NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o sociálno-environmentálnom význame lovu


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o sociálno-environmentálnom význame lovu  
B8-1183/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na manifest IUCN(1) o ochrane veľkých šeliem v Európe,

–  so zreteľom na publikáciu FACE(2) o boji proti trestným činom páchaným na voľne žijúcich živočíchoch,

–  so zreteľom na zákonník životného prostredia(3), ktorý uznáva úlohu poľovníkov pri ochrane ekosystémov,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže poľovníci sa na rozdiel od pytliakov riadia logikou regulácie, ktorá zohľadňuje utrpenie zvierat;

B.  keďže spoločenská a zdravotná úloha poľovníkov je nedocenená;

1.  vyzýva členské štáty, aby upravili obdobia lovu tak, aby boli lepšie prispôsobené každému druhu;

2.  pripomína úlohu psov ako pomocníkov pri love a požaduje uľahčený prístup k veterinárnej starostlivosti a zníženie nákladov na zodpovedajúce poistenie;

3.  žiada, aby sa zriadili strediská na spracovanie zveriny pochádzajúcej od súkromných osôb s cieľom prehodnotiť reťazec spotreby mäsa a zlepšiť monitorovanie zdravotného stavu zvierat;

4.  vyzýva na zníženie poplatku za vydanie poľovného lístka pre nezamestnaných alebo osoby v zložitej finančnej situácii;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1)

Medzinárodná únia na ochranu prírody (20. 6. 2013).

(2)

Európska federácia poľovníckych zväzov a zväzov ochrany voľne žijúcich živočíchov (12. 5. 2015).

(3)

Zákonník životného prostredia, článok L421-5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia