ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 41k
19.10.2016
PE593.631v01-00
 
B8-1205/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over landroof in Cambodja voor de suikerbevoorrading van de EU


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over landroof in Cambodja voor de suikerbevoorrading van de EU  
B8-1205/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat reeds 12 000 mensen zijn geconfronteerd met de vernieling van bossen en met landroof als gevolg van de uitvoer van Cambodjaanse suiker naar Europa ter waarde van miljoenen euro's;

 

B.  overwegende dat op grond van de regeling "alles behalve wapens", die door de Europese Unie tot stand is gebracht om de economie van de armste landen te stimuleren, de douanerechten op ingevoerde producten uit Cambodja zijn afgeschaft;

 

C.  overwegende dat suikerrietteelt in 2008 onbestaande was in Cambodja, maar dat deze teelt vandaag meer dan 100 000 hectare inneemt en dat bossen en beschermde gebieden worden vernietigd;

 

D.  overwegende dat deze praktijk, die plaatsvindt onder de noemer van de regeling met de EU, in werkelijkheid de vernietiging van bossen in de hand werkt en zo bijdraagt aan de opwarming van de aarde en aan landroof;

 

1.  vraagt de Commissie alle mogelijke maatregelen in te zetten om de invoer uit Cambodja te blokkeren, met als doel het milieu te beschermen en landroof ten aanzien van de lokale bevolking een halt toe te roepen;

 

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid