PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 305kWORD 47k
19.10.2016
PE593.631v01-00
 
B8-1205/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


proti prilaščanju kamboških zemljišč zaradi sladkorja za EU


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Predlog resolucije Evropskega parlamenta proti prilaščanju kamboških zemljišč zaradi sladkorja za EU  
B8‑1205/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so bili zaradi izvoza kamboškega sladkorja v Evropo v vrednosti več milijonov EUR že uničeni gozdovi in prilaščena zemljišča 12.000 ljudi;

B.  ker so bile uvozne carinske dajatve za proizvode iz Kambodže v skladu s sporazumom „Vse razen orožja“, ki ga je EU sklenila, da bi spodbudila gospodarstvo najrevnejših držav, odpravljene;

C.  ker se leta 2008 sladkorni trs v Kambodži sploh ni prideloval, danes pa pokriva več kot 100.000 hektarjev ter ker so gozdovi in zavarovana območja uničeni;

D.  ker se s to prakso v okviru sporazuma EU dejansko spodbuja uničevanje gozdov, s čimer se prispeva h globalnemu segrevanju in razlastitvi zemljišč;

1.  poziva Komisijo, naj izvede vse možne ukrepe, da bi ustavila uvoz iz Kambodže ter tako ohranila okolje in ustavila prilaščanje zemljišč lokalnega prebivalstva;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov