RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 236kWORD 47k
19.10.2016
PE593.631v01-00
 
B8-1205/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


maa hõivamise vastu Kambodžas ELi toodava suhkru tootmiseks


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek maa hõivamise vastu Kambodžas ELi toodava suhkru tootmiseks  
B8-1205/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Kambodžas toodetud suhkru miljonite eurode väärtuses eksport Euroopasse on juba kaasa toonud metsade hävitamise ja 12 000 inimese maa hõivamise;

 

B.  arvestades, et ELi algatuse „Kõik peale relvade” raames, mille eesmärk on edendada kõige vaesemate riikide majandust, kaotati Kambodžast pärit toodete imporditollimaksud;

 

C.  arvestades, et enne 2008. aastat ei kasvatatud Kambodžas suhkruroogu, kuid praegu kasvatatakse seda rohkem kui 100 000 hektaril ning et hävitatud on metsi ja kaitsealasid;

 

D.  arvestades, et selline tegevus, mis on lubatud ELiga sõlmitud lepingu alusel, soodustab tegelikult metsade hävitamist, mis omakorda põhjustab ülemaailmset soojenemist ja maa hõivamist;

 

1.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et peatada Kambodžast pärit toodete import, et kaitsta keskkonda ja lõpetada kohalike elanike maa hõivamine;

 

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika