NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 47k
19.10.2016
PE593.631v01-00
 
B8-1205/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vyvlastňovaní kambodžskej pôdy na účely výroby cukru pre EÚ


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vyvlastňovaní kambodžskej pôdy na účely výroby cukru pre EÚ.  
B8-1205/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vývoz cukru za milióny eur z Kambodže do Európy už spôsobil odlesňovanie a zabratie pôdy 12 000 osôb;

 

B.  keďže na základe dohody „všetko okrem zbraní“, ktorú zaviedla EÚ, na podporu ekonomiky najchudobnejších krajín, boli clá na dovoz tovaru z Kambodže zrušené;

 

C.  keďže cukrová trstina sa v Kambodži v roku 2008 nepestovala, ale v súčasnosti je rozšírená na viac ako 100 000 hektároch, pričom lesy a chránené územia sú zničené;

 

D.  keďže takéto praktiky vyplývajúce z dohody uzatvorenej s Úniou v skutočnosti podporujú odlesňovanie a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a vyvlastňovaniu pôdy;

 

1.  žiada Komisiu, aby využila všetky dostupné prostriedky a zabránila dovozu tovaru z Kambodže s cieľom ochrany životného prostredia a zastavenia vyvlastňovania pôdy patriacej miestnym obyvateľom;

 

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Rade a Komisii, ako aj národným parlamentom.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia