5.2015).

(3)

Codul mediului, articolul L421-5.

Notă juridică - Politica de confidențialitate