PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 47k
19.10.2016
PE593.631v01-00
 
B8-1205/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


împotriva acaparării de terenuri în Cambodgia pentru zahărul din UE


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Propunere de rezoluție a Parlamentului European împotriva acaparării de terenuri în Cambodgia pentru zahărul din UE  
B8-1205/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât exporturile de zahăr cambodgian în Europa, în valoare de milioane de euro, au provocat deja distrugeri de păduri și acapararea terenurilor a 12 000 de persoane;

 

B.  întrucât, în temeiul acordului „Totul în afară de arme” instituit de UE pentru a stimula economia țărilor celor mai sărace, taxele vamale la importurile din Cambodgia au fost eliminate;

 

C.  întrucât, în 2008, nu se cultiva trestie de zahăr în Cambodgia, dar că aceasta acoperă peste 100 000 de hectare în prezent, iar pădurile și zonele protejate sunt distruse;

 

D.  întrucât această practică, desfășurată în temeiul acordului cu UE, favorizează în realitate distrugerea pădurilor, contribuind astfel la încălzirea globală și la deposedarea proprietarilor de terenuri,

 

1.  invită Comisia să ia toate măsurile posibile pentru a stopa importurile din Cambodgia, cu scopul de a proteja mediul și a pune capăt acaparării terenurilor populațiilor locale;

 

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate